Main menu

Background

အဆင္႕ျမင္႕နည္းပညာတင္ပို့မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္သည္႕အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေတာင္ကိုရီးယားျပစ္တင္

Thu, 07/11/2019 - 14:18 -- journal_editor

    အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္စဥ္းမ်ဥ္းမ်ားကို တင္းက်ပ္လိုက္သည့္ မူ၀ါဒကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ႐ုပ္သိမ္းေပးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရ အေရးေ ပၚ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း NHK သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပသည္။ တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အေရးပါေသာ ကုန္ပစၥည္းအမယ္ သံုးမ်ဳိးအား ေတာင္ကို ရီးယားႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ ရ ယူရန္ဂ်ပန္အစိုးရက ဇူလိုင္ ၄ ရက္က သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
     ထိုပစၥည္းသံုးခုမွာ  ဖလူအို႐ုိက္ ပိုလီမိုက္၊ အဆင့္ျမင့္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ဖလူ အို႐ိုက္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဒဏ္ခံပစၥည္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ပို႔ကုန္မူ၀ါဒကိုေျပာင္လဲရျခင္းမွာ မၾကာေသး မီကာလအတြင္းက အျပန္အလွန္ ယံု ၾကည္မႈမ်ား ယိုယြင္းခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းဂ်ပန္အစိုးရကေျပာသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ တစ္ခုတည္းကိုသာ ပစ္မွတ္ထားေသာ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ၏ တစ္ဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕က ခ်မွတ္ ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမွ အမ်ဳိးသမီးအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ အိုဆာကာတြင္ ယခင္သီတင္း ပတ္ကက်င္းပေသာ ဂ်ီ ၂၀ ထိပ္သီး အစ ည္းအေ၀း  သေဘာတူညီထားခဲ့ ေသာစိတ္ဓာတ္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကမဆန္႕ က်င္သင့္ေၾကာင္း သူကေျပာသည္။

 

စံမီေအာင္