Main menu

Background

Monday, 12 Dec 2011

                   နယ်စပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်း                        ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁ (1US$)        ရက်    တရုတ်         ထိုင်း             ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်  အိန္ဒိယ        (ယွမ်) (ဘတ်)  (တာကာ) (ရူပီး)   5     6.37    310.79   77.13   51.35   6    6.34   30.88   77.00   51.23   7    6.35   30.76   77.15   51.41   8    6.36   30.76   77.00   51.81     9    6.36   30.86   77.20   52.18

Monday, 5 Dec 2011

                   နယ်စပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်း                           နိဝင်ဘာ ၂၀၁၁ (1US$)        ရက်    တရုတ်         ထိုင်း             ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်  အိန္ဒိယ        (ယွမ်) (ဘတ်)  (တာကာ) (ရူပီး)   28     6.38    31.34   76.74   52.99   29    6.38   31.26   76.80   52.02  30    6.38   31.19   76.86   52.39   1    6.38   31.90   76.82  51.67   2    6.36   30.86   76.92  51.36

Tuesday, 29 Nov 2011

                   နယ်စပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်း                           နိဝင်ဘာ ၂၀၁၁ (1US$)        ရက်    တရုတ်         ထိုင်း             ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်  အိန္ဒိယ        (ယွမ်) (ဘတ်)  (တာကာ) (ရူပီး)   21     6.36    31.24   76.68   52.07   22    6.37   31.21   76.72   52.49   23    6.36   31.26   76.64   52.18   24    6.36  31.28   76.68  52.18   25     6.35  31.19   76.70  52.10

Sunday, 20 Nov 2011

                   နယ်စပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်း                           နိဝင်ဘာ ၂၀၁၁ (1US$)        ရက်    တရုတ်         ထိုင်း             ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်  အိန္ဒိယ        (ယွမ်) (ဘတ်)  (တာကာ) (ရူပီး) 14     6.35    30.80   76.50   50.11 15    6.35   30.80   76.55   50.60 16    6.35   30.83   76.61   50.67 17    6.35  30.87   76.45  50.69 18     6.35  31.03   76.55  51.13

Tuesday, 8 Nov 2011

                             နယ်စပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်း                                  နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁ (1US$)        ရက်    တရုတ်         ထိုင်း             ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်  အိန္ဒိယ        (ယွမ်) (ဘတ်)  (တာကာ) (ရူပီး)    31    6.36   30.74    75.85   48.87    1    6.36   30.83   76.30   49.08        2    6.35   30.81   76.35   49.23      3    6.35    30.84   76.35   49.50   4    6.34    30.65   76.35   49.08

Sunday, 30 Oct 2011

                   နယ်စပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်း                             အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁ (1US$)        ရက်    တရုတ်         ထိုင်း             ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်  အိန္ဒိယ        (ယွမ်) (ဘတ်)  (တာကာ) (ရူပီး)   24     6.38   30.94    76.50    49.88  25    6.36   30.85    75.10   49.61  26    6.36   30.78    75.87    49.38  27    6.35   30.70    75.15    49.33  28    6.35   30.55   76.50   48.84

Wednesday, 26 Oct 2011

                   နယ်စပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်း                             အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁ (1US$)        ရက်    တရုတ်         ထိုင်း             ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်  အိန္ဒိယ        (ယွမ်) (ဘတ်)  (တာကာ) (ရူပီး) 17     6.37   30.66   75.80   48.88 18    6.38   30.73   75.85    49.17 19    6.38   30.67   75.95    49.20 20    6.38  31.01   75.90   49.65 21     6.38 31.07   76.05   50.03

Tuesday, 18 Oct 2011

                   နယ်စပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်း                             အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁ (1US$)        ရက်    တရုတ်         ထိုင်း             ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်  အိန္ဒိယ        (ယွမ်) (ဘတ်)  (တာကာ) (ရူပီး) 10     6.35   30.94    75.60    4 9.09 11    6.36   30.89    75.60    48.93 12    6.36   30.83   75.65    48.95 13    6.39   30.83    75.80    49.18 14     6.38   30.81    75.80   49.11

Monday, 10 Oct 2011

            နယ်စပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်း အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁  (1US$) ရက်တရုတ်   ထိုင်း ဘင်္ဂလားဒေရှ့် အိန္ဒိယ   (ယွမ်) (ဘတ်) (တာကာ) (ရူပီး) 3 6 .38 31.29 75.40 49.44 4 6 .38 31.12 75.50 49.26 5 6 .38 31.14 75.50 49.196  6 .38 31.11 75.51 49.10 7 6 .38 30.90 75.55 49.16

Wednesday, 5 Oct 2011

                     နယ်စပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်း  စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁                             (1US$)  ရက် တရုတ်  (ယွမ်)        ထိုင်း        (ဘတ်)ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်  (တကာ)အိန္ဒိယ      (ရူပီး) 26 6 .39 31.17     75.20 49.68 27 6 .40 30.96     75.25 49.19 28 6 .39 31.03    75.30 49.80 29 6 .40 31.19    75.30 49.92 30 6 .40 31.15    75.10 49.98

Pages