Main menu

Background

ယခင္တစ္ပတ္ထက္ ဆန္တင္ပုိ့မႈေလ်ာ႕က်

Fri, 06/29/2018 - 12:40 -- journal_editor

ဇြန္ ၉ရက္မွ၁၅ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာ- တ႐ုတ္နယ္စပ္နဲ႔ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၁၉၀ သန္း တန္ဖိုး ရွိ   ဆန္ ၁၄၄၁၆ တန္ေက်ာ္ တင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္မွတင္ပို႔မႈမ်ားမွာ    မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ဧည့္မထဆန္၁၃၄၉၈တန္ေက်ာ္နဲ႔ေကာက္ ညႇင္းဆန္ ၄၉ တန္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ငစိန္ ဆန္ ၁၈၃ တန္၊ လြယ္ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဧည့္မထဆန္ ၆၅၆ တန္တင္ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။

 ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ ေမာင္ေတာကုန္သြယ္ ေရးစခန္းမွ ဧည့္မထဆန္ တန္ခ်ိန္ ၃၀ တင္ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ တစ္ပတ္က ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွဆန္   ၁၉၀၈၅ တန္ တင္ပုိ႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ၄၆၆၉ တန္တင္ပုိ႔မႈေလ်ာ့ က်ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။

ယခုတစ္ပတ္   မူဆယ္နဲ႔လြယ္ဂ်ယ္မွ   အေမရိကန္ ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၆၂၃ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆန္ကြဲ ၁၉၅၇ တန္ ေက်ာ္တင္ပုိ႔ခဲ့ရာ   မူဆယ္မွ ဆန္ကြဲ ၁၈၄၃ တန္ေက်ာ္နဲ႔ လြယ္ဂ်ယ္မွ ၁၁၄ တန္တင္ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။   ယခင္တစ္ပတ္က ထိုစခန္းႏွစ္ခုမွ ဆန္ကြဲ ၂၄၄၆ တန္ေက်ာ္ တင္ပုိ႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္ ၄၈၉ တန္တင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့က်ခဲ့တာ  ေတြ႕ရပါ တယ္။ ယခုတစ္ပတ္မွာ  နယ္စပ္မွ ဆန္ေရာဆန္ကြဲပါ  အပို႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့ပါတယ္။ဇြန္ ၁၀ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ သီတင္းပတ္ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၁ ဒသမ ၀၈၅ သန္း တန္ဖိုးရွိ ဧည့္မထဆန္၊  ငစိန္နဲ႔ ေပါင္းဆန္ ၂၆၇၅ တန္ ေက်ာ္ တင္ပို႔ ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံသို႔ ဧည့္မထဆန္ တန္ခ်ိန္ ၂၅၀၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ငစိန္ဆန္ ၁၀၆ တန္၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ငစိန္ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၅၀နဲ႔ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားသို႔   ေပါင္းဆန္နဲ႔ ဧည့္မထဆန္ ၂၂၆၉ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ေရေၾကာင္းမွယခင္ တစ္ပတ္က   ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၂၄၀၉ တန္  တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ၉၇၃၄တန္ တင္ပို႔မႈေလ်ာ့က်ခဲ့ပါတယ္။

ယခုတစ္ပတ္မွာ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈလည္း  ေလ်ာ့က်ခဲ့ပါ တယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၂ ဒသမ ၇၃၃သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆန္ကြဲ  ၉၁၆၅ တန္ကို စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ကေနဒါ ႏိုင္ငံနဲ႔ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားသို႔  တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။   ယခင္တစ္ပတ္ တင္ပို႔မႈနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တန္ခ်ိန္ ၄၁၉၀ အပို႔ေလ်ာ့က်ခဲ့တယ္ လို႔သိရပါတယ္။

ယခုတစ္ပတ္ ဆန္နဲ႔ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈမွာ  ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားေရာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွပါ တင္ပို႔မႈ  ေလ်ာ့က်ခဲ့ တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဇြန္လအတြင္း ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ  ရာသီဥတု အေျခအေနေၾကာင့္ ဇြန္ပထမပတ္ေရာ ဒုတိယပတ္ပါ ေလ်ာ့ က်ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။

ယဥ္ယဥ္ေအး