Main menu

Background

ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေအနေပြောင်းလဲမှုများအပေါ်သတိရှိရမည့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ

Wed, 07/30/2014 - 08:22 -- ydnar

ယနေ့တိုင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံကြီးဟုသတ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကစောင့်ကြည့်ကြသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုဂျီဒီပီပမာဏလည်းတဖြည်း ဖြည်းကြီးမားနေသောနိုင်ငံဖြစ်၏။ပို၍အရေးကြီး သည့် အချက်မှာ ကမ္ဘာ့ ဈေးကွက်အားလုံးကို ထိုးဖောက်ဝင် ရောက်နေသောကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပို့ကုန် နိုင်ငံကြီးဖြစ်နြေ ခင်းဖြစ် သည်။ ဖွံ့ ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများကတရုတ်နိုင်ငံကို သတိ ထားစောင့်ကြည့်နေသကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုး ဆဲနိုင်ငံများသည်လည်း တရုတ် နဂါး ၏ အမြီးလှုပ်၊ ခေါင်းလှုပ် အခြေအနေ အပြောင်းအလဲများကို သတိဝီရိယဖြင့် စောင့်ကြည့်ရန်လိုနေပေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တရုတ် နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ ကုန်သွယ်မှုပုံစံများ၊ ကုန်သွယ် မှုမြင်ကွင်းအနေအထားများကို များစွာပြောင်းလဲ နိုင်စွမ်းရှိနေသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူ တစ်ချိန် တည်း မှာပင် ဘရာဇီး၊ အိန္ဒိယ၊ အခြားသော အလယ်အလတ် ဝင်ငွေရှိ နိုင်ငံများကလည်း အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာခဲ့ကြ သည်။ ထိုသို့တရုတ် နိုင်ငံအပါအဝင်ထိုနိုင်ငံများ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာမှုများကြောင့်နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက် တွင် သဘာ၀ သယံဇာတအခြေခံ ပို့ကုန်များ၏ ဈေးနှုန်းများအဆက် မပြတ်မြင့်တက်လာနိုင်သည့် အရိပ်အရောင်များရှိလာသည်။ ပို့ကုန် အမယ်မျိုးကွဲများအတွက်လည်းအဓိကအခွင့်အလမ်းများဖန်တီးမှုများရှိနေသည်။ထိုအခွင့်အလမ်းများကိုရယူပြီးထိထိ ရောက်ေ ရာက်အသုံးချနိုင်ရေးသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံငယ်များအတွက်သော့ချက် သဖွယ်ဖြစ်လာနေသည်။ သို့သော် တရုတ်နိုင်ငံ အပါ အဝင် ကုန်သွယ်မှုအားကောင်းလာသည့် နိုင်ငံများထံမှ ဖြစ်လာနိုင်ရန အလားအလာရှိသည့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံငယ်များ အတွင်း ရှိလုပ်ငန်းများထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်လာစေရေး၊ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်စကကျဆင်းလာစေ ရေးမှာဖိအားဖြစ်လာခဲ့သည် ။ထိုဖိ အား များကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံငယ်များအတွက်လိုအပ်သည့်အခြားသောနိုင်ငံ ခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများရရှိေ စ ရေး ဆွဲဆောင်မှုများတွင်လည်း အခက် အခဲများရှိလာနိုင်သည်။အပြောင်းအလဲများကြောင့်ပြောင်းလဲခြင်း အချိန်ကာလပြောင်းလဲမှုများနှင့် အတူကမ္ဘာကြီး၏အခြေအနေအပြောင်း အလဲများ၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် နေထိုင်ကြ သည့်လူသားများ၏အပြုအမူအပြောင်းအလဲများကြောင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး မြင်ကွင်းများမှာလည်း ပြောင်းလဲလျက် ရှိနြေ ကပြီဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာကုန် သွယ်မှုနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည့် အောက် ပါအခြေအနေ အပြောင်းအလဲ များဖြစ် ပေါ်လာ လိမ့်မ ည်။ ထုတ်လုပ်မှုပုံသဏ္ဍာန်များပြောင်း လဲလာခြင်း၊နိုင်ငံအများစုမှာ ပို့ကုန် အမျိုးအစားအရေအတွက် အနည်းငယ် ပေါ်တွင် သာမှီခိုနေရသည့်အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊စီးပွားရေးပွင့်လင်းမှုသည် အခွင့်အလမ်းများယူဆောင်လာ သော်လည်း ထို ပွင့်လင်း မှုကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှော့ခ်များဖြစ်လာသည့်အခါဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသည် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ ထက်ပို၍ ထိခိုက် လွယ်မှုများရှိလာခြင်း၊ ယခင်က ကုန်သွယ်ရေးရာကိစ္စများတွင် အရေးတကြီး ဆွေးနွေးကြရသည့်  အကောက်ခွန် ဆိုသော အရာသည်နောက် ပိုင်းကာလများတွင် အရေးကြီးသော အကြောင်းအဖြစ် ဆွေးနွေးမှုနည်းပါး လာခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှုသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုများအပေါ်တွင်မှီခိုလာနေရပြီးထိုအပြောင်းအလဲများသည်ကုန် သွယ်မှု ကဏ္ဍအတွက် ရေရှည်ရင်ဆိုင်ရ မည့် စိန်ခေါ်မှုများဖြစ်လာခြင်း။
အပြောင်းအလဲများကို သတိရှိခြင်း
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအနေဖြင့်အနာဂတ် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးနယ်ပယ်၌ယခင် ကာလများကနှင့်မတူသည့် ပိုမို ရှုပ်ေ ထွးသောအခက်အခဲများတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်လာရဖွယ်ရှိသည်ကိုသတိပြု၍ကုန်သွယ် ရေးပေါ်လစီများရေးဆွဲသည့်အခါ အေ ရး ပေါ် အစီအမံများကိုပါထည့်သွင်းရေးဆွဲ ထားရန်လိုသည်။ သမားရိုးကျ ကုန်သွယ် ရေးပေါ် လစီများ သည်နိုင်ငံ၏ စက်မှု ဖွံ့ဖြိုး ရေး ဆိုင်ရာသို့မဟုတ် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး မှုဆိုင်ရာပေါ်လစီများအတွက်ထိရောက်မှု အားအလွန်နည်းသော ကိရိယာ များြ ဖ စ် နေကြသည်ကို ယခင်ကာလများက အတွေ့အကြုံများအရသိထားခဲ့ပြီးဖြစ် သည်။ ယခင်ကာလများကရေးဆွဲထား သောပေါ်လစီများသည်သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၊ဝန်ကြီးဌာနများ၏တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ရမည့်နယ်ပယ်များကိုကျော်လွန်နေသည်များရှိနေပြီးလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းတာဝန်၏အသေးစိတ်အခြေအနေ မျာထက် ပိုမိုစွာရေးဆွဲထားသည်များလည်းရှိနေသည်။ တာဝန်ယူလုပ် ဆောင်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောကုန်သွယ်မှု ဆိုင်ရာဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများ ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမျိုးလည်း မရှိပေ။ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည် အားနည်းနေသေး သောအကန့်အသတ်ဖြင့်ရှိနေသေးသောဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးအခြေ အေ နနှင့် မြင်ကွင်း အပြောင်းအလဲများကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစား လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပေသည်။