Main menu

Background

ရန်ကုန်မြို့ တစ်ပတ်အတွင်း မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ

Sun, 08/07/2011 - 10:30 -- Anonymous (not verified)

ရန်ကုန်မြို့ တစ်ပတ်အတွင်း မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ စဉ် အမျိုးအစား/MDL                          အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း             မှတ်ချက်၁။ စူပါဆလွန်း (87)                             ၅က              ၂ဝဝ သိန်း          ကားသန့်၂။ စူပါဆလွန်း (85)                             ၁က               ၁၆ဝ သိန်း၃။ အက်(စ်)အီးလီမိတက် (88)              ၂က                ၂၃ဝ သိန်း၄။ အက်(စ်)အီးလီမိတက် (93)               ၉က               ၃၅ဝ သိန်း      ဖင်ပြတ်၊ ဓာတ်ဆီ၅။ ပါပလေကာ (81)                              ဒ                   ၈၅ သိန်း၆။ ဒဂုံဂျစ် (အမိုးမာ)                               ၇ ခ               ၈ဝ သိန်း၇။ တိုယိုတာဆလွန်း (အက်စ်အီး) (၈၅)      အ             ၁၅ဝ သိန်း၈။ စူပါကပ်စတန် (2000)                        ၈ဈ            ၄၅၅ သိန်း၉။ ကိုရိုလာဗင် (85) ဒီဇယ်                     ၁က             ၂ဝဝ သိန်း၁ဝ။ ကိုရိုလာဗင် (1.5) (89)                   ၃က             ၂၅ဝ သိန်း