Main menu

Background

စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံ၍ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၃၃၃

Fri, 10/02/2009 - 04:28 -- cjadmin

စာရင္းကုိင္မ်ားနဲ႔ စာရင္းစစ္မ်ား ရဲ႕ လစာမ်ားဟာ ယခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ၃၀ ရာခ᦮bsp;[ ... ]စာရင္းကုိင္မ်ားနဲ႔ စာရင္းစစ္မ်ား ရဲ႕ လစာမ်ားဟာ ယခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ၃၀ ရာခ᦮bsp;[ ... ] စာရင္းကုိင္မ်ားနဲ႔ စာရင္းစစ္မ်ား ရဲ႕ လစာမ်ားဟာ ယခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ၃၀ ရာခ᦮bsp;[ ... ]စာရင္းကုိင္မ်ားနဲ႔ စာရင္းစစ္မ်ား ရဲ႕ လစာမ်ားဟာ ယခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ၃၀ ရာခ᦮bsp;[ ... ]စာရင္းကုိင္မ်ားနဲ႔ စာရင္းစစ္မ်ား ရဲ႕ လစာမ်ားဟာ ယခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ၃၀ ရာခ᦮bsp;[ ... ]စာရင္းကုိင္မ်ားနဲ႔ စာရင္းစစ္မ်ား ရဲ႕ လစာမ်ားဟာ ယခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ၃၀ ရာခ᦮bsp;[ ... ]စာရင္းကုိင္မ်ားနဲ႔ စာရင္းစစ္မ်ား ရဲ႕ လစာမ်ားဟာ ယခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ၃၀ ရာခ᦮bsp;[ ... ]