Main menu

Background

အေထြေထြ

ပုိ့ကုန္တုိးျမႇင္႕ႏုိင္ဖုိ့ အညာေဒသထြက္ အရည္အေသြးေကာင္းဆီးဆန္မ်ား တင္ပုိ့ၾကစုိ့

Tue, 06/07/2016 - 12:59 -- journal_editor

           မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္သို႔ ေန႔စဥ္၀င္ေရာက္ေနသည့္ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ား ထဲတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ၀ယ္လိုအားရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ ဆန္၊ သၾကား၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ေရာ္ဘာ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ေရထြက္ပစၥည္း မ်ားအျပင္ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံမွ ပုံမွန္၀ယ္ယူသည့္ ျမန္မာျပည္ အညာေဒသထြက္ ဆီးဆန္ကုန္ ပစၥည္းသည္ မိမိႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔ ႏိုင္သေလာက္ တစ္ဖက္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ၀ယ္ယူေန ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။  အညာေဒသထြက္ ဆီးဆန္ သည္ ဆန္၊သၾကား၊ပဲ၊ ေျပာင္းကဲ့သို႔ အထြက္ ႏႈန္း မမ်ားေသာ္လည္း  မိမိႏိုင္ငံမွ  ထြက္ရွိသေလာက္  တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူေနျခင္းေၾကာင့္  ပို႔ကုန္ တိုးျမႇင့္ေရးကို  တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳ၍  ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ ရရွိ

ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ စိစစ္လ်က္ရွိသည္ဟုဆို

Wed, 01/13/2016 - 12:26 -- journal_editor

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခုအခါ၌ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္၊  ရဟတ္ယာဥ္ မ်ား(DRONES)မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္ အမွ် အဆိုပါဒ႐ုန္းေလယာဥ္မ်ားအား တရား၀င္အသံုးျပဳခြင့္ရရွိရန္ ဒ႐ုန္းေလ  ယာဥ္အသံုးျပဳသူမ်ားကေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိသည္။

ကုမၸဏီ/လုပ္ငန္းရွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ပို့ကုန္ သြင္းကုန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း သင္တန္းဖြင္႕လွစ္ျခင္း

Wed, 01/13/2016 - 11:18 -- journal_editor

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းသင္တန္းကိုစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ ေရးဦးစီးဌာန ၊ ကုန္သြယ္မႈပညာေပးေရး ဌာနခြဲ ၊ ကုန္သြယ္မႈသင္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္) တြင္သင္တန္းသား၅၀ဦးျဖင့္ဖြင့္လွစ္သြားရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သင္တန္းကိုရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္လွ်င္ ၅ရက္ တစ္ရက္လွ်င္ ၃ ခ်ိန္(၄၅ မိနစ္) ျဖင့္နံနက္(၀၉ :၄၅) မွ (၁၂ :၃၀) အခ်ိန္ထိနွစ္ပတ္ၾကာသင္ၾကားပို႔ခ်သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။သင္တန္းတြင္ လက္ရွိပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္၊ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ျမန္မာ/ကမၻာ့ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုလက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္တတ္ေ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္မႈအေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၇) သင္တန္းဖြင္႕လွစ္မည္

Wed, 08/26/2015 - 16:47 -- journal_editor

     စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိကက႑ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သိသင့္သိထိုက္ သည့္ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားရရွိရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္သည့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္သစ္မ်ား၊ ကုန္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သစ္မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ Trade Training Institute ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ လမွ စတင္ဖြင့္လွစ္ကာ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍  စာေတြ႕/လက္ေတြ႕ဘာသာရပ္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအခါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္မႈအေျခခံ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇)

ေငြေၾကးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေရးတႀကီး လုိအပ္ေၾကာင္း မဒမ္ပတ္ေျပာၾကား

Tue, 08/25/2015 - 17:35 -- journal_editor

     ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး၏ အသက္ေသြး ေၾကာသဖြယ္ျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း က႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ ရြက္ရန္မွာ အေရးတႀကီးလိုအပ္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ေငြေၾကးျပႆနာမ်ား တစ္မ်ိဳးထက္တစ္မ်ိဳးမ႐ိုးေအာင္ ေ ပၚထြန္းလာခဲ့သည့္အေလ်ာက္ ကမၻာ့ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းက႑တြင္ ေငြေရး ေၾကးေရးလုပ္ငန္းနည္းပညာ (fintech)သည္လည္း အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာျဖင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကုိရီးယား၏ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယင္းအေျပာင္းအလဲကို အမီမလိုက္ႏုိင္ပါက မ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ ကြယ္သြားမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုရီးယား သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတမဒမ္ပတ္က ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခား အရန္ေငြေၾကးပမာဏ ဇူလိုင္လအတြင္းေလ်ာ႕နည္း

Tue, 08/25/2015 - 17:26 -- journal_editor

    ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ကိုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ၏ အရန္ႏုိင္ငံျခားေငြ (foreign reserve) သည္ ေျခာက္လအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပမာဏ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ကိုရီးယားဗဟိုဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယခင္လက အရ န္ႏုိင္ငံျခားေငြသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၇၀ ဒသမ ၈ ဘီလီယံရွိခဲ့ ၿပီး၊ ဇူလိုင္လတြင္မူအေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံခန္႔ က်ဆင္းသြားသည္ဟု သိရွိရသည္။ ယင္းသုိ႔က်ဆင္းရျခင္းမွာ အေမရိ ကန္ေဒၚလာအားေကာင္း လာျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာမဟုတ္သည့္ အျခား ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ရာတြင္ အျခားေငြေၾကးတန္ဖိုးမ်ား က်ဆင္းရ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကိုရီးယား၏ NEET အခ်ိဳးသည္ အုိအီးစီဒီ ၃၄ ႏိုင္ငံတြင္ တတိယ အဆင္႕ရွိေန

Tue, 08/25/2015 - 15:56 -- journal_editor

      ပညာသင္ၾကားျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမရွိသည့္ လူငယ္မ်ား (Not in Education, Employment, or Training) အခ်ိဳးအစားသည္ ကုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံတြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္ၾကား လူငယ္မ်ား၏ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ရပ္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိဳးအစားသည္ အိုအီးစီဒီႏုိင္ငံမ်ားၾကားတြင္ တတိယအျမင့္ဆံုး အခ်ိဳးအစားျဖစ္ေနသည္။ အိုအီးစီဒီ၏ ၾသဂုတ္လ ၄ ရ က္ ေန႔ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကိုရီးယားသမၼတ ႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က NEET အခ်ိဳးအစားသည္ ၁၅ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

Cover Story

Mon, 08/24/2015 - 20:50 -- journal_editor

     ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၾသဂုတ္လဆိုတဲ့ရွစ္လပိုင္းဟာ တကယ့္ကို အေရးေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့လလို႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ မွားမယ္လို႔မထင္ခဲ့ပါဘူး။ ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းေလာက္ကစၿပီး ရွစ္လပိုင္းဆိုတဲ့ ၾသဂုတ္လအ၀င္မွာပဲ မုတ္သုံကာလအ၀င္ ျပင္းထန္လွတဲ့ မုတ္သုံမိုးရဲ႕ ထိုးႏွက္ခ်က္ေၾကာင့္ အညာေဒသတစ္ခြင္  ေရလႊမ္းမိုးမႈေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီအညာေဒသမွာျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ေရ လႊမ္းမိုးမႈေတြဟာ မႀကံဳစဖူး ထူးကဲလွတဲ့အတြက္ ဘယ္သူမွ ထုိင္ၾကည့္မေနႏိုင္တ့ဲအျဖစ္ကို ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ တစ္တုိင္းျပည္လံုး အံုးအံုးကြၽက္ကြၽက္နဲ႔ ေရေဘးဒုကၡသည္ေတြအေပၚ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္နဲ႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကတဲ့ျမင္ကြင္းဟာ တကယ့္ကို အဆိုးထဲကအေကာင္းလို႔ ဆို ရ

အီးယူႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို့ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိ

Thu, 08/20/2015 - 19:01 -- journal_editor

     သံုးႏွစ္တာကာလခန္႔ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ အီးယူႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို႔သည္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ၾသဂုတ္လ  ၄ ရက္တြင္ ေယဘုယ် အားျ ဖင့္  ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လြတ္လပ္ေသာ  ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ အီးယူႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈျပဳလ်က္ရွိေသာ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္ အေကာက္ခြန္အားလံုး နီးပါးအား ဖယ္ရွားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ အနည္းဆံုးတစ္နာရီလုပ္ခ ၀မ္ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ သတ္မွတ္

Thu, 08/20/2015 - 18:24 -- journal_editor

    ၾသဂုတ္လ၅ ရက္ေန႔က ကိုရီးယား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဌာနက ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြက္ အနိမ့္ဆံုး တစ္နာရီလုပ္ခကုိ ယခုႏွစ္ထက္ ၀မ္၄၅၀ ပုိမုိ၍ ၀မ္၆ç၀၃၀ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည့္အတြက္ ယ ခု ႏွစ္ထက္ ၈ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းပုိမိုပါတယ္။ အဆိုပါတစ္နာရီအနိမ့္ဆံုး လုပ္ခသည္ တစ္ရက္ ရွစ္နာရီအလုပ္ ခ်ိန္ရိွေသာ အလုပ္မ်ားအတြက္ တစ္ရက္လုပ္ခ ၀မ္ ၄၈,၂၄၀ (ေဒၚလာ ၄၁ ဒသမ ၀၉)ရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီးတစ္လလွ်င္ ၁,၂၆၀, ၂၇၀ ၀မ္ (ေဒၚလာ ၁,၀၇၂ ဒသမ ၅၈)ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္လလုပ္ခ/ လစာသည္ တစ္လလွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ ၂၀၉နာရီ အေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္ထားသည္။ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခသတ္မွတ္ေရးေကာ္မရွင္က အဆိုပါအနိမ့္ ဆံုးလုပ္ခကုိ စံျပဳ တြက္္ခ်က္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အနိမ့္ဆ

Pages

Subscribe to RSS - အေထြေထြ