Main menu

Background

Wednesday, 17 Jul 2019

    ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာလီခခ်န္းႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆံုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းခြင့္ ခြဲတမ္း ဆက္လက္ေပးအပ္ေရး၊ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္မ်ား အနာဂတ္တြင္ ပိုမို၀ယ္ယူေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈပမာဏ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တရား မ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးတို႔ကို ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ၏

Thursday, 11 Jul 2019

          စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္း ၿမိဳ႕Dianchi International Convention and Exhibition Center ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေတာင္ႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပြဲေတာ္ ၂၀၁၉ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလိုင္း လ်န္လြယ္ႏွင့္အတူ  ခ်င္းေတာင္ရတနာ ကုမၸဏီႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ Sichuan Newstar Konijac Co.Ltd.

Wednesday, 26 Jun 2019

      ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏  စီးပြားေရး  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ က႑မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူ၀ါဒႏွင့္ဥပေဒသည္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ လႊမ္း ၿခဳံႏိုင္မႈရွိေနျခင္းဆို သည့္ အခ်က္ေပၚတြင္လည္း မူတည္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားက လက္ခံယုံၾကည္ထားၾကသည္။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒသာ လႊမ္းၿခဳံမႈရွိလာပါက စားသံုးသူျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား စြာကို ရရွိလာ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အက်ဳိးေက်းဇူးေကာင္းမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ မလိုလားအပ္သည့္၊ တရားသျဖင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပ်က္ျပားေစမည့္ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အျပဳအမူ မ်ားျဖစ္ေသာ ေစ်

Thursday, 20 Jun 2019

       ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦး၀င္းျမင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဒုတိယသက္တမ္း က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး အျပန္ခရီးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစင္းငံု ပဲသံုးမ်ဳိးတန္ခ်ိန္ငါးသိန္းကို အိႏၵိယက ျပန္လည္ ၀ယ္ယူေပးမည့္   သတင္းေကာင္းကို သယ္ ေဆာင္လာခဲ့သည္။  အလြန္မဂၤလာရွိသည့္သတင္းျဖစ္ၿပီးပဲ Exporter ႀကီးမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးသူ ေတာင္သူလယ္သမာႀကီးမ်ားလည္း ျမန္မာ့ေတာင္ သူလယ္သမားႀကီးမ်ား၏ အက်ဳိးစီး ပြားအတြက္ သတိတရေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည့္ သမၼတႀကီးကို အထူးေက်းဇူးတင္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးသူကလည္း အိႏၵ

Tuesday, 11 Jun 2019

          ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္းမ်ားစြာထြန္းကားသည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အေျခခံကုန္ၾကမ္းျဖစ္သည့္ သစ္၊ ၀ါး၊ ၾကိမ္ စ သည္တို႔လည္း လြယ္လင့္တကူရရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့လက္မႈအႏုပညာပစၥည္းမ်ားမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္တြင္း၌ပင္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ေရာင္းခ်ေနရသည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္လည္း လက္မႈ အႏု ပညာပစၥည္း ထြန္းကားလ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔ျပဳလုပ္သည့္ လက္မႈအႏုပည

Monday, 10 Jun 2019

         ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပန္လည္နာလန္ထူလာႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚရမည္ျဖစ္သလို ျမန္မာ့ထြက္ကုန္မ်ားကိုလည္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္လည္းျဖစ္သည္။လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္   ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အဓိထားတင္သြင္းလ်က္ရွိေနသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာ့ထြက္ ကုန္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ေနရာတြင္ လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊ တိရစၦ

Thursday, 30 May 2019

     ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အာဆီယံကုန္စည္ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို လိုက္ပါအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။၎သေဘာတူညီခ်က္၏ အခန္း (၁)၊ ပုဒ္မ (၁၃) အရ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ ကုန္သြယ္မႈသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပြင့္လင္း ျမင္သာျဖစ္ေစရန္ National Trade Repository မ်ားတည္ေထာင္၍ အာဆီယံ၏ ASEAN Trade Repository သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ ထား ၾကရ မည္ျဖစ္သည္။

Thursday, 23 May 2019

           ငယ္ငယ္တုန္းက ဖတ္ခဲ့ဖူးေသာ ခ်ဳိတကူးႏွင့္ ဂုဏ္ရည္မတူ ဇာတ္လမ္းေလးကို မွတ္မွတ္ရရျဖစ္မိသည္။ ဘယ္သူကေမြး၍ ဒီကို ေရာက္လာမွန္းမသိေသာ တိုင္းတစ္ပါးသား ခ်ဳိတကူးေလးသည္ အမိ၊ အဖ  ဘယ္သူမွန္း မသိ၊ မိမိ ဒီကိုဘယ္လိုေရာက္လာမွန္းမသိ ခက္ခဲပင္ပန္းၾကမ္းတမ္းစြာ ဘ၀ကို႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားခဲ့ရသည္ကို ၀မ္း နည္းရမွန္း  မသိခဲ့ေသာ္လည္း  ဂုဏ္ရည္မတူ႐ုပ္ရွင္ကားၾကည့္မိေသာ အခါ သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္းလြန္းေသာေ ၾကာင့္ ခ်ဳိတကူးေလး၀မ္းနည္း ေၾကကြဲစြာ မ်က္ရည္က်ခဲ့သည္။  ဘ၀စစ္ကို ေၾကကြဲစရာလို႔မျမင္ဘဲ သဏၭာန္လုပ္ သ႐ုပ္တူစြာ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနေသာဘ၀တုကိုၾကည့္ၿပီး မ်က္ရည္က်ခဲ့သည္။ တစ္ခါကလည္း  ပင္စင္ယူသြား သည္မွာ အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ရ

Thursday, 16 May 2019

         အစိုးရက စြက္ဖက္ပါရေစဟုဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံ ေရး၊ စီးပြားေရး၊  လူမႈေရးလုပ္ငန္းကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုယ္ထင္ရာလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားက ႀကိဳက္ ၾကမည္ မထင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံရေသာလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အစိုးရက တတ္ႏိုင္သမွ်  ေလွ်ာ့ေစလိုသည္။ လုံး၀မပတ္သက္လို အစိုးရက ပါ၀င္မႈမရွိလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္ဟု  ယူဆၾကသည္မ်ားကို မၾကာ ခဏပြတ္တိုက္မိေနပါသည္။  အစိုးရက စြက္ဖက္ သည္ဟုဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီေသာ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အစိုးရက႑က မပါ၀င္လွ်င္  မရသည္မ်ားရွိသည္ကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား နားလည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူ ေဘာင္မ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား  ေအာင္

Pages