Main menu

Background

ျပည္တြင္းကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈႏွင့္ ျပည္ပကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈတြင္ အေရးပါေသာ ဘုရင့္ေနာင္လက္ကားကုန္စည္ေစ်းကြက္ႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးစည္ကားလာသည္ႏွင့္အမွ်တိုးခ်ဲ႕ရန္လိုအပ္လာ

Tue, 01/26/2010 - 04:19 -- Anonymous (not verified)

   ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္တြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကိုစတင္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လက္ကားကုန္စည္ ဒိုင္နယ္ေျမႀကီးတစ္ခုထူ ေထာင္ရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဘုရင့္ေနာင္လက္ကားကုန္စည္ ဒိုင္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ပြဲ႐ံုလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းမ ေတာ္၊ ကမ္းနား လမ္း၊ ၀ါးတန္းစသည့္နယ္ေျမတစ္၀ိုက္တြင္တည္ရွိၾကသျဖင့္ ပြဲ႐ံုအခ်ဳိ႕က ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ံုနယ္ေျမသို႔ ေ႐ႊ႔ေျပာင္း ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်လိုျခင္းမရွိခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း စတင္ထူေထာင္စဥ္က ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ံုဆိုင္ခန္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္ပါက ၄၀' x ၆၀' ေျမကြက္တစ္ကြက္လွ်င္ လမ္းမီးတိုင္အပါအ၀င္ က်ပ္ေငြေလးသိန္းခန္႔႐ွိၿပီး၊ ထုိစဥ္က RC ႏွစ္ထပ္တိုက္တစ္လံုး၏ ေဆာက္လုပ္စရိတ္မွာက်ပ္ ၂၀ သိန္း၀န္းက်င္သာ ကုန္က်ေၾကာင္းသိခဲ့ရသည္။   ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ၾကာခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္မူ ဘုရင့္ေနာင္လက္ကားကုန္စည္ေစ်းကြက္ နယ္ေျမတြင္ ဆန္ လက္ကားပြဲ႐ံု ၁၈၉ ၊ ဆီ ၂၁ ႐ံု၊ ပဲမ်ဳိးစံု ၂၉ ႐ံု ၊ င႐ုတ္ ၊ ၾကက္သြန္နီ ၾကက္သြန္ျဖဴပြဲ႐ံု ၄၂ ႐ံု၊ ငါးပိငါးေျခာက္ ပြဲ႐ံု ၈၉ ႐ံု ႏွင့္ ကုန္မ်ဳိးစံုပြဲ႐ံု ၁၇၅ ႐ံုထိဖြင့္လွစ္ေရာင္း၀ယ္လာႏိုင္ၿပီး၊ ျမန္မာျပည္တစ္နံ တစ္လ်ားအသြားကုန္၊ အျပန္ကုန္မ်ဳိးစံုကို သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကားဂိတ္ေပါင္း ၁၆၄ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔အျပင္ ကုန္အမ်ဳိးမ်ဳိးသုိ ေလွာင္႐ံု ၁၀၈ ႐ံုလည္းပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ကုန္သြယ္မႈတြင္အေရးပါသည့္ ေငြေပးေငြယူလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကဘဏ္ (၉)ဘဏ္ဖြင့္လွစ္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ပြဲ႐ံုလုပ္ငန္းမ်ား တိုးပြားလာ သည္ႏွင့္အမွ် စီးပြားေရးအရလည္း ေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခုေအာင္ျမင္စြာျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာခဲ့ရာ၊ ဆိုင္ခန္းမ်ား၏ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ေနရာအမ်ဳိးအစားကိုလိုက္၍ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ မွ ၃၀၀၀ ၾကားထိျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ျပည္တြင္းကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈအတြက္ အခ်က္အျခာလက္ကားေစ်းႀကီး    ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္တြင္ လက္႐ွိေရာင္း၀ယ္လ်က္ရွိသည့္ အဓိကကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ ဆန္၊ ပဲမ်ဳိးစံု၊ င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနီ၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္၊ အာလူး၊ ထန္းလ်က္၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွင့္ စားသံုး ကုန္စည္မ်ဳိးစံုတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ ျပည္တစ္နံတစ္လ်ား၊ အထက္ေအာက္အျပန္အလွန္ကုန္စည္စီးဆင္းရာတြင္ အခ်က္အျခာက်သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္တည္ရွိသျဖင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသင္းမွ ကုန္းလမ္းမွ  ေန႔စဥ္ကုန္တင္ယာဥ္ ၃၀၀ခန္႔၀င္ေရာက္လ်က္႐ွိသကဲ့သို႔ ဧရာ၀တီတိုင္း႐ွိၿမိဳ႕မ်ား၊ ပခုကၠဴႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔မွလည္း ေန႔စဥ္ေရယာဥ္ ၂၀ စီးခန္႔ျဖင့္ ကုန္စည္မ်ား၀င္ေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။    လက္ရွိအေျခအေနအရ လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္ ၂၀ က အေျခအေနေပၚမူတည္၍တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ လက္ကားေစ်းကြက္ႀကီးမွာ တစ္ေန႔တျခားမ်ား ျပားတိုးတက္လာသည့္ ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္မႈပမာဏႏွင့္ အညီ အ၀င္အထြက္ ယာဥ္ေၾကာမ်ားပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္စည္ကားခ်ိန္မ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၊ လူမ်ားႏွင့္ျပည့္က်ပ္ေနသည့္အေျခအေနမ်ဳိးေၾကာင့္ တိုးခ်ဲ႕ ရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္းေတြ႔ျမင္ရသည္။ျပည္ပကုန္သြယ္မႈအတြက္ တစ္ေန႔တျခားပိုမိုအေရးပါ   ဘုရင့္ေနာင္ လက္ကားေစ်းကြက္႐ွိ ကုန္စည္ဒိုင္၏ေန႔စဥ္အဓိကအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမွာ ပဲမ်ဳိးစံုအား ျပည္တြင္းကုန္သည္ အခ်င္းခ်င္းအၾကား အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအၾကား FOB ပဲအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳ လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။   ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္အား လက္႐ွိအေျခအေနထက္ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ၿပီး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ကုန္စည္ဒိုင္ တစ္ခုအျဖစ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးကို ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လက္ရွိအေဆာက္အဦတည္ေနရာႏွင့္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ ပံုသ႑ာန္အရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္းစတင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ကုန္စည္ ဒိုင္တြင္ ျပည္ပ ၀ယ္လက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား FOB ပဲအေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေရာင္း၀ယ္ေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနႏွင့္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားက စည္း႐ံုးေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကစဥ္က ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္၏ လက္႐ွိအေနအထား အရ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား၊ လူစီးယာဥ္ငယ္မ်ား၊ ပြဲစားကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ျပည့္က်ပ္ေနသည့္ အေနအထားေၾကာင့္ အေတာ္ပင္စည္း ႐ံုးခဲ့ရေၾကာင္းတာ၀န္႐ွိတစ္ဦးကေျပာျပဘူးသည္။ ကုန္စည္ဒိုင္တြင္ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉း၃၀ မွ ၁း၃၀ အခ်ိန္ထိ ကုန္သည္လုပ္ငန္း႐ွင္ ၃၀၀ ဦးခန္႔လာေရာက္ၿပီး၊ ပဲမ်ဳိးစံုအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္းလည္းသိရပါသည္။နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈအတြက္လည္း ဘုရင့္ေနာင္ကအေရးပါ   ဘုရင့္ေနာင္လက္ကားေစ်းကြက္ အေနျဖင့္ င႐ုတ္၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ဳိးစံု၊ ထန္းလ်က္ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ေန႔စဥ္ ၁၂ ဘီးကားမ်ားျဖင့္ ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွတစ္ဆင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔လ်က္ရွိသလို တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏ သြင္းကုန္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ အထည္အလိပ္မ်ဳိးစံု၊ ဖိနပ္၊ ေၾကြျပား၊ ငါးဖမ္းပိုက္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးလုပ္ငန္းပစၥည္း မ်ားတို႔ကိုလည္းတင္သြင္း၍ ဘုရင့္ေနာင္လက္ကားေစ်းကြက္မွတစ္ဆင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိရာ ေန႔စဥ္ ၁၂ ဘီး ကားစီး ေရ (၅၀) ခန္႔မွာ ၀င္ထြက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ျမ၀တီကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဂိတ္တစ္ခုမွ တာ၀န္႐ွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။ဘုရင့္ေနာင္ေစ်းကြက္၏ မဟာဗ်ဴဟာက်မႈႏွင့္အားသာခ်က္မ်ား    လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂၀ က ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဘုရင့္ေနာင္လက္ကားကုန္စည္ ေစ်းကြက္ႀကီးမွာ ယေန႔အခါတြင္ အထက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ျပည္တြင္းျပည္ပကုန္သြယ္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္စီးပြားေရးအခ်က္အျခာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္လာ ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔အဓိကကုန္စည္ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာရသည့္ အားသာခ်က္မ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္-     * တစ္ျပည္လံုးကုန္စည္စီးဆင္းမႈ၏ အခ်က္အျခာျဖစ္ေနျခင္း    * ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသည့္ ပမာဏႏွင့္ တန္ဖိုးႏွစ္စဥ္တိုးတက္ေနမႈ႐ွိေနျခင္း    * ျပည္တြင္းျပည္ပေရာင္း (နယ္စပ္အပါ)အေရာင္းအ၀ယ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ ကြင္းဆက္သဖြယ္ ခ်ိတ္ဆက္ေနမႈေၾကာင့္ ကုန္သည္တိုင္းကပစ္ပယ္၍ မရသည့္ေစ်းကြက္ ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ကိုေတြ႔ရေပမည္။ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေစ်းကြက္ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ လိုအပ္ေနမႈမ်ား    ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ႏွင့္ လက္ကားေစ်းကြက္အား ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီသည့္ ကုန္စည္ဒုိင္ႏွင့္ေစ်းကြက္ႀကီးအျဖစ္ ေရ႐ွည္ ပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား႐ွိ ေနရာ-    * အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ ပမာဏႏွစ္စဥ္တိုးတက္ စည္ပင္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္အမွ် လက္႐ွိေနရာ၏ က်ဥ္းၾကပ္မႈေၾကာင့္ ေျမေနရာတိုးခ်ဲ႕ရန္ လိုအပ္ေန ျခင္း    * ကုန္စည္ဒိုင္နယ္ေျမသို႔ ေန႔စဥ္၀င္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ယာဥ္ႀကီးမ်ား၊ ပြဲ႐ံုပိုင္႐ွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွလာေရာက္သည့္ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အသံုးျပဳစီးနင္းသည့္ ယာဥ္မ်ားျဖင့္ မၾကာခဏယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ကာ ကုန္တင္ကုန္ခ်သြက္လက္ ျမန္ဆန္မႈမ႐ွိဘဲ အခ်ိန္ေငြေၾကးစရိတ္ကုန္က်မႈ႐ွိေနျခင္း    * လက္႐ွိကုန္စည္ဒိုင္အေနျဖင့္ ပဲမ်ဳိးစံုကိုသာ အဓိကကိုင္တြယ္ေစ်းဖြင့္ ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္ၿပီး၊ ေစ်းကြက္အတြက္ လက္ေတြ႔ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားလ်က္ရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းအမယ္စံုအားေဆာင္႐ြက္မႈမ႐ွိေသးျခင္း (အခ်ဳိ႕ကုန္သည္မ်ားအား လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္တြင္ စုရပ္ျပဳလုပ္၍ ေစ်းဖြင့္ေရာင္း၀ယ္ေနသည့္အေျခအေနမ်ဳိး)    * ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္အထိ ထုိးေဖာက္ႏိုင္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားလာေရာက္ ၀ယ္ယူႏိုင္သည့္ အဆင့္ရွိေသာ အေဆာက္အအံု၊ အခင္းအက်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ဒိုင္မ်ား တြင္ က်င့္သံုး လ်က္ရွိသည့္ ေလလံႏွင့္တင္ဒါ စနစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ေခတ္မီ commodity exchange တစ္ခုျဖစ္ရန္လိုအပ္ ေနေသးျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ျပည္တြင္းျပည္ပကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈတြင္ အခ်က္အျခာက်သည့္ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီလက္ကားကုန္စည္ဒုိင္အျဖစ္ ေမွ်ာ္မွန္းဖို႔လုိ    ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမ်ားတိုးတက္လ်က္႐ွိရာ အထူးသျဖင့္လယ္ယာက႑တြင္ ပုဂၢလိကက႑၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပို႔ကုန္မ်ားတိုးျမႇင့္တင္ပို႔ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္ အား ျပည္တြင္းျပည္ပကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈတြင္ အခ်က္အျခာက်သည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီလက္ကားကုန္စည္ဒိုင္ အျဖစ္ ယခုကပင္ ေမွ်ာ္မွန္း၍ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္မ်ား  ႀကိဳတင္စဥ္းစားဖို႔လိုၿပီဟုေျပာဆိုသံေတြၾကားသိရသည္။    နာဂစ္မုန္တိုင္းလြန္ကာလ၌ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွ ဆန္ကုိရန္ကုန္ထိ ဆြဲခ်ျဖည့္ဆည္းရာတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခ၊ လုပ္သား တင္ခ်ခတို႔ေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမိုၿပီး ေစ်းႀကီးျမင့္သည့္အတြက္ မီးရထားကုန္တင္ကုန္ခ် ၀င္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေရေၾကာင္း မွ ပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ဘုရင့္ေနာင္လက္ကား ကုန္စည္ဒိုင္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စဥ္းစားဖူးသည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမေနရာအခက္အခဲ ေၾကာင့္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။    ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသည္ ဆန္တင္ပို႔ခ်ိန္ႏွင့္ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔ခ်ိန္တိုက္ဆိုင္ပါက အခက္အခဲႀကံဳေလ့ရွိရာ  စီဘီ၊ ကြန္တိန္နာတင္ ေရယာဥ္ငယ္တို႔ျဖင့္ ေရလယ္သေဘၤာတင္စနစ္ကိုပါ စဥ္းစားေနရျခင္းအပါအ၀င္ ဆိပ္ကမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္႐ွိသူ မ်ားက စဥ္ဆက္မျပတ္စဥ္းစားၫႇိႏႈိင္းေနေၾကာင္းလည္း ၾကားသိေနရသလို လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္သိုေလွာင္႐ံုမ်ားမွ တံတား ျဖတ္ ကူးခြင့္ျပဳတန္ခ်ိန္ႏွင့္ ျဖတ္သန္းခတို႔ကလည္း သေဘၤာတင္လုပ္ငန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုမိုကုန္သည့္ အေျခအေန ကိုလည္း ေက်ာ္လႊားရန္ စဥ္းစားၫႇိႏႈိင္းေနၾကေၾကာင္း လည္း ၾကားသိရသည္။    ဤသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ဘုရင့္ေနာင္လက္ကားကုန္စည္ဒိုင္ႀကီးကို ဆိပ္ကမ္းေျမအပါအ၀င္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ လႈိင္သာယာ ဘက္ကပါ ထည့္သြင္းတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ပါက ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားမွ ကုန္စည္မ်ားကို ေရေၾကာင္းမွကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ ဘုရင့္ ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္သို႔ ေရာက္႐ွိႏိုင္သကဲ့သို႔ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္၌ ဆန္စပါး၊ ပဲမ်ဳိးစံု၊ သီးႏွံစံုစုေပါင္းကုန္စည္ဒိုင္ႏွင့္ သိုေလွာင္ ႐ံုႀကီးမ်ား၊ Bonded warehouse ႏွင့္ ဆိပ္ခံတံတားမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါက ျပည္တြင္းကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ မႈႏွင့္ ျပည္ပကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈအ႐ွိန္ အဟုန္မ်ားစြာတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေပသည္။    လက္႐ွိ FOB ေရာင္း၀ယ္မႈကို ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခား၀ယ္လက္မ်ားအေနျဖင့္၊ ၎မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ် မည့္ႏိုင္ငံ (Destination) ေသခ်ာသေဘၤာလႊတ္၍ကုန္တင္ၿပီးမွသာ ေငြ႐ွင္းသည့္စနစ္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလက္၀ယ္တြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးထားရသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ စရိတ္မ်ားေလ်ာ့နည္းသက္သာေစၿပီး၊ ေငြရရွိမႈလည္းျမန္ေစရန္ရည္႐ြယ္၍ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္၌ ျပည္ပကုမၸဏီႏွင့္ မိမိတို႔ကုမၸဏီမ်ား စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေရာင္း၀ယ္ၿပီး ေနာက္ အေကာက္ခြန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီခြင့္ျပဳထားသည့္ Bonded warehouse မ်ားသို႔ေပးပို႔သုိေလွာင္ၿပီးပါက ပို႔ကုန္၀င္ေငြကို ထုတ္ယူရ႐ွိသည့္ စနစ္ကိုလည္းထူေထာင္ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ သို႔အတြက္ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေျမေနရာ၌ Bonded warehouse မ်ားေဆာက္လုပ္၍ ႏိုင္ငံျခား၀ယ္လက္ထံမွ ငွားရမ္းခပါရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ (trade in goods) ၀င္ေငြသာမက ေနာင္တြင္ trade in services အျဖစ္ စင္ကာပူကဲ့သို႔ ဆိပ္ကမ္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္အတြက္ ေရ႐ွည္အက်ဳိးအျမတ္ပိုမိုရလာႏိုင္ပါသည္။ ထို Bonded warehouse ၀န္းက်င္၌ ႏိုင္ငံျခား ၀ယ္လက္မ်ား ဖိတ္ေခၚေစ်းဖြင့္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ commodities exchange မ်ားကိုလည္း တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ သင့္ေပသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေခတ္မီဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ႀကီးကိုတိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါက အိပ္မက္မက္ေမွ်ာ္မွန္း ခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာ့အဆင့္မီဆန္ႏွင့္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းကြက္ႀကီးအျဖစ္ေပၚထြန္းလာႏိုင္ေပသည္။ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ေစ်းကြက္၊ သစ္ေစ်းကြက္တို႔ႏွင့္အတူ လယ္ယာထြက္ကုန္ေစ်းကြက္ႀကီးအျဖစ္ပါ ျမင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။    သို႔ျဖစ္၍ လယ္ယာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ယခင္ကာလမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ပုဂၢလိကက႑၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ကုန္စည္ ကုန္သြယ္မႈက႑အေနျဖင့္လည္း အခ်ဳိးညီစြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးမွာမလဲြမေသြ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ဘုရင့္ ေနာင္လယ္ယာထြက္ကုန္ကုန္စည္ဒိုင္ႀကီး commodities exchange centre အျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံပဲႏွမ္းအသင္း၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ စားဖိုေဆာင္သံုးသီးႏွံအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆီလုပ္ငန္း႐ွင္အသင္းတို႔မွ တာ၀န္႐ွိသူအားလံုးကပူးေပါင္း၍ နည္းလမ္းမ်ား႐ွာႀကံကာ စုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ ညီၫြတ္ စြာေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္အခ်ိန္ေရာက္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပလိုက္ရေပသည္။