Main menu

Background

ဧၿပီလအတြင္းက ဆန္နဲ့ဆန္ကြဲတင္ပို့မႈေလ်ာ႕က်

Wed, 05/16/2018 - 15:59 -- journal_editor

        ဧၿပီ ၂၈ ရက္မွ ေမ ၄ ရက္အထိ ကာလအတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားနဲ႔   ျမန္မာ-ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၉၅၉သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆန္ ၃၂၇၈၅ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ပါ တယ္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားျဖစ္ ေသာ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ     ဧည့္မထဆန္ တန္ခ်ိန္ ၂၇၂၅၀၊ ငစိန္ဆန္ ၆၂ တန္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းမွ ငစိန္ဆန္  တန္ခ်ိန္ ၈၀ တန္ေက်ာ္၊ လြယ္ဂ်ယ္ကုန္ သြယ္ေရးစခန္းမွ ဧည့္မထဆန္ ၅၀၉၈ တန္ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ပါ တယ္။ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ရွိ ေမာင္ေတာ ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းမွ ဧည့္မထဆန္ ၂၉၅ တန္  တင္ပို႔ၿပီး ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားရဲ႕ ယခင္တစ္ပတ္ ဆန္တင္ပို႔မႈနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ယခု တစ္ပတ္မွာ ၃၄၉၈ တန္ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ တစ္လနီးပါးအတြင္း အေမ ရိကန္ေဒၚလာ   ၂၈ ဒသမ ၁၀၁ သန္းတန္ဖိုးရွိ  ဆန္တန္ခ်ိန္ ၇၇၈၈၀ေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး အနီးစပ္ဆံုး မတ္လတင္ပို႔မႈထက္ ၆၆၅၁၈တန္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။    ဧၿပီလက သႀကၤန္ကာလအတြင္း တင္ပို႔မႈေလ်ာ့က်ခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုတစ္ပတ္မွာ မူဆယ္နဲ႔လြယ္ဂ်ယ္မွ  အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂၂၄ သန္းတန္ဖိုးရွိ  ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၃၈၆၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ရာ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ဆန္ကြဲ ၃၃၆၇ တန္ေက်ာ္နဲ႔  လြယ္ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ၄၉၃တန္ ေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ  ကာလ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သုညဒသမ ၉၈၆ သန္း တန္ဖိုးရွိ ဆန္ကြဲ ၃၁၆၈ တန္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး  အနီးစပ္ဆံုး မတ္လတင္ပို႔ မႈနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဧၿပီလမွာ ၆၁၈ တန္ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ ပါတယ္။ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ  ဧၿပီ ၂၉ ရက္မွ ေမ ၅ရက္အထိ   ကာလအတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၄၇၁သန္းတန္ဖိုးရွိ ဧည့္မထဆန္၊ ငစိန္ဆန္နဲ႔   ေပါင္းဆန္ ၂၄၇၇၃ တန္  တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အိုင္ဗရီကို႔စ္ ႏိုင္ငံသို႔ ဧည့္မထဆန္ တန္ခ်ိန္ ၁၉၀၀၀ နဲ႔ ငစိန္ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀ ၊ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဧည့္မထဆန္ ၃၂၇၆ တန္၊ ေပါင္းဆန္ ၅၁၉ တန္နဲ႔ ငစိန္ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ႐ုရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ပါ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္ တင္ပို႔မႈ ထက္ ၂၃၉၂၉ တန္ ပိုမိုတင္ပို႔ ႏိုင္ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။

ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈအေနျဖင့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၂၉၆ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆန္ ၄၀၃၅၆ တန္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး အနီးစပ္ဆံုးမတ္လ တင္ပို႔မႈနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ထက္၀က္ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါ တယ္။

ယခုတစ္ပတ္အတြင္း  ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈမွာ  အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈၉၂ သန္းဖိုးနဲ႔ ဆန္ကြဲ  ၉၈၇၅တန္  တင္ပို႔ခဲ့ ရာ  အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀ နဲ႔  အီးယူႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ၇၈၇၅တန္တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။  ဧၿပီ ၁ ရက္ ၂၈ ရက္အထိ ကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၂၉၇ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ၂၂၁၃၀ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။  မတ္ လအတြင္းက ၃၈၂၇၁ တန္  တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္  ဧၿပီလတင္ပို႔ မႈမွာ ၁၆၁၄၁တန္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ပါတယ္။

ဧၿပီလအတြင္း ဆန္နဲ႔ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈမွာ  မတ္လ တင္ပို႔ မႈနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နယ္စပ္စခန္းမ်ားေရာ  ပင္လယ္ေရေၾကာင္း မွပါ တင္ပို႔မႈေလ်ာ့က်ခဲ့တာ  စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရွိရပါ တယ္။                                                             

ယဥ္ယဥ္ေအး