Main menu

Background

ကုမၸဏီ/လုပ္ငန္းရွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ပို့ကုန္ သြင္းကုန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း သင္တန္းဖြင္႕လွစ္ျခင္း

Wed, 01/13/2016 - 11:18 -- journal_editor

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းသင္တန္းကိုစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ ေရးဦးစီးဌာန ၊ ကုန္သြယ္မႈပညာေပးေရး ဌာနခြဲ ၊ ကုန္သြယ္မႈသင္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္) တြင္သင္တန္းသား၅၀ဦးျဖင့္ဖြင့္လွစ္သြားရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သင္တန္းကိုရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္လွ်င္ ၅ရက္ တစ္ရက္လွ်င္ ၃ ခ်ိန္(၄၅ မိနစ္) ျဖင့္နံနက္(၀၉ :၄၅) မွ (၁၂ :၃၀) အခ်ိန္ထိနွစ္ပတ္ၾကာသင္ၾကားပို႔ခ်သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။သင္တန္းတြင္ လက္ရွိပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္၊ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ျမန္မာ/ကမၻာ့ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုလက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္တတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္းေၾကး က်ပ္ ၃၀၀၀၀ိ/- ကိုေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သင္တန္းၿပီးဆုံးပါကသင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္ကိုေ ပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ပါ သည္။သင္တန္း၀င္ ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ၊ ကုန္သြယ္မႈပညာေပးေရးဌာနခြဲ၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး႐ုံး၊ ကုန္သြယ္မႈသင္တန္းေက်ာင္းတို႔တြင္ခမဲ့ထုတ္ယူေလွ်ာက္ထား နိုင္ပါသည္။သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁- ၃၇၁၂၁၇ ၊ ၀၁-၂၅၀၈၇၁ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။