Main menu

Background

မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ သစ္သီး၀လံကုန္စည္ဒိုင္မွ တ႐ုတ္သို့ တင္ပို့သရက္သီးမ်ား ေစ်းေကာင္းရ

Thu, 05/09/2019 - 12:51 -- journal_editor

           ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း မူဆယ္( ၁၀၅)မိုင္ သစ္သီး ၀လံကုန္စည္ဒိုင္မွ တ႐ုတ္သို႔ ဖရဲသီးတင္ပို႔မႈအေနျဖင့္ ဖရဲ က်ားသီး၊ ဖရဲျဖဴသီး၊ ဖရဲအ၀ိုင္းက်ားသီးတို႔ တင္ပို႔ခဲ့ၾကၿပီး ဖရဲ တင္ပို႔မႈမွာ  နည္းသြားေသာ္လည္း ေစ်းေကာင္းရေနသည္။ သခြားတင္ပို႔မႈနည္းသြားၿပီး ေစ်းမွာအနည္းငယ္ေလ်ာ့သြား ေသာ္လည္း သရက္သီးတင္ပို႔မႈမွာ တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာၿပီး ေစ်းေကာင္းရေနသည္။ ဧၿပီ ၂၄ ရက္မွ ၃၀ ရက္အတြင္း ဖရဲကား ၁၁၀၅ စီး၊ တန္ခ်ိန္ ၁၃၁၃၆ တန္၊ ေရႊသခြား ၁၂ စီး၊ တန္ခ်ိန္ ၆၆ ဒသမ ၅ တန္၊ သရက္ကားစီးေရ ၄၀၆ စီး၊ တန္ခ်ိန္ ၂၂၉၆ ဒသမ ၅ တန္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သစ္သီး၀လံ  ကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရွိရသည္။ ယခုတစ္ပတ္အတြင္း ေက်ာက္ဖ႐ုံသီးတင္ပို႔မႈ လုံး၀ မရွိပါ။ သခြားတင္ပို႔မႈတြင္ ေရႊသခြားတစ္မ်ိဳးသာ တင္ပို႔မႈရွိ ေၾကာင္းသိရၿပီး သရက္တင္ပို႔မႈမွာ ယခင္တစ္ပတ္ႏွင့္စာလွ်င္ မ်ားလာကာ ကန္စြန္ဥတင္ပို႔မႈလည္း ရွိလာခဲ့ပါသည္။
       ဖရဲတြင္ဖရဲ အျဖဴသီးေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္တန္လွ်င္ ယြမ္ ၂၀၀၀- ၃၀၀၀၊ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၄၃၄၀၀၀ -၆၅၂၀၀၀)၊ဖရဲအက်ားသီးမွာ တစ္တန္လွ်င္ယြမ္ ၂၀၀၀- ၅၀၀၀၊ ျမန္မာေငြ က်ပ္ ၄၃၄၀၀၀-၁၀၈၇၀၀၀ ၊ ဖရဲအ၀ိုင္းက်ားသီး မွာ ေစ်းအျမင့္ရၿပီး တစ္တန္လွ်င္  ယြမ္ ၂၃၀၀-၅၃၀၀၊ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၅၀၀၀၀၀-၁၁၅၂၀၀၀ ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သခြားသီးႏွံတြင္ ေရႊသခြားတစ္မ်ိဳးသာတင္ပို႔မႈရွိၿပီး တစ္တန္လွ်င္ ယြမ္ ၂၃၀၀-၆၀၀၀၊ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၅၀၀၀၀၀- ၁၃၀၄၀၀၀ ရရွိသည္။ ယခု ရက္သတၱပတ္အတြင္း ကန္စြန္းဥ စတင္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး တစ္တန္လွ်င္ ယြမ္ ၁၀၀၀- ၁၅၀၀၊ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၂၁၇၀၀၀-၃၂၆၀၀၀၊ သရက္သီးမွာ ေရာင္းအား ေကာင္းခဲ့ၿပီး တစ္တန္လွ်င္ ယြမ္ ၂၅၀၀-၈၀၀၀၊ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၅၄၃၀၀၀-၁၇၄၀၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။ သရက္သီးမွာေရာင္းအား ေကာင္းခဲ့ၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း ေငြေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ယြမ္ ၂၂၁  မွ ၂၂၆ ထိ ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း သစ္သီး၀လံ ကုန္စည္ဒိုင္မွ ေလ့လာသိရွိရသည္။

 

စုစုသာ (ေမာ၀္ေရႊလီ ကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန)