Main menu

Background

Friday, 18 Jan 2019

            ျပည္တြင္းရွိ ကန္စြန္းဥစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ကို သုေတသနျပဳလုပ္၍ စက္မႈသီးႏွံအေနျဖင့္ စိုက္ ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ထိုကဲ့ သို႔ စက္မႈသီးႏွံအေနျဖင့္ စိုက္ ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေတာင္ သူမ်ား အား သင္တန္းမ်ားေပးအပ္ သြားမည္ျဖစ္သလို စမ္းသပ္မႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။''အခုကေတာ့ မ်ိဳးေစ့ေတြကို သုေတသန လုပ္ ေနတယ္။ ဒါၿပီးရင္ ေတာင္သူေတြကို တန္ဖိုးျမႇင့္စိုက္ ပ်ိဳးႏိုင္ဖို႔အတြက္ သင္တန္းေတြေပးသြားပါမယ္။ ကန္ စြန္းဥနဲ႔ပတ္သက္ရင္ တီထြင္ဖန္တီးၿပီး စားေသာက္ လို႔ရတာေတြအမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ အာဟာရလည္း ရွိ တယ္။ အရက္လည္း ခ်က္လို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာက ကန္စြန

Thursday, 3 Jan 2019

   လူသားသက္ရွိသတၲဝါတို႔၏   စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး အတြက္ သစ္ပင္သီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလာၾကရသည္။ သစ္ပင္ သီးႏွံမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးလာရေလေလ သစ္ပင္သီးႏွံမ်ားႏွင့္ အတူ ဖြားဘက္ေတာ္အျဖစ္  ေပၚေပါက္လာ သည္မွာ သစ္ပင္ သီးႏွံဖ်က္ဆီးသည့္ပိုးမႊားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သီးႏွံသစ္ပင္မ်ား ကို ပိုးမႊားဖ်က္ဆီးသျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးရသည္မွာ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၅၀ ေက်ာ္ပင္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။သစ္ပင္သီးႏွံ မ်ားကို  ဖ်က္ဆီးသည့္ ပိုးမႊားမ်ားကို ကာကြယ္ ႏွိမ္ႏွင္းရန္ ပိုးသတ္ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သံုးစြဲလာၾက သည္။   ပိုးသတ္ေဆးအေပ်ာ့စားမွသည္   အျပင္းစားအထိ လက္လြန္လာၾကသည္။ ဤသည္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ စီးပြားေရးသမားမ်ားက အကြက္ျမင္ လာ ၾကသည္။ ပ

Thursday, 3 Jan 2019

        ျမန္မာႏိုင္ငံသည္မည္သည့္သီးႏွံမ်ိဳးကိုမဆို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ သည့္ေရေျမေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားေပါမ်ားမႈတို႔ေၾကာင့္  စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာအလုပ္အကိုင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ မိမိ ေဒသထြက္အရင္းအျမစ္ကို အေျခခံ၍  နည္းပညာကိုအေျခ ခံၿပီး တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ား (Value Added Products)မ်ား ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔တန္ဖိုးျမႇင့္ ထုတ္ ကုန္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း အားျဖင့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိျခင္း၊ မိသားစုဝင္ေငြမ်ားတိုးပြားလာျခင္း၊ ဝင္ေငြတိုးပြားလာသည့္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းလက္

Wednesday, 28 Nov 2018

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ၾကက္သြန္ေဈးကြက္တြင္ ၾကက္သြန္နီေဈးက်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး လက္လီသမား မ်ားသာအဝယ္ရွိေၾကာင္း ေရာင္းဝယ္သူမ်ားထံက သိရသည္။''ယခုတစ္ပတ္ မွာ ၾကက္သြန္နီလက္လီ အဝယ္ရွိ္ တယ္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ပြင့္ျဖဴ၊ မေကြးဘက္ကလည္းဝယ္တယ္။ ယခုနယ္ၾကက္သြန္ဥႀကီးရယ္မဟုတ္ေတာ့ဘူး အမ်ိဳးအစားစံုေအာင္ေရာင္းရတယ္'' ဟုပြဲစားက ေျပာပါသည္။ယခုတစ္ပတ္  လက္လီေဈးမွာ ၾကက္သြန္အႀကီး တစ္  ပိႆာလွ်င္က်ပ္ ၁၃၀ဝ၊ ၾကက္သြန္အလတ္တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၂၀ဝ၊ အေသးအခြံခြ်တ္ ၾကက္သြန္ကေတာ့ က်ပ္ ၇၀ဝ ျဖင့္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး ယခင္တစ္ပတ္ကထက္ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၂၀ဝ မွ ၃၀ဝ အထိ ေဈးက် လာေ ၾကာင္းသိရသည္။''ၾကက္သြန္နီအသစ္ကလည္းေပၚဖို႔ နီးေနၿပီဆို

Wednesday, 28 Nov 2018

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္စမံုနက္ႏွမ္းႏွင့္ႏွမ္းနက္မ်ား  အဝယ္သြက္ကာ ေဈးျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ေဒသခံ ေဈးကြက္က သိရသည္။ လက္ရွိေဆာင္းႏွမ္းေတြေပၚေနပါၿပီ။ စမံုနက္ႏွမ္းတစ္တင္းလွ်င္  က်ပ္ ၇၄၀ဝ၀ ကေန က်ပ္ ၇၈၀ဝ၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္တစ္တင္း က်ပ္ ၇၂၀ဝ၀ ကေန က်ပ္ ၇၇၀ဝ၀ ေဈးေပါက္ပါတယ္။ အားလံုးေဈးတက္တယ္။ ယခင္တစ္ပတ္ မွာ စမံုနက္တစ္တင္း က်ပ္ ၇၀ဝ၀ဝ ကေန က်ပ္ ၇၃၀ဝ၀ေဈးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႏွမ္းနက္မွာ တစ္တင္း က်ပ္ ၇၃၀ဝ၀ေဈးရွိ          ေၾကာင္း ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္က ပြဲစားမ်ားထံမွ သိရသည္။ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္အေျမႇာင္ကန္ေက်းရြာ ေတာင္သူဦးဝင္းေဌးက  ''ႏွမ္းနက္ေဈးကျမင့္လာတယ္။  လက္ရွိက ေတာင္သူဆီ မွာက ႏွမ္းမ်ားမ်ားစားစားမရွိဘူး။

Wednesday, 28 Nov 2018

     မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕    ပဲေဈးကြက္မွာ ကုလားပဲ လက္က်န္ အနည္းငယ္ရွိေပမယ့္ ခြဲျခမ္းစက္မ်ားကအဝယ္ရွိေနတာေၾကာင့္ တစ္ရက္အိတ္၂၀ဝ နီးပါးေရာင္းရေၾကာင္းသိရသည္။ခြဲျခမ္းစက္သမားမ်ား က  ကုလားပဲကိုႀကိတ္ခြဲၿပီး  အလွဴအတန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကသလို ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊   နတ္ေမာက္၊   မေကြးကိုတင္ပို႔တာ ေၾကာင့္ အဝယ္သြက္ေနေၾကာင္း ပဲေဈးကြက္မွသိရသည္။ပဲေဈးမွာ ကုလားပဲ တစ္တင္း က်ပ္၂၆၃၀ဝ မွ ၂၆၇၀ဝ ႏွင့္ ေဈးေပးဝယ္ ေနကာ ေဈးတန္႔ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕မေတာင္ရပ္မွ ပဲပြဲစားတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ဆန္းၫြန္႔(ေရနံေခ်ာင္း)

Wednesday, 28 Nov 2018

    ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တြင္ေတာင္ငူခ႐ိုင္အတြင္း၌ ဧည့္မထမိုး(စပါး)ေဈးႏႈန္းအတက္အက် ပံုမွန္သာရွိေနေၾကာင္း၊ ယခင္ သီတင္းပတ္က ဧည့္မထမိုး (စပါး) တင္း ၁၀ဝလွ်င္ က်ပ္ ၅၁၀ဝ၀ဝ မွ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ က်ပ္ ၅၃၀ဝ၀ဝ ခန္႔ရွိ၍ က်ပ္ ၅၀ဝ၀ ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္လာၿပီး စပါးအသစ္အေရာင္းအဝယ္ေအးေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ဆန္ေဈးႏႈန္းမွာလည္း ယခင္သီတင္းတစ္ပတ္က ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ (ဧည့္မထ) အသစ္ က်ပ္ ၁၉၅၀ဝ မွ ယခု သီတင္း တစ္ပတ္ မွာ က်ပ္ ၂၀ဝ၀ဝ ရွိ၍ က်ပ္ ၅၀ဝ ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဆန္ကုန္သည္ပြဲစားမ်ားထံမွ  စံုစမ္းသိရ ပါသည္။                                
ေစာသန္းထိုက္ေက်ာ္ (ေတာင္ငူ)

Friday, 23 Nov 2018

ယခုတစ္ပတ္ ရန္ကုန္ဆန္ေဈးကြက္မွာ ဆန္ေခ်ာေရာ ဆန္ၾကမ္းပါ အသစ္မ်ားထပ္မံဝင္ေရာက္လာတဲ့အတြက္ ဆန္ သစ္မ်ားေဈးက်ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဝါးတန္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ မွ သိရပါတယ္။ ကုန္စည္ဒိုင္ရဲ႕   ဆန္လက္ကားေဈးႏႈန္းမ်ား အရ  ေပၚဆန္းဆန္အေဟာင္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ဖ်ာပံုေပၚဆန္းဆန္ ထိပ္စတစ္အိတ္က်ပ္ ၅၂၀ဝ၀ နဲ႔ လတ္စတစ္အိတ္က်ပ္၅၁၀ဝ၀၊ ပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမေပၚဆန္းဆန္ထိပ္စတစ္အိတ္က်ပ္ ၅၆၀ဝ၀ နဲ႔လတ္စတစ္အိတ္ က်ပ္ ၅၄၀ဝ၀၊ က်ိဳက္လတ္ေပၚဆန္းဆန္ ထိပ္စတစ္အိတ္က်ပ္ ၅၀ဝ၀ဝ နဲ႔ လတ္စတစ္အိတ္က်ပ္၄၉၀ဝ၀ နဲ႔ေဈးၿငိမ္ေနၿပီး ေရႊဘိုေပၚဆန္းဆန္တစ္အိတ္က်ပ္ ၆၂၀ဝ၀ - က်ပ္ ၆၄၀ဝ၀ ရွိၿပီး တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၁၀ဝ၀ ခန္႔   ေဈးတက္ ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေရႊဘိုေပၚဆန္းဆန္က လူႀကိဳက္မ်ာ

Friday, 23 Nov 2018

   အဆိုပါျပပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MGMA) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခ်ည္မွ်င္ ႏွင့္ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း  (MTMA)  တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္ အလိပ္ဆိုင္ရာ နည္းပညာအသစ္ မ်ား၊ ျဖတ္စက္မ်ား၊ စက္ခ်ဳပ္စက္မ်ား၊ ပံုႏွိပ္စက္မ်ား၊ ပန္းထိုးစက္မ်ား၊ ဖိစက္ မ်ား၊ ခ်ည္ခင္၊ ႀကိဳးလြန္းမ်ားကို ျပသ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။"MTG အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းေဈး ကြက္အတြက္ ေကာင္းမြန္စြာခ်ိတ္ဆက္ ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ပလက္ေဖာင္းကို တည္ေဆာက္လိုပါ တယ္။ အဲဒါေၾကာငTAJIMA, MGMA နဲ ့MTMA  ရဲ႕ စီစဥ္သူေတြနဲ႔ ပူးတြဲအား ထုတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။ ဒီပြ

Tuesday, 30 Oct 2018

   ျပည္ပဲေဈးကြက္မွာ ယခုတစ္ပတ္အတြင္း  မတ္ပဲသီးႏွံေဈးပိုရလာသလို ပဲစင္းငံုသီးႏွံကလည္း ယခင္တစ္ပတ္ထက္ အနည္းငယ္ေဈးပိုရလာခဲ့တာကို ေတြ႔ ရပါတယ္။ လက္က်န္ပဲမ်ားရွိေသာ္လည္း ရန္ကုန္ဝယ္လက္ ဝယ္လိုအား အေပၚ မူတည္၍ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကရတာေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္သည့္ရက္တြင္   အိတ္ ၃၀ဝ-၄၀ဝ အထိ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေန႔စဥ္အဝယ္မရွိဘဲ  ရက္ျခားအေရာင္း အဝယ္ျဖစ္ေနခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဈးကြက္အတြင္း အျခားပဲအားလံုးထက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ကာ တစ္တင္း က်ပ္ ၁၄၀ဝ၀ ျဖင့္ ေဈးအနိမ့္ဆံုးရခဲ့လို႔ ယခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏွစ္တာလံုး ေဈးေအးခဲ့တဲ့ သီးႏွံျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။
ခင္ေဆြဝင္း

Pages