Main menu

Background

ေငြအေၾကာင္း ကုန္စည္အေၾကာင္း

Thu, 10/04/2012 - 05:04 -- Anonymous (not verified)

ရန္ကုန္က ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းမွာ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္က လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျမန္မာမူ၀ါဒ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုလုပ္တယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဂ်ာမန္ပါေမာကၡႏွစ္ ေယာက္က ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ နား ေထာင္အၿပီးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ မစိုးရိမ္သင့္တာေတြ စိုးရိမ္၊ စိုးရိမ္သင့္တာေတြ မစိုးရိမ္ျဖစ္ေနသလားလို႔ အေတာ္ေလးစဥ္းစား မိတယ္။

ဥပမာ-ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၀င္လာခဲ့ရင္ဆိုၿပီး စိတ္ပူတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ႏုိင္ငံျခား ဘဏ္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းေတြကို အေသးစား ေခ်းေငြ (Micro-finance)  လို လုပ္ငန္းေတြကလြဲလုိ႔ စိတ္ပါ ၀င္စားမႈနည္းတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းရွင္အေတာ္ မ်ားမ်ား က ျမန္မာ့ေငြကို တန္ဖိုးက်ေစခ်င္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ က ေငြတန္ဖိုးက်တာကို လိုလားတယ္။ ဒီကေန႔မွာ ေတာ့ ဂ်ာမန္ပါေမာကၡ ေငြတန္ဖိုး က်န္ေငြေဖာင္းပြမႈျဖစ္မယ့္ အႏၱရာယ္၊ ျပည္ ပေၾကြးၿမီေတြ၊ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ႀကီးလာမယ့္ အႏၲရာယ္ေတြရွိေနတာကို ေထာက္ျပၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြမ်ားေနရင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပရ တဲ့အျဖစ္မ်ဳိးကို မလိုလားၾကဘူး။အခုတစ္ေလာ စိတ္၀င္စားမႈက်ယ္ျပန္႔လာတဲ့ စေတာ့ရွယ္ ယာေစ်းကြက္နဲ႔ပတ္သက္ လို႔ ေလာင္းကစားဆန္တာမ်ဳိး ကို သူတို႔ က သိပ္သေဘာမက်ဘူး။ ဘဏ္ေခ်းေငြကို အဓိကထားေစခ်င္ တယ္ဆိုေတာ့ ပုဂၢလိကဘဏ္က တာ၀န္ရွိသူတစ္ေယာက္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေခ်းေငြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အကန္႔အသတ္ေတြရွိေန တဲ့အေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေခ်းေငြကို ေစ်း ကစားတဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ မေခ်းဖို႔၊ အိမ္ရာေျမ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ မပတ္သက္ဖို႔၊ အားေပးခ်င္တဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွ ခြဲတမ္းခ်ၿပီး ဦးစား ေပးေခ်းဖို႔ေထာက္ျပၾကတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ကို သီးျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးဖို႔၊ လြတ္လပ္ခြင့္ျပဳဖို႔ဆိုတာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ သူတို႔က ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္နဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ အခုလို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ သိပ္ၿပီးလက္ေတြ႕ က်တယ္လို႔ မယူဆဘူး၊ အေရးႀကီးတာက ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ မူ၀ါဒေကာင္းမြန္ဖို႔၊ ေငြတန္ဖိုး တည္ၿငိမ္ေနေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္ဖို႔ပဲျဖစ္တယ္လုိ႔ ေထာက္ျပၾက တယ္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြက အငယ္စား အလတ္စားလုပ္ငန္း ေတြကို စိတ္၀င္စားမွာမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔စိတ္၀င္စားမွာက လုပ္ငန္း ႀကီးေတြပဲျဖစ္မယ္။ ျမန္မာ့ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္  ဗဟိုဘဏ္ အေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လုပ္စရာေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ စာရင္းကိုင္စနစ္ အေၾကာင္း နားလည္ဖို႔၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေတြ အရင္းစနစ္တက်ထား ရွိဖို႔၊ အမ်ားပိုင္လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းေတြ ကိန္းဂဏန္း ေတြကို အမ်ားျပည္သူက နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ေတြကို ပညာေပးဖို႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ခိုင္မာေတာင့္တင္းဖို႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ဆိုတဲ့ကိစၥေတြပါ။ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတြ႕ရတဲ့  ဗီယက္နမ္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ကေတာ့ မင္းတို႔ဆီမွာ လုပ္အားခေပါတယ္ဆိုတဲ့ စကားကို သိပ္မ ေျပာပါနဲ႔ မင္းတို႔လုပ္သားေတြဟာ အလုပ္ကိုႀကိဳးစားတယ္၊ သင္လြယ္ တတ္လြယ္တယ္၊ ေလ့လာဆည္းပူးခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြရွိတယ္ဆိုတဲ့ အား သာခ်က္ေတြ၊ အရည္အခ်င္းေတြကိုပဲ ဦးစားေပးေျပာပါလို႔ သတိေပး သြားပါေသးတယ္။ ဘ႑ာေရးနယ္ပယ္မွာ စုၾက၊ ေခ်းၾက၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံၾကလုပ္ရာမွာ အေရးအႀကီးဆံုးက သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြျဖစ္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုတာက ႏွစ္အေတာ္ေလးၾကာ ၾကာ ေလ့က်င့္ေပးမွ သေဘာေပါက္ နားလည္လာတာမ်ဳိးျဖစ္ပါ တယ္။ ေျမယာေတြ၊ ႏုိင္ငံျခားသားေတြကို ငွားရမ္းရင္ လံုေလာက္ ေနၿပီ၊ ဘာအေၾကာင္းနဲ႔မွ် ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳသင့္ဘူးလုိ႔ ေထာက္ျပ ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၀င္လာၿပီး သာမန္စာရင္းပို ေငြျပေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ အရည္ အေသြးျမင့္မားတဲ့ မူ၀ါဒခ်မွတ္မႈ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ၊ ပညာေပးမႈ ေတြဟာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ထပ္တလဲလဲ ေထာက္ျပၾကတယ္။ ဘဏ္နဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြအေပၚ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ျမင့္မားသင့္တာကိုလည္း ၫႊန္ျပတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔  လက္ေတြ႕မွာ မစိမ္းေပမယ့္ စာေတြ႕မွာ စိမ္းေနတဲ့ ကုန္စည္ေစ်းကြက္ အေၾကာင္းကိုလည္း ဘာလင္စီးပြား ေရးနဲ႔ ဥပေဒေက်ာင္းက ပါေမာကၡတစ္ေယာက္က ေဆြးေႏြးတယ္။ ကုန္ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္းေတြ (ေရနံ၊ သတၱဳနဲ႔၊ စားနပ္ရိကၡာေစ်း ႏႈန္း)ေတြ မႏွစ္ကေတာက္ေလွ်ာက္ အတက္အက်ၾကမ္းခဲ့တယ္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွာ ကုန္ပစၥည္းအေရာင္း၀ယ္စာခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေငြေၾကး ေလာက၊ ဘဏ္ေလာကက ခ်ဳပ္ဆိုေရာင္း၀ယ္ခဲ့ၾကတာ။တကယ္တမ္း အေရာင္းအ၀ယ္ ပစၥည္းအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္တာထက္ စာရြက္စာတမ္းနဲ႔ တစ္နည္းေျပာရရင္ ေလနဲ႔ ကိန္း ဂဏန္းေတြ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္တာက ပိုၿပီးႀကီးတယ္။ တကယ္ ေတာ့ ေငြေလာကနဲ႔ ႐ုပ္၀တၳဳကုန္ပစၥည္းအေရာင္းအ၀ယ္ေလာ က ဆိုတာကစည္းျခားဖို႔ခတ္ခက္ခက္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ကုန္ပစၥည္း ေစ်းကြက္ ဟာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမရွိပါဘူး။ စားနပ္ရိကၡာေစ်းကြက္ရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိကုမၸဏီႀကီး ေလးခုေလာက္ကပဲ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ထားတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ကို  စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းၿပီး အခြန္သက္သာတဲ့ေနရာေတြ ကေန လုပ္ၾကတာမ်ားတယ္။ လက္ရွိ ေပါက္ေစ်း၊ အနာဂတ္ေပါက္ေစ်းေတြ သတ္မွတ္ၾကတယ္ဆိုတာ လယ္သမားေတြ၊ ၀ယ္ယူသူေတြ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္သူေတြ ၀င္လို႔ရတဲ့ နယ္မဟုတ္ဘူး။ ေစ်းကစားသူေတြ၊ အေရာင္းအ၀ယ္သမားေတြ၊ ေလပတ္ကားေတြရဲ႕ နယ္ပယ္ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာလည္း အမွန္ တကယ္ရွိတဲ့ ပမာဏထက္၊ ေလေရာင္း ေလ၀ယ္ကမ်ားလို႔ ျပႆနာျဖစ္ရတာ ပဲေလာကမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီးၿပီ။ေစ်းကစားသူေတြႀကီးစိုးတဲ့ ကမၻာ့ေငြေလာက ကုန္စည္ ေလာကကို တကယ့္တကယ္ေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ မႈ မျပဳႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဥပေဒဆိုတာကလည္း ျဖစ္ရပ္ေတြရဲ႕ ေနာက္က အၿမဲတမ္းလိုက္ရတာမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ဥပေဒရဲ႕ ဟာကြက္၊ ယိုကြက္ေတြကိုလည္း စီးပြားေရးသမားေတြက ေတြ႕ရွိအသံုးခ်ႏိုင္ တဲ့ သာဓကေတြ၊ ကမၻာမွာအမ်ားႀကီးပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကုန္ ပစၥည္းေတြရဲ႕ေစ်းႏႈန္းကို တစ္ဖက္က လူဦးေရ၊ ၀င္ေငြ၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ေငြလဲႏႈန္း၊  ကုန္လက္က်န္၊ အေျခခံစီးပြားေရး ဘ႑ာေရး အေျပာင္းအလဲဆိုတဲ့ ၀ယ္လိုအားနဲ႔ တစ္ဖက္မွာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ထုတ္လုပ္မႈ၊ အထြက္ႏႈန္းနဲ႔ ရာသီဥတုဆိုတဲ့ေရာင္းလိုအားေတြက ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြက ေစ်းမက စားၾကဖို႔၊ ကန္႔ကြက္တိုက္တြန္းသူေတြရွိခဲ့ေပမယ့္ လုပ္ရပ္ေတြက ဆက္ရွိေနတယ္။ ဘဏ္သမားေတြရဲ႕ ေရတိုအက်ဳိးစီးပြားထက္ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံု တစ္ခုလံုးရဲ႕ ေရရွည္အက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ ၿဗိတိသွ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဂၚဒြန္ ဘေရာင္း  (Gordon Brown) ရဲ႕ စကားက မွတ္သားေလာက္ပါ တယ္။