Main menu

Background

Monday, 25 Apr 2011

ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒိုင္

စဥ္ အမိ်ဳးအမည္    ေရတြက္ပံု              ေဈးနႈန္း(က်ပ္)              ေျပာင္းလဲမႈ
                                                ယခင္အပတ္ ယခုအပတ္
၁ အာလူး             ၁ ပိႆာ               ၆ဝဝ           ၆ဝဝ
၂ ခ်င္း                 ၁ ပိႆာ                ၈ဝဝ          ၈ဝဝ
၃ နနြင္း               ၁ ပိႆာ               ၂၂ဝဝ       ၂၂ဝဝ
၄ ေျပာင္း             ၁ ပိႆာ              ၂၁ဝ          ၂၂ဝ

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၈၁-၆ဝဝ၁၁

 ေအာင္ပန္းမွာ ခ်င္းနဲ့ အာလူးေဈးျငိမ္ျပီး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ 

                     ခ်င္းကုိ ရန္ကုန္၀ယ္လက္နဲ့နယ္စံု၀ယ္လက္က ၀ယ္အားပံုမွန္ ရိွတာေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးျမင့္လာတယ္လို့ သိရပါတယ္။ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈက တစ္ပိႆာ ၈ဝဝ က်ပ္နဲ့ တစ္ပတ္ အတြင္း ပိႆာခိ်န္ ၈ဝဝဝဝ ခန့္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္ဝယ္လက္နဲ့ နယ္စံုဝယ္လက္က အာလူးကို ေဈးကြက္ အ၀င္ရွိသေလာက္ အ၀ယ္ရွိေပမယ့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးျငိမ္ေနတယ္လို့ သိရပါတယ္။ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈက တစ္ပိႆာ ၆ဝဝ က်ပ္နဲ့ တစ္ပတ္အတြင္း ပိႆာခိ်န္ ၁ဝဝဝဝဝ ခန့္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ ေဒသခံကုန္သည္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။

Tuesday, 5 Apr 2011

ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒိုင္

စဥ္ အမိ်ဳးအမည္         ေရတြက္ပံု         ေဈးနႈန္း(က်ပ္)           ေျပာင္းလဲမႈ
                                                  ယခင္အပတ္ ယခုအပတ္
၁ အာလူး                   ၁ ပိႆာ             ၆ဝဝ            ၆ဝဝ
၂ ခ်င္း                       ၁  ပိႆာ            ၇၅ဝ            ၈ဝဝ
၃ နနြင္း                     ၁ ပိႆာ           ၂၃ဝဝ           ၂၂ဝဝ
၄ ေျပာင္း                   ၁ ပိႆာ           ၂၂ဝ                ၂၁ဝ

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၈၁-၆ဝဝ၁၁

ေအာင္ပန္းမွာ အာလူးအေရာင္းအဝယ္ပံုမွန္ျဖစ္

              အာလူးက ေဈးကြက္သို့ အဝင္ပံုမွန္ရိွသလို ရန္ကုန္ဝယ္လက္ နဲ့ေဒသစံုဝယ္လက္ေတြကလည္း ဝယ္အားပံုမွန္ရိွခဲ့တယ္လို့ သိရပါ တယ္။ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈက တစ္ပိႆာ ၆ဝဝ က်ပ္နဲ့ တစ္ပတ္ အတြင္း ပိႆာခိ်န္ ၁၅ဝဝဝဝ ခန့္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ ေဒသခံကုန္သည္ တစ္ဦးကဆိုပါတယ္။ ခ်င္းနဲ့ နနြင္းကေတာ့ ရန္ကုန္ဝယ္လက္နဲ့ နယ္စံုက အဝယ္အထိုက္အေလ်ာက္သာရိွခဲ့တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

Thursday, 31 Mar 2011

ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒိုင္

စဥ္ အမိ်ဳးအမည္           ေရတြက္ပံု          ေဈးနႈန္း(က်ပ္)          ေျပာင္းလဲမႈ
                                              ယခင္အပတ္ ယခုအပတ္
၁ အာလူး               ၁ ပိႆာ                ၆ဝဝ       ၆ဝဝ
၂ ခ်င္း                  ၁ ပိႆာ                 ၆၅ဝ      ၇၅ဝ
၃ နနြင္း                 ၁ ပိႆာ               ၂၂ဝဝ     ၂၃ဝဝ
၄ ေျပာင္း               ၁ ပိႆာ               ၂၂ဝ       ၂၂ဝ
၅ ျကက္သြန္ျဖဴ        ၁ ပိႆာ               ၃၂ဝဝ     ၃၃ဝဝ

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၈၁-၆ဝဝ၁၁
ေအာင္ပန္းမွာ ခ်င္းနဲ့ ျကက္သြန္ျဖဴ ပံုမွန္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္

                 ခ်င္းက ေအာင္ပန္းေဈးကြက္သို့ အဝင္ပံုမွန္ရိွသလို ရန္ကုန္ ဝယ္လက္နဲ့ နယ္အစံုဝယ္လက္ကလည္း ဝယ္အားပံုမွန္ရိွတာေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးျမင့့္လာျပီး တစ္ပိႆာ ၇၅ဝ က်ပ္နဲ့ တစ္ပတ္အတြင္း ပိႆာခိ်န္ ၇ဝဝဝဝ ခန့္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေျကာင္း သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္နဲ့ နယ္အစုံ၀ယ္လက္က ၾကက္သြန္ျဖဴ ကိုတစ္ပိႆာ ၃၃ဝဝ က်ပ္နဲ့ တစ္ပတ္အတြင္းပိႆာခိ်န္ ၅ဝဝဝဝ ခန္႔အ၀ယ္ရွိခဲ့ျပီး ယခင္သတင္းပတ္နဲ့စာရင္ ေစ်းအနည္းငယ္ျမင့္လာတယ္လို့ ေဒသခံကုန္သည္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။
Tuesday, 15 Mar 2011

ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒိုင္ အမိ်ဳးအမည္            ေရတြက္ပံု               ေဈးနႈန္း(က်ပ္)                 ေျပာင္းလဲမႈ                                                   ယခင္အပတ္ ယခုအပတ္၁ အာလူး               ၁ ပိႆာ                 ၈ဝဝ        ၆ဝဝ၂ ခ်င္း                   ၁ ပိႆာ                  ၆၅ဝ        ၆၅ဝ၃ နနြင္း                 ၁ ပိႆာ                 ၂၃ဝဝ      ၂၄ဝဝ၄ ေျပာင္း               ၁ ပိႆာ                 ၂၁ဝ         ၂ဝဝ၅ ျကက္သြန္ျဖဴ       ၁ ပိႆာ               ၃ဝဝဝ         ၃ဝဝဝဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၈၁-၆ဝဝ၁၁ေအာင္ပန္းမွာ ခ်င္းအေရာင္းအဝယ္ပံုမွန္ျဖစ္                    ခ်င္းကို ရန္ကုန္ဝယ္လက္နဲ့ နယ္စံုဝယ္လက္က တစ္ပိႆာ ၆၅ဝ က်ပ္နဲ့ တစ္ပတ္အတြင္း ပိႆာခိ်န္ ၄၂၉ဝဝ ခန့္အဝယ္ရိွခဲ့ တယ္လို့ သိရပါတယ္။ ေဒသထြက္ ျကက္သြန္ျဖဴကေဈးကြက္သို့ စတင္ဝင္လာျပီး တစ္ပိႆာကို အနိမ့္ဆံုး ၂၅ဝဝ က်ပ္မွ အျမင့္ဆံုး ၃ဝဝဝ က်ပ္အတြင္းေဈးဖြင့္ အေရာင္းရိွေပမယ့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ မႈအနည္းငယ္သာရိွခဲ့ေျကာင္း သိရပါတယ္။

Friday, 11 Mar 2011

ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒိုင္ ္စဥ္ အမိ်ဳးအမည္         ေရတြက္ပံု          ေဈးနႈန္း(က်ပ္)         ေျပာင္းလဲမႈ                                                 ယခင္အပတ္ ယခုအပတ္၁ အာလူး                   ၁ ပိႆာ             ၉၅ဝ       ၈ဝဝ၂ ခ်င္း                       ၁ ပိႆာ             ၆ဝဝ       ၆၅ဝ၃ နနြင္း                      ၁ ပိႆာ          ၂ဝဝဝ      ၂၃ဝဝ၄ ေျပာင္း                    ၁ ပိႆာ           ၂၁ဝ        ၂၁ဝ၅ ျကက္သြန္ျဖဴ            ၁ ပိႆာ                 -        ၃ဝဝဝ         -ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၈၁-၆ဝဝ၁၁ေအာင္ပန္းေဈးကြက္မွာ ခ်င္းနဲ့ ျကက္သြန္ျဖဴ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္                   ခ်င္းက ေဈးကြက္သို့အဝင္ပံုမွန္ရိွသလို ရန္ကုန္ဝယ္လက္နဲ့ နယ္စံုဝယ္လက္က တစ္ပိႆာ ၆၅ဝ က်ပ္နဲ့ တစ္ပတ္အတြင္းပိႆာ ခိ်န္ ၇၅ဝဝဝ ခန့္အဝယ္ရိွခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။ ေဒသထြက္ျကက္သြန္ျဖဴကေဈးကြက္သို့ စတင္ဝင္လာျပီး တစ္ပိႆာကို အနိမ့္ဆံုး ၂၅ဝဝ က်ပ္မွ အျမင့္ဆံုး ၃ဝဝဝ က်ပ္အတြင္း ေဈးဖြင့္အေရာင္းရိွေပမယ့္ အစိုဓာတ္ အနည္းငယ္ရိွေသးတာေျကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ ခပ္ပါးပါးသာျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ ေဒသခံကုန္သည္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။

Sunday, 27 Feb 2011

 ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္္စဥ္ အမိ်ဳးအမည္         ေရတြက္ပံု             ေဈးနႈန္း(က်ပ္)                ေျပာင္းလဲမႈ                                                     ယခင္အပတ္    ယခုအပတ္၁ အာလူး                   ၁ ပိႆာ              ၈ဝဝ              ၉၅ဝ၂ ခ်င္း                       ၁ ပိႆာ               ၆၅ဝ              ၆ဝဝ၃ နနြင္း                      ၁ ပိႆာ            ၂၅ဝဝ            ၂ဝဝဝ၄ ေျပာင္း                    ၁ ပိႆာ             ၂၃ဝ             ၂၁ဝေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒိုင္ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၈၁-၆ဝဝ၁၁ေအာင္ပန္းမွာ ခ်င္းနဲ့ နနြင္း အေရာင္းအဝယ္ပံုမွန္ျဖစ္               ခ်င္းက ေဈးကြက္သို့ အဝင္ပံုမွန္ရိွသလို ရန္ကုန္ဝယ္လက္နဲ့ နယ္စံုဝယ္လက္က တစ္ပိႆာ ၆ဝဝ က်ပ္နဲ့ တစ္ပတ္အတြင္းပိႆာ ခိ်န္ ၂၃၅ဝဝ ခန့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။ နနြင္း ကေတာ့ ရန္ကုန္နဲ့နယ္စံုအဝယ္အထိုက္အေလ်ာက္သာရိွခဲ့ျပီး ယခင္ အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးကအက်ဘက္ မွာရိွေနတယ္လို့ ေဒသခံ ကုန္သည္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။

Tuesday, 15 Feb 2011

ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒိုင္ စဥ္ အမိ်ဳးအမည္    ေရတြက္ပံု              ေဈးနႈန္း(က်ပ္)        ေျပာင္းလဲမႈ                                           ယခင္အပတ္     ယခုအပတ္၁ အာလူး             ၁ ပိႆာ          ၈ဝဝ               ၉ဝဝ၂ ခ်င္း                 ၁ ပိႆာ           ၆၅ဝ               ၈ဝဝ၃ နနြင္း                ၁ ပိႆာ       ၂၅ဝဝ              ၂၅ဝဝ၄ ေျပာင္း              ၁ ပိႆာ         ၂၁ဝ               ၂၁ဝဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၈၁-၆ဝဝ၁၁ေအာင္ပန္း မွာ အာလူးနဲ့ ခ်င္းေဈးစြာလာ               ေဒသထြက္အာလူးကို ရန္ကုန္၀ယ္လက္္နဲ့ နယ္အစံု၀ယ္လက္ က ပံုမွန္အဝယ္ရိွေပမယ့္ အာလူးေဈးကြက္သို့အဝင္နည္းသြားတာ ေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးစြာလာတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ ခ်င္းကေဈးကြက္သို့ အဝင္ပံုမွန္ရိွသလို ရန္ကုန္ဝယ္လက္နဲ့ နယ္စံု ဝယ္လက္က ပံုမွန္အဝယ္ရိွတာေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈး ျမင့္လာျပီး တစ္ပိႆာ ၈ဝဝ က်ပ္နဲ့ တစ္ပတ္အတြင္းပိႆာခိ်န္ ၁ဝဝဝဝဝ ခန့္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။

Monday, 7 Feb 2011

ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒိုင္ စဥ္ အမိ်ဳးအမည္        ေရတြက္ပံု               ေဈးနႈန္း(က်ပ္)             ေျပာင္းလဲမႈ                                                 ယခင္အပတ္ ယခုအပတ္၁ အာလူး                  ၁ ပိႆာ            ၈ဝဝ       ၈ဝဝ၂ ခ်င္း(သစ္)              ၁ ပိႆာ            ၆ဝဝ       ၆၅ဝ၃ နနြင္း(သစ္)            ၁ ပိႆာ         ၂၅ဝဝ     ၂၅ဝဝ၄ ေျပာင္း                  ၁ ပိႆာ          ၂ဝဝ       ၂၁ဝ၅ ေဂၚ ဖီ                   ၁ ပိႆာ          ၁ဝဝ        ၁ဝဝဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၈၁-၆ဝဝ၁၁ေအာင္ပန္းမွာ အာလူးနဲ့ ေဂၚဖီ အေရာင္းအဝယ္ပံုမွန္ျဖစ္             ေဒသထြက္အာလူးက ေစ်းကြက္သို႔အ၀င္ပံုမွန္ရွိသလုိ ရန္ကုန္ နွင့္နယ္စံုဝယ္လက္က တစ္ပိႆာကို ၈ဝဝ က်ပ္နဲ့ တစ္ပတ္အတြင္း ပိႆာခိ်န္ ၂၂၅ဝဝဝ ခန့္ အဝယ္ရိွခဲ့ေပမယ့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးတန့္္ေနတယ္လုိ့ ဆိုပါတယ္။ေဂၚဖီကို ရန္ကုန္၀ယ္လက္နဲ့နယ္စံု၀ယ္လက္က ၀ယ္အားပံုမွန္ရွိေပမယ့္ ေစ်းျငိမ္ေနတယ္လုိ့ သိရပါတယ္။ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈက တစ္ပိႆာ ၁ဝဝ က်ပ္နဲ့ တစ္ပတ္ အတြင္း ပိႆာခိ်န္ ၃၆ဝဝဝဝ ခန့္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ ေဒသခံကုန္သည္ တစ္ဦးကဆိုပါတယ္။

Tuesday, 1 Feb 2011

ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒိုင္စဥ္ အမိ်ဳးအမည္           ေရတြက္ပံု            ေဈးနႈန္း(က်ပ္)        ေျပာင္းလဲမႈ                                             ယခင္အပတ္     ယခုအပတ္၁ အာလူး                  ၁ ပိႆာ           ၇ဝဝ             ၈ဝဝ၂ ခ်င္း(သစ္)              ၁ ပိႆာ           ၅၅ဝ              ၆ဝဝ၃ နနြင္း(သစ္)             ၁ ပိႆာ          ၂၈ဝဝ            ၂၅ဝဝ၄ ေျပာင္း                   ၁ ပိႆာ           ၂ဝဝ            ၂ဝဝ၅ ျကက္သြန္ျဖဴ            ၁ ပိႆာ          ၅ဝဝဝ            ၅၂ဝဝဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၈၁-၆ဝဝ၁၁ေအာင္ပန္း မွာ အာလူး ေဈးျမငျ့္ပီး ခ်င္း ေဈးတန႔္ေန         ေဒသထြက္အာလူးက ေစ်းကြက္သို႔အ၀င္ပံုမွန္ရွိသလို ရန္ကုန္ နွင့္နယ္စံုဝယ္လက္က ပံုမွန္အဆဲြရိွတာေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးျမင့္လာျပီး တစ္ပိႆာ ၈ဝဝ က်ပ္နဲ့ တစ္ပတ္အတြင္း ပိႆာခ်ိ္န္ ၂၁ဝဝဝဝ ခန္႔အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လုိ့ဆိုပါတယ္။ခ်င္္းကို ရန္ကုန္ဝယ္လက္နဲ့ နယ္ဝယ္လက္ေတြက တစ္ပိႆာ ၆ဝဝ က်ပ္နဲ့ တစ္ပတ္အတြင္း ပိႆာခိ်န္ ၁၉၅ဝဝဝ ခန့္အဝယ္ရိွခဲ့ေပမယ့္ ယခင္ အပတ္နဲ့စာရင္ ေစ်းတန္႔ေနတယ္လုိ့ ေဒသခံကုန္သည္မ်ားက ဆိုပါတယ္။

Friday, 28 Jan 2011

ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒိုင္ စဥ္ အမိ်ဳးအမည္         ေရတြက္ပံု          ေဈးနႈန္း(က်ပ္)            ေျပာင္းလဲမႈ                                               ယခင္အပတ္       ယခုအပတ္၁ အာလူး                ၁ ပိႆာ           ၆၃ဝ                 ၇ဝဝ၂ ခ်င္း(သစ္)           ၁ ပိႆာ            ၆၃ဝ                 ၅၅ဝ၃ နနြင္း(သစ္)          ၁ ပိႆာ          ၂ဝဝဝ               ၂၈ဝဝ၄ ေျပာင္း                ၁ ပိႆာ            ၂၁၇               ၂ဝဝဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၈၁-၆ဝဝ၁၁ေအာင္ပန္းမွာ အာလူးနဲ့ နနြင္းေဈးစြာ                  ေဒသထြက္အာလူးက ေစ်းကြက္သို႔အ၀င္ပံုမွန္ရွိသလို ရန္ကုန္ နွင့္နယ္စံုဝယ္လက္က ဝယ္အားပံုမွန္ရိွတာေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့ စာရင္ ေဈးျမင့္လာျပီး တစ္ပိႆာကို ၇ဝဝ က်ပ္နွင့္ တစ္ပတ္အတြင္း ပိႆာခ်ိန္ ၇၁၄၀၀၀ ခန္႔အ၀ယ္ရွိခဲ့တယ္လုိ့သိရပါတယ္။နနြင္း ကေဈးကြက္သို့ အဝင္မလိႈင္ေသးေပမယ့္ ရန္ကုန္-မနၲေလးနွင့္ နယ္ ဝယ္လက္အခိ်ဳ႕က ေဈးေပးအဝယ္ရိွတာေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးသိသိသာစြြာာျမင့့္္လာျပီး တစ္ပိႆာကို ၂၈ဝဝ က်ပ္နဲ့တစ္ပတ္အတြင္း ပိႆာခိ်န္ ၆၃ဝဝဝ ခန့္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ ေဒသခံကုန္သည္မ်ားကဆိုပါတယ္။

Pages