Main menu

Background

အေကာက္ခြန္မဲ့ အာဆီယံေဒသမွာအက်ဳိးရွိေအာင္ ဘယ္လုိကုန္သြယ္မလဲ

Wed, 01/13/2010 - 05:16 -- Anonymous (not verified)

အာဖတာ    အာဖတာ ASEAN Free Trade Area (AFTA) ဆုိတဲ့စကားက အာဆီယံလြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈေဒသလုိ႔ တုိက္႐ုိက္ အဓိပၸာယ္ထြက္ေပမယ့္ အာဆီယံ-၁၀ ႏုိင္ငံအသုိင္းအ၀န္းေလးတစ္ခုနဲ႔သာသက္ဆုိင္တာ မဟုတ္ဘဲ အာဆီယံေရာ၊ အာရွေရာ၊ ဥေရာပေရာ၊ ဘင္းစတတ္အဖြဲ႔ေရာစတဲ့ ကုန္သြယ္စီးပြားဖက္ႏုိင္ငံေတြ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္မႈျပဳရာမွာ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္နဲ႔ ပုိမုိဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ကုန္ပစၥည္းေတြေရာင္း၀ယ္ဖလွယ္ႏုိင္ဖို႔ ယခင္ရွိခဲ့တဲ့ ႀကီးမားတဲ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္းေတြရဲ႕ အတားအဆီး ေတြကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ၿပီး ကုန္စည္ေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ စီးဆင္း၀င္ေရာက္ဖုိ႔ အတြက္ေတြ႔ႀကဳံရတဲ့ အက်ပ္အတည္းအခက္အခဲေတြကုိ စုစည္းမႈအင္အားနဲ႔ စူးစမ္းေျဖရွင္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ စီးပြားေရး နယူးေမာ္ဒယ္လ္ပုံစံျဖစ္လုိ႔ ေလ့လာသိထားရပါတယ္။ အားလုံးသိၾကတဲ့အတုိင္း မူလ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံဟာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ အာဖတာ AFTA လုိ႔ ေခၚေနၾကတဲ့ အာဆီယံလြတ္လပ္တဲ့ကုန္သြယ္မႈ ေဒသကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေန ၾကပါၿပီ။ က်န္တဲ့ေလးႏုိင္ငံက ၂၀၁၅ မွာအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရပါမယ္။  အာဆီယံလြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးေဒသ (Asean Free Trade Area-AFTA) ကေနတစ္ဆင့္ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း (ASEAN Economic Community- AEC) ကို ထူေထာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း အာဖတာကိုအေလးထားလာ    အာဖတာကိုလက္ေတြ႕နယ္ပယ္မွာ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရာမွာေတြ႕ရွိရမဲ့ အားသာခ်က္အားနည္းခ်က္အေပၚ ကုမၸဏီမွ စီမံခန္႔ ခဲြမႈ၀န္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ ဘယ္လိုအေလးထားၿပီး ဘယ္လို အခန္းက႑ကပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆုိတာကို ကြၽမ္း၀င္မႈရွိဖုိ႔နဲ႔လုိသလုိ လက္ေတြ႕  လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာမွာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္နဲ႔ ပကတိအေျခအေနနဲ႔ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ဒုိင္းမြန္းစတာကုမၸဏီက သူ႕ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကိုဖိတ္ ေခၚၿပီး အလုပ္ ႐ံုေဆြးေႏြးပဲြ တစ္ခုကို ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်ပ္ထရီယံဟုိတယ္မွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။    ''ႏုိင္ငံတကာနဲ႕ဆက္သြယ္ၿပီး ကုန္သြယ္ရာမွာ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြင့္ အေရးမဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေအာင္ မိမိလုပ္ငန္းနဲ႔ ကုမၸဏီရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ေဆာင္ရြက္ရင္း တစ္ဖက္ကလည္း တိုင္းျပည္အတြက္ပါ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ကတည္းက CEPT Scheme ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။အဲဒီကတည္းက ကုန္ပစၥည္းတခ်ဳိ႕ကိုအခြန္ေလ်ာ့ေပါ့ ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ ၂၀၁၅ မွာလိုက္နာရမဲ့ အခြန္ဆုိင္ရာေျဖေလ်ာ့ မႈေတြကိုလည္းေတြ႕ႀကံဳရမယ္။     အာဖတာအခြင့္အေရးကို အရ ယူၿပီး မိမိတို႔တုိင္းျပည္က ထုတ္ကုန္ေတြကို ျပည္တြင္းေရာင္းအားတစ္ခုတည္းကုိသာမၾကည့္ပဲ ျပည္ပ ေစ်း ကြက္ကုိဘယ္လိုထုိးေဖာက္ ေရာင္း၀ယ္ရမလဲဆုိတာကုိ အာ႐ံုစိုက္ေလ့လာဖို႔လုိတယ္။ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ အဆင့္ကေနႏုိင္ငံတကာေတြကို ယွဥ္ၿပိဳင္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အိတ္စပုိ႔ကို တြန္းအားေပးသင့္တဲ့ အခ်ိန္ ျဖစ္တယ္''လို႔ ဒုိင္းမြန္းစတားကုမၸဏီရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာ ကိုကိုႀကီးကအာဖတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ရဲ႕အဖြင့္ အမွာ စကားမွာထည့္သြင္းမွာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။    ဒီအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြဟာဆုိလွ်င္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ AFTA အေပၚ စိတ္၀င္စားအေလးထားမႈ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္သလို ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းအဆင့္ထိ အာဖတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိသင့္သိထုိက္တာေတြလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြကုိ အသိေပးတဲ့ ပထမဦးဆုံး လုပ္ေဆာင္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္ဟုဆုိရမွာပါ။    ၆ ႏိုင္ငံက စေနၿပီ    ''အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံမွာ မူလေရွ႕ေျပးႏိုင္ငံကေတာ့ စင္ကာပူႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး သူတို႔အေနနဲ႔ႏုိင္ငံတြင္း၀င္လာတဲ့ မည္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမဆုိ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္း၀ယ္ႏုိင္ေအာင္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္း သုညနဲ႔ စတင္မိတ္ဆက္လမ္းဖြင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စင္ကာပူ ၿပီးရင္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ ဘ႐ူႏုိင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔အေနနဲ႔ ကနဦးတုန္းက သေဘာတူထားတဲ့ အတိုင္း အခြန္ေကာက္ခံၿပီးမွတင္သြင္းခဲ့တဲ့ပစၥည္းအုပ္စုေတြထဲက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ထုတ္ အိပ္အက္စ္ကုတ္ (HS Code) ပါစာအုပ္အရ ဖဲြ႕စည္း ထားတဲ့ ကုန္ပစၥည္းလိုင္း ၈၃၀၀ ထဲက ၉၉ ဒသမ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အခြန္သုညနဲ႔ ၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ကစၿပီး သူတို႔ ႏုိင္ငံတြင္း လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈျပဳ ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမူလ ၆ ႏိုင္ငံက ပစၥည္းတင္သြင္းမႈအေပၚ သုညအထိ ခ်ဘုိ႔ နည္းနည္းေလးေတာ့ က်န္ေသးပါတယ္။ ဥပမာ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ဆုိရင္ ဆန္နဲ႔ ဆန္ကဲြ အုပ္စု၀င္ ပစၥည္းေတြ သူတို႔ႏိုင္ငံထဲ တင္သြင္းလာ ရင္ မိမိတို႔ရဲ႕ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အတြက္ အခြင့္အေရး ေပးတဲ့အေနနဲ႔ ဆန္နဲ႔ ဆန္ကဲြအုပ္စုကိုခ်န္မွသာျဖစ္ မယ္လို႔ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြရွိခဲ့တဲ့ အတြက္ ၂၀၁၀ မွာ ေခတၱ ခ်န္ထားတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။  ဒါ့အျပင္ ဘ႐ူႏုိင္းက ကုန္စည္ ၇၇ မ်ဳိး၊ အင္ဒုိက ၉၆ မ်ဳိး၊ မေလးက ၉၆ မ်ဳိး၊ ဖိလစ္ပိုင္က ၂၇ မ်ဳိး စုစု ေပါင္း ၂၉၆ မ်ဳိးကိုလည္း (G.E.L) General Exclusion List အရ မျဖစ္မေန ေနာက္ဆံုးမွသာ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ခြင့္ျပဳေပးသင့္ တယ္ဆုိၿပီး ၂၉၆ မ်ဳိးကိုခ်န္ပါတယ္။ (S.L) Sensitive List အရ အင္ဒိုက အမယ္ ၉ မ်ဳိး၊ ဖိလစ္ပုိင္က အမယ္ ၁၉ မ်ဳိး ေပါင္း အမယ္ ၂၈ ခုကို ခ်န္ပါတယ္။ ဒီလုိပံုစံ နဲ႕အာဆီယံ ၁၀ ႏုိင္ငံထဲက မူလ ၆ ႏုိင္ငံက ၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီလမွာ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။ အာဖတာကိစၥေတြမွာ ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ဆရာဦးေမာင္ေမာင္ရီ (ေဘာဂေဗဒ) က ရွင္းျပပါတယ္။ လုပ္ ငန္းရွင္တခ်ိဳ႕ ဆိုရင္အာဖတာအက်ိဳး ခံစားခြင့္စတင္မဲ့ ကာလမွတင္ပို႕ဖို႕ကို ကုန္ပစၥည္းကုိအသင့္ျပင္ဆင္စုေဆာင္း ထားၿပီး ဒီဇန္န၀ါရီလက်မွ တင္ပုိ႔မယ္ လို႕စီစဥ္ထားၾကတာကုိ အင္တာနက္ သတင္းေတြေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဂုဏ္ယူရမဲ့ပြဲ    မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအသီးသီးရဲ႕ အက်ဳိးစီး ပြားအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ကုန္စည္အခ်ိဳ႕ကိုသာခ်န္လွပ္ျပီး အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္အေက် အလည္ ေဆြးေႏြး ကာလက္ခံႏုိင္ဖြယ္ကုန္စည္ေတြကို လြတ္လပ္စြာေရာင္း၀ယ္ႏုိင္ၾကေတာ့ မွာမုိ႔ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းတဲ့ စုစည္းညီ ၫႊတ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈပါ။ အေရးႀကီးတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကုိ ဒီလုိခ်န္လွပ္မႈဟာလည္း ကာလရွည္မဟုတ္ပဲ အေျခအေနအခ်ိန္ အခါနဲ႔ လိုအပ္သလို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး အားလုံးအက်ဳိးအတြက္ထပ္မံေျဖေလ်ာ့သြားၾကဦးမွာပါလုိ႔ ဆရာဦးေမာင္ေမာင္ရီက ထပ္ေလာင္းဆုိပါတယ္။CLMV ကဘယ္လုိျပင္ဆင္မလဲ    အာဆီယံေရွ႕ေျပးအဖြဲ႔၀င္ ၆ ႏုိင္ငံက ဒီလုိေျဖေလ်ာ့မႈေတြစၿပီဆုိရင္ က်န္တဲ့ CLMV လုိ႔ လူသိမ်ားတဲ့ ကေမၻာ ဒီးယား၊ လာအုိ၊ ျမန္မာနဲ႔ ဗီယက္နမ္ တုိ႔က ဘာေတြျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေန ၾကၿပီလဲ ေမးစရာရွိလာပါၿပီ။ ၂၀၁၀ မွာ စုစု ေပါင္းကုန္စည္အုပ္စုရဲ႕ ၄၆ ဒသမ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အခြန္သုညကုိေလ်ာ့ေပးၿပီးပါၿပီ။ ၂၀၁၅ ေရာက္မွသာ အာဆီယံ ေရွ႕ေျပးႏုိင္ငံႀကီးေတြကို ကုန္ ပစၥည္းလိုင္း အမယ္ ၈၃၀၀ အေပၚမွာ သုည ရာႏႈန္းအထိ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်သြား ၾကရမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ က်န္ရွိတဲ့ ၅ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အခ်ိန္မီအခြင့္ အလမ္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေလေလ မိမိတုိ႔အတြက္ အက်ဳိးရွိေလေလလို႔ ေျပာရမွာပါ။ ''ဒီေတာ့ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံက လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဒီအခ်ိန္မွာ စက္မႈပို႔ကုန္ေတြအမယ္ေတြရွာၿပီးတင္ပို႔မႈေတြတိုးျမႇင့္သင့္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ အာဆီယံ ကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံေတြက ကုိယ္ပုိ႔လုိက္တဲ့အမယ္ေတြအတြက္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းကသုညေလ။ ဒီေတာ့ အာဆီယံျပင္ပႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ေစ်းယွဥ္ေရာင္းႏုိင္ၿပီး မ်က္ႏွာပန္းလွၿပီေပါ့။ အာဆီယံတင္မကပါဘူး၊ တ႐ုတ္ကလည္း တ႐ုတ္-အာဆီယံလြတ္လပ္တဲ့ ကုန္သြယ္မႈ ေဒသ သေဘာတူညီခ်က္ အရ ဖြင့္ေပးေနၿပီ၊ ဒီေတာ့ ကုိယ့္ျပည္ တြင္းကို ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းတင္သြင္းၿပီးမွ စက္မႈ ထြက္ကုန္ေတြ ထုတ္မယ္ဆိုရင္ မိမိတို႔ ျပည္တြင္းမွာက အေကာက္ခြန္ လံုးလံုးမေျဖေလ်ာ့ေသးေတာ့တင္သြင္း လာတဲ့ ပစၥည္းက ေစ်းႀကီးႀကီးနဲ႔ ၀င္လာမယ္။ ျပန္ထုတ္ၿပီးမွ ျပန္ပို႔ရမယ္ဆိုမကိုက္ဘူး၊ ဒီေတာ့ FDI လို႔ေခၚတဲ့ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဒီမွာလာၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္၊ ထြက္ကုန္ေတြ တင္ပို႔၊ ဒါဆုိရင္ ဒီ အာဖတာခရီး ကာလတို ၅ ႏွစ္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းအားသာမယ္။ ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္တိုးမယ္။ အလုပ္အကိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမယ္။ ဒါေတြကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ရင္း လူတစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြတိုးၿပီး တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာမွာျဖစ္လို႔ ဒီလက္ေတြ႕ဒိဌ အခြင့္အေရးကို လက္မလြတ္တမ္းအရယူၿပီး ကုန္သြယ္မႈက႑တိုးျမင့္ သင့္ပါတယ္'' လို႔ ဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္ရီက အႀကံျပဳပါတယ္။ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာ ေခါင္းနဲ႔ပန္း    ထရိတ္ဆုိတဲ့ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာေခါင္းနဲ႔ပန္းလုိခြဲမရပါဘူး။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေတြဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ျပည္တြင္း ပုိပုိလွ်ံလွ်ံထုတ္ လုပ္လာႏုိင္ေလ ဆက္စပ္ေနတဲ့ပုိ႔ကုန္ေတြတုိးလာသလုိ၊ လူတစ္ဦးခ်င္၀င္ေငြေတြလည္း တုိးလား မွာပါ။ ဒီအခါမွာ ရင္းႏွွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ လုိလာပါ တယ္။ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အျပန္အလွန္အက်ဳိးရွိေနလုိ႔ ခြဲမရဘဲ တစ္သားတည္းထား စဥ္းစားၿပီး လြတ္ လြတ္ လပ္လပ္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလာႏုိင္ဖုိ႔ ၀ုိင္း၀န္းအားေပးဖို႔လုိပါ တယ္။ Trade in goods, Trade in services နဲ႔ Trade and Investment သုံးခုစလုံး အခ်က္က်က်တုိး တက္ေနဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ဆရာကအႀကံျပဳေျပာဆုိ ပါတယ္။    ၂၀၁၀ မွာ ဘာျဖစ္မလဲ၊ ၂၀၁၅ မွာ ဘာျဖစ္မလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဆြးေႏြးၾကရာမွာ အာဖတာကိစၥေတြမွာ ဦးေဆာင္ၿပီး ထဲထဲ၀င္၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ဆရာမႀကီး ေဒါက္တာေဒၚခင္အံုးသန္းက ''အေကာက္ခြန္ကုိ သုညခ်လိုက္႐ံုနဲ႕ ဘာမွ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ျဖစ္စရာ မ႐ွိပါ ဘူး။ ဘာလို႕လည္းဆိုေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႕ ကုန္သြယ္မႈေတြသိပ္ထြန္းကား လာၿပီဆိုလွ်င္ ေတာ့ အာဖတာဆိုတာ အၿပိဳင္အဆုိင္ထုတ္လုပ္ ေရာင္း၀ယ္ၾကရာမွာ စိုးရိမ္ဖို႕လိုလာမွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာက ေလာေလာဆယ္မွာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ႐ွိေနတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပို႕ကုန္သြင္းကုန္ တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈေတြဟာ တိုးတက္ ထြန္းကားမႈလုိေနေသးတဲ့အတြက္ စုိးရိမ္စရာအမ်ားႀကီးမရွိဘူးလုိ႔ ေျပာ ခ်င္တာပါ''လုိ႔ ဆုိပါတယ္။    ''အခြန္ေကာက္တယ္ဆိုတာက လည္း တရား၀င္ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္တဲ့ အေပၚမွာသာ စည္းၾကပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈေတြ႐ွိေနရင္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈေတြလြတ္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႕ တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈေတြနဲ႕သာ ကုန္သြယ္ၾက ဖို႕ ဌာနဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕ကုန္သည္ေတြအားလုံးက အသိရွိရွိနဲ႔ ၀ုိင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔လုိေနေသးတယ္''လုိ႔ ဆရာမႀကီးက ေထာက္ျပေျပာဆုိပါတယ္။ေအးေအးေဆးေဆးေတာ့ေနလုိ႔မျဖစ္        စုိးရိမ္စရာေတြအမ်ားႀကီးမရွိဘူးဆုိေပယ့္ ေအးေအးေဆးေဆး ဖာသိဖာသာေတာ့ေနလို႕ေတာ့မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆို ေတာ့ အေျခအေနဟာ အခ်ိန္မေ႐ြးေျပာင္းလဲမႈေတြ႐ွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးၿပီးသြားတဲ့အခါ အေျခအေနေျပာင္း လဲ သြားၿပီး ကုန္သြယ္မႈေတြ သိသိသာသာတုိးတက္လာၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်မႈဟာထိ ေရာက္လာမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဆက္ၿပီးေျပာခ်င္တာကေတာ့ မိမိတို႕ရဲ႕ကုန္စည္ ေတြရဲ႕ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕ဟာ AFTA အသင္းစတင္၀င္စဥ္ကပဲ အေကာက္ ခြန္ႏႈန္း သုညကေန ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ႐ွိတဲ့အတြက္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းေတြကနည္းတဲ့အျပင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏကလည္း နည္းတဲ့ အတြက္ အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ Form D ေလွ်ာက္ထားဖို႕ကိုလည္း ကုန္သည္ေတြက စိတ္မ၀င္စားခဲ့ၾကဘူးလို႔ ဆရာမၾကီးက သံုးသပ္ပါတယ္။ကုိယ့္ဆီပို႔တာ သူ႔ႏုိင္ငံကပစၥည္းဟုတ္ရဲ႕လား    ''အာဖတာကုိကုန္ပစၥည္းက်ဥ္း က်ဥ္းေလးနဲ႔ ကုန္သြယ္တာတစ္ခုတည္းကုိစဥ္းစားလုိ႔မရဘူး။ ၀န္ေဆာင္မႈ ေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြလဲ အားလုံးအက်ဳံး၀င္တယ္။ တုိးတက္တဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာ ကိုယ့္လယ္သမား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ကာကြယ္မႈေတြေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔တစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈမွာ မေခ်ာေမြ႔မႈေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ အာဖတာ ရဲ႕ အက်ဳိးခံစားခြင့္အရ ကုန္သြယ္ရာမွာ အေကာက္ခြန္ ႏႈန္း သုညအထိကုန္ပစၥည္းအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ အေကာက္ ခြန္ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ေပမဲ့ အခ်ဳိ႕ပစၥည္းေတြကေတာ့ အျခားေသာနည္းေတြနဲ႔ ခ်န္ထားတာေတြရိွတယ္။ ဒီေတာ့မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အခြင့္အေရးရတဲ့ၾကားကာလမွာ လက္ရွိရေနတဲ့ေစ်းကြက္မေပ်ာက္ပ်က္ရဖုိ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ ေတြအေနနဲ႔ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္အေပၚ အာဖတာအသုိက္အ၀န္းမွာပါတဲ့ ႏုိင္ငံေတြအတြင္း ကထုတ္ထားတဲ့ သြင္းကုန္ပစၥည္းဟုတ္မဟုတ္ကို ပင္ရင္းႏုိင္ငံ ေထာက္ခံခ်က္ေတြနဲ႔ မွန္မမွန္စိစစ္ဖုိ႔လုိ ေနပါၿပီ။ ကန္႔ကြက္တတ္ဖုိ႔ လုိေနၿပီ။ အျခားႏုိင္ငံေတြကိုပုိ႔ရင္လည္း ပင္ရင္းေဒသေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ တင္ပုိ႔မွသာ ကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ အေထာက္ အပံ့ျဖစ္မွာမုိ႔လုိ႔၊  ဒါေတြကို လက္ေတြ႔အသုံးခ်တတ္ဖုိ႔လုိေနၿပီ''လို႔ ကုန္သြယ္ေရးၫြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၫြန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။ကုန္သြယ္ဖက္ေတြဘာလုပ္ေနသလဲ    သြင္းကုန္ေတြအေပၚမွာ အေကာက္ခြန္စီးၾကပ္မႈေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေပး ရလို႔ ႏုိင္ငံ၀င္ေငြက်သြားတဲ့အေပၚ ကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြလည္း စိတ္၀င္စားစရာပါ။ မေလးရွားတုိ႔ ဘ႐ူႏုိင္းတုိ႔က သြင္းကုန္ခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံတာနဲ႔ အျခား အခြန္အမ်ဳိးအစားေတြကုိ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္တာကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္းလုပ္ပါတယ္။ ဒီလုိေဆာင္ရြက္တာကုိလည္း ကုန္သြယ္ဖက္ ေတြသိေအာင္လုပ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ သူတုိ႔ႏုိင္ငံက အေသးစား နဲ႔အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း SME ေတြကုိ ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ SME နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ဌာနေတြသီးျခားထူေထာင္ေပးၿပီး နည္းပညာသတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ အတြက လုိအပ္တဲ့ေငြလုံး ေငြရင္းေတြကုိပံ့ပုိးေပးေနၾကပါတယ္။    ဒီေတာ့ အာဖတာခရီးကေတာ့စပါၿပီ။ အေကာက္အခြန္ကင္းမဲ့တဲ့ အာဆီယံေဒသတြင္းမွာ မိမိကုမၸဏီရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား၊ မိမိႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဘယ္လိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထုတ္ လုပ္ ကုန္သြယ္ၾကမလဲဆိုတာကို ျမန္မာ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာမကပဲ ျမန္မာျပည္ သူတစ္ရပ္လံုးက ႀကိဳတင္သိရွိျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ေနၾကရၿပီ ဆုိတာကေတာ့ေသခ်ာေနေၾကာင္းပါ။