Main menu

Background

Thursday, 16 May 2019

         အစိုးရက စြက္ဖက္ပါရေစဟုဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံ ေရး၊ စီးပြားေရး၊  လူမႈေရးလုပ္ငန္းကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုယ္ထင္ရာလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားက ႀကိဳက္ ၾကမည္ မထင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံရေသာလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အစိုးရက တတ္ႏိုင္သမွ်  ေလွ်ာ့ေစလိုသည္။ လုံး၀မပတ္သက္လို အစိုးရက ပါ၀င္မႈမရွိလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္ဟု  ယူဆၾကသည္မ်ားကို မၾကာ ခဏပြတ္တိုက္မိေနပါသည္။  အစိုးရက စြက္ဖက္ သည္ဟုဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီေသာ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အစိုးရက႑က မပါ၀င္လွ်င္  မရသည္မ်ားရွိသည္ကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား နားလည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူ ေဘာင္မ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား  ေအာင္

Thursday, 9 May 2019

       လယ္ယာက႑ကိုအေျခခံထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္အမ်ားအျပားတင္ပို႔ေနသည္သာမကဘဲ ပဲမ်ဳိးစံုကို လည္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈရွိေနသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနရာတြင္ ျမန္မာ့ပဲေစ်း ကြက္မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံကိုသာ အဓိကအားထား ေနရသည္မွာ ကာလအေတာ္ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံေစ်းကြက္ကိုသာအားထားေနရသည့္ ျမန္မာ့ပဲ ေစ်းကြက္မွာ က်ဥ္းေျမာင္းလွသည္။ ပဲတင္သြင္းမႈမ်ားျပားသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း ပဲတင္သြင္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပဲတီစိမ္းကို ကမၻာႏွင့္အ၀န္း စားသံုးလ်က္ရွိရာ ျမန္မာ့ပဲတီစိမ္းကို ကမၻာ့ေစ်းကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ

Thursday, 2 May 2019

           အာဖရိက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔သည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၈၀၀၀ ကို စားသံုးရန္မသင့္ ဟုဆိုကာ ဖ်က္ဆီးလိုက္ေၾကာင္း Ghana Web သတင္းဌာနႏွင့္ Africa News သတင္းဌာန တို႔က ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပ လာၾကသည္။ အဆိုပါသတင္းမွာ ျမန္မာ့ဆန္ေစ်းကြက္ကို ထိခိုက္ေစသည္သာမကဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း မ်ားစြာက်ဆင္း ေစခဲ့သည္။ Ghana Web သတင္းဌာန၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔ လာသည့္ဆန္ကို အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏိုင္ငံသာမကဘဲ တျခားအာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တိုဂိုႏွင့္ ဂါနာႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ျမန္မာ့ဆန္ကို လက္ခံျခင္းမရွိဘဲ ျငင္းဆန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏိုင္ငံ

Monday, 8 Apr 2019

        နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ႏွင့္အတူ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေတာ့မည့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ေဒသစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ျပည့္စုံၾကြယ္၀မႈတို႔ အတြက္ အဓိက က်သည့္အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္အတြက္ အဓိကေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းကုန္ သြယ္မႈသာမက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးသည္ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္ က႑တစ္ ရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင္

Thursday, 14 Feb 2019

     ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ဥေရာပသမဂၢ မွ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္ကို လူတိုင္းသိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို   ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားေနာက္ကြယ္ကေန  ကုန္သြယ္မႈ အေပၚမည္ကဲ့ သို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာမည္ဆိုသည္ကို ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ႔ ေစာင့္ေနၾကရတယ္။

Thursday, 14 Feb 2019

ဥေရာပသမဂၢ (EU) ဟာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ ၂၈ ခုကို ေပါင္းစည္းထားၿပီး ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး စီးပြားေရး ဘံုစနစ္ တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ  EU   ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈGDP  ယူ႐ို ၁၅ ဒသမ ၃ ထရီလီယံ အထိရွိ ခဲ့လို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထက္ပင္ ပမာဏပိုမိုခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈရဲ႕၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိရွိခဲ့ပါတယ္။ EU  ၊ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္တို႔ဟာ ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။

Thursday, 17 Jan 2019

   ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ အေကာက္ခြန္အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာ ၅ ရက္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စည္းဝါးညီကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳး အစား ခြဲျခား သတ္မွ တ္ျခ င္းႏွ င့္ သေကၤတ အမွတ္အသားေပးျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ (The International Convention on The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) ၏ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာ ခဲ့ပါ သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ ၂၃ရက္ေန႔တြင္အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္လာ ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနအေနျဖငHS Con- vention =စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ကုန္ ပစၥည္း အမ်ိဳးအ

Tuesday, 8 Jan 2019

မန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္း တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆံုး တိုင္းျပည္စာရင္းတြင္ရွိေနၿပီး အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈGDP  သည္ (၇)အဆင့္တြင္သာ ရွိေနပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြရရွိမႈတြင္လည္း အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မ်ားစြာ နိမ့္က် ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္စာရင္းအရ စီးပြားေရးလုပ္ ကိုင္ရန္ လြယ္ကူမႈအၫႊန္းကိန္း (Ease Of Doing Business Index )ကို အာဆီယံႏိုင္ငံအလိုက္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေအာက္ဆံုးအေနအထားတြင္  ေတြ႕ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၉ႏိုင္ငံ အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင့္သည္ ၁၆၇ ေနရာတြင္ ေ

Thursday, 3 Jan 2019

       ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ေရေျမ သဘာဝ သည္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ျဖစ္ထြန္းသည့္ ရာသီဥတုရရွိပါသည္။ သို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအႏွံ႔အျပား သည္ ေဒသအလိုက္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းသည့္ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာ-ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုးထြက္ရွိသည့္ တိုင္း ေဒသႀကီးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး တြင္ ဆီထြက္သီႏွံ အမ်ားဆံုးထြက္ရွိသည့္ တိုင္း ေဒသႀကီးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္သည္လည္း ေကာ္ဖီ၊ ေထာပတ္၊ လိေမၼာ္အစရွိသည့္ သီးႏွံ မ်ားေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည

Pages