Main menu

Background

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္မႈအေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၇) သင္တန္းဖြင္႕လွစ္မည္

Wed, 08/26/2015 - 16:47 -- journal_editor

     စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိကက႑ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သိသင့္သိထိုက္ သည့္ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားရရွိရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္သည့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္သစ္မ်ား၊ ကုန္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သစ္မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ Trade Training Institute ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ လမွ စတင္ဖြင့္လွစ္ကာ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍  စာေတြ႕/လက္ေတြ႕ဘာသာရပ္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအခါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္မႈအေျခခံ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇) ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
     သင္တန္းတြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္ေထာင္သည္မွစ၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈသီ အိုရီႏွင့္ သေဘာတရားမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ား၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊ ေစ်းကြက္သုေတသန၊ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား အစရွိသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ပို႔ခ်ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္း၊ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေပးျခ င္းတို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းကို အမွတ္ ၂၂၈-၂၄၀၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး႐ုံး) စတုတၳ ထပ္ရွိ သင္တန္းခန္းမတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ ရက္သတၱတစ္ပတ္လွ်င္ ၃ ရက္ (တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ)(နံနက္ ၀၉း၃၀ နာရီမွ ၁၂း၃၀ နာရီထိ) ျဖင့္ေလးလၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္း၀င္ခြင့္  ေ လွ်ာက္လႊာကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ  ၁  ရက္ေန႔မွ စတင္လက္ခံၿပီး  သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ကို ထပ္မံအေၾကာင္း ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။