Main menu

Background

အသက္႐ွဴေခ်ာင္လာေတာ႕မည္႕ ျမန္မာ႕ပဲေလာကေစ်းကြက္

Thu, 06/20/2019 - 09:13 -- journal_editor

       ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦး၀င္းျမင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဒုတိယသက္တမ္း က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး အျပန္ခရီးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစင္းငံု ပဲသံုးမ်ဳိးတန္ခ်ိန္ငါးသိန္းကို အိႏၵိယက ျပန္လည္ ၀ယ္ယူေပးမည့္   သတင္းေကာင္းကို သယ္ ေဆာင္လာခဲ့သည္။  အလြန္မဂၤလာရွိသည့္သတင္းျဖစ္ၿပီးပဲ Exporter ႀကီးမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးသူ ေတာင္သူလယ္သမာႀကီးမ်ားလည္း ျမန္မာ့ေတာင္ သူလယ္သမားႀကီးမ်ား၏ အက်ဳိးစီး ပြားအတြက္ သတိတရေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည့္ သမၼတႀကီးကို အထူးေက်းဇူးတင္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးသူကလည္း အိႏၵိယက ျမန္မာ့ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစင္းငံုတို႔ကို ျပန္၀ယ္မည္၊ မတ္ပဲ  တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းခြဲ၊ ပဲတီစိမ္း တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းခြဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္း စုစုေပါင္း တန္ခ်ိန္ ငါးသိန္း၀ယ္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒီသတင္းဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ျမန္မာ့မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစင္းငံု၀ယ္ယူေနမႈကို ရပ္ဆိုင္းခံလိုက္ရၿပီးကတည္းက အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္လို ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာ့ပဲ Exporter ႀကီးမ်ား၊ ပဲစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ားအတြက္ အေတာ္ေ လးကို အသက္႐ွဴ ေခ်ာင္သြားေစမည့္ အက်ဳိးရလဒ္ပါပဲ။
       ျမန္မာ့လယ္ယာက႑မွာ သီးႏွံအမ်ဳိးေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ စိုက္ပ်ဳိး ေနတဲ့ေနရာမွာ ပဲမ်ဳိးစံု(၁၉)မ်ဳိးကို ဧကေပါင္း ၁၁ဒသမ ၅၀သန္းေက်ာ္ စိုက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိပါသည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္  ၂၁ဒသမ၁ရာခိုင္ႏႈန္း စိုက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိပါ သည္။ ပဲမ်ဳိးစံုစိုက္ဧကထဲမွာလည္း  မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစင္းငံုစိုက္ ဧကမွာ ၆၆ရာခိုင္ႏႈန္း စိုက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ပါကစၥတန္၊ ဥေရာပႏုိင္ငံ မ်ားသို႔ ပဲမ်ဳိးစံု စုစုေပါင္းတန္ခ်ိန္ ၁ဒသမ ၃သန္း တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။ အဓိက တင္ပို႔ေနသည့္ ပဲမ်ဳိးမ်ား မွာ မတ္ပဲ၊  ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစင္းငံု၊ ကုလားပဲ၊ ေျမေတာက္ပဲ၊ ပဲလြန္းတို႔ျဖစ္ သည္။ အိႏၵိႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ ယခင္ႏွစ္ က ပဲတင္ပို႔မႈ မရပ္တန္႔မီထိ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔မႈ ကုန္သြယ္ေရးဆက္ဆံမႈသည္ ႏွစ္(၃၀)ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစင္းငံုတင္ပို႔မႈကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုႏွစ္ စာရင္းအရ  ပဲမ်ဳိးစံုသံုးမ်ဳိး တန္ခ်ိန္မွာ ၁၀ သိန္းနီးပါးတင္ပို႔ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့သည္။ ပဲမ်ဳိးစံုျပည္ပသို႔တင္ပို႔မႈ၏ ၇၇ဒသမ၀၃ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မတ္ပဲျဖစ္ၿပီး တင္ပို႔ခဲ့သည့္ႏိုင္ငံမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ ပဲစင္းငံု  တင္ပို႔မႈ၏ ၉၁ ဒသမ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပဲတီစိမ္း တင္ပို႔မႈ၏ ၈ရာခိုင္ႏႈန္းသည္လည္း အိႏိၵယ ႏိုင္ငံကို တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
       ဒီလို ျမန္မာ့ပဲေလာကေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခုလံုးကိုလႊမ္းမိုးထားခံခဲ့ရသည့္ အိႏၵိယ၏ ပဲမ်ဳိးစံုကုန္သြယ္မႈဆက္ဆံေရးဟာ  အခိုင္အမာ ႏွစ္ရွည္ ရပ္တည္လာခဲ့သည္။ဒီအခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္းႏွင့္ ပဲစင္းငံုမ်ားကို အိႏၵိယ မွ အ၀ယ္ရပ္တန္႔ခံလိုက္ရတဲ့အခါမွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ပဲေလာကဟာ ႀကီးစြာေသာ လိႈင္းဂယက္ႀကီး႐ိုက္ခတ္သြား ခဲ့ပါသည္။ ဒီလိႈင္းဂယက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေရာ၊ ပဲ Exporter ႀကီး မ်ားပါ ျပာေလာင္ခတ္ၿပီး ေျခမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။  အထူးသျဖင့္ ဘ၀ႏွင့္ရင္းၿပီး ဘ၀ပ်က္မတတ္ အလူးအလဲ ခံစားလိုက္ ၾကရတဲ့သူေတြကေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ားပါပဲ။ ယခင္ႏွစ္က ပဲမ်ဳိးစံု စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ရာသီတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာလည္း မတ္ပဲ၀ယ္မယ့္သူမရွိ ေစ်းကြက္ေပ်ာက္သလိုျဖစ္ေနေတာ့ မတ္ပဲ စိုက္ပ်ဳိးေနၾက ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ား၊  ဟိုဟာလုပ္ရေတာ့ မလိုလို၊ ဒီဟာဘဲလုပ္ရေတာ့မလိုလိုနဲ႔  စိတ္ေသာက  အႀကီးအက်ယ္ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း မတ္ပဲကို ထိုက္သင့္သေလာက္ျပန္ စိုက္ၿပီး အခ်ဳိ႕ဧကေတြကို ေႏြစပါးႏွင့္  ဆီထြက္သီးႏွံအစားထိုးစိုက္ပ်ဳိး ခဲ့ၾကတာလည္းရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္  အျခားသီးႏွံခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးရန္ မ်ဳိးအခက္အခဲ၊  ဓာတ္ေျမၾသဇာအခက္အခဲေတြ ေၾကာင့္ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ေနာင္ခါလာေနာင္ခါေစ်းဆိုၿပီး မတ္ပဲကို ဇြတ္ ႀကဲခဲ့တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။
         အခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ ပဲစင္းငံုေစ်း ကြက္ေပ်ာက္ေတာ့ စိုက္ၿပီးသား ပဲစင္းငံုခင္းေတြကို ထြန္စက္ႀကီးေတြနဲ႔ ထိုးဖ်က္ပစ္လိုက္ၾကတာ လည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ဒါေပမဲ့ ပဲေပၚခ်ိန္ရာသီေရာက္ေတာ့ ပဲစင္းငံုေစ်းက အတက္ဘက္ လႈပ္လာေတာ့  ေနာင္တရမဆံုးျဖစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံက မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစင္းငံု အ၀ယ္ရပ္လိုက္ေတာ့ စာေရးသူကို ဘာဆက္လုပ္မလဲဆိုၿပီး  အကူအညီေတာင္းခံလာၾကသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ားကို အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။ မတ္ပဲကို ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္စုိက္၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစင္းငံုကိုေတာ့ သံေယာဇဥ္မျပတ္႐ံုျပန္စိုက္၊ အျခားဆီထြက္သီးႏွံႏွင့္ ေႏြစပါး အစားထိုးစိုက္ပ်ဳိးဖု႔ိ အႀကံျပဳခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ မတ္ပဲ၊ ပဲတီ စိမ္း၊ ပဲစင္းငံုကုန္သြယ္မႈ ႏွစ္(၃၀)ေက်ာ္  ခိုင္ၿမဲလာခဲ့သည့္ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးကေလး ျပန္ဆက္လာမယ္ဆိုရင္ မိမိႏိုင္ငံဘက္က အသင့္အေနအထားရွိဖို႔ သတိေပးခဲ့သည္။ ယခုအခါ အိႏိၵယႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼ တႀကီး၏ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈအရ ႏွစ္သံုးဆယ္ေက်ာ္နီးပါး ကုန္သြယ္မႈသံေယာဇဥ္ႀကိဳးကေလးကို ျပန္ဆက္ေပးလိုက္သည့္အတြက္ ျမန္မာတို႔ ၀မ္းသာအားရ ႏွင့္ ႀကိဳဆိုၾကရပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာ့ပဲေလာကေစ်းကြက္လည္း အသက္ ႐ွဴေခ်ာင္လာမွာျဖစ္သည္။ အဆင္ေခ်ာေမြ႕စြာ  ကတိအတိုင္း  တင္ပို႔ ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သီးႏွံတစ္ခု စိုက္ပ်ဳိးေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းဖို႔ဆိုလွ်င္ မ်ဳိးလိုအပ္ခ်က္ ျပည့္စံုရမည္၊ ေျမယာျပဳျပင္ထြန္ယက္ေရးအခ်ိန္မီ  ၿပီးစီးၿပီး အခ်ိန္မီ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေအာင္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရမည္။  ရိတ္သိမ္းဆြတ္ခူးစနစ္တက် သိုေလွာင္မႈေတြ စီမံႏိုင္ရမည္။ ျပည္ပတင္ပို႔မည့္  ပဲေတြအတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္မွာ အရည္အေသြး၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမီေအာင္  ထုတ္ လုပ္ႏိုင္ရမည္။ ဓာတုဓာတ္ၾကြင္းကင္းစင္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရမည္ဆို သည့္အခ်က္ေတြသည္ အဓိကေသာ့ခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါသည္။
           အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံၫႊန္းျပည့္မီေကာင္းမြန္ေရးမွာ အဓိက အခ်က္ႏွစ္ခ်က္လိုက္နာဖို႔လိုသည္။ (၁) အရည္အေသြးေကာင္း၊ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ကိုသာ ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးဖို႔  (၂) ရိတ္သိမ္းဆြတ္ခူးခ်ိန္ မွန္ကန္ၿပီး ရိတ္ သိမ္းခ်ိန္လြန္ နည္းပညာအျပည့္အ၀ အသံုးခ်ဖို႔ ျဖစ္သည္။ ပဲမ်ဳိးစံုသီးႏွံမ်ားသည္ ေစာၿပီးရိတ္သိမ္းဆြတ္ခူးလွ်င္ အဆန္ မျပည့္၊ အစိုဓာတ္မ်ားၿပီး   မိႈတက္၍ အရည္အေသြးက်ေစပါသည္။ ေနာက္က်ဆြတ္ခူးရိတ္သိမ္းလွ်င္ အေတာင့္မ်ားကြဲအက္ၿပီး အေစ့မ်ား လြင့္စင္ထြက္က်၍  ဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည့္အျပင္ အေစ့မ်ားေနေရာင္ေၾကာင့္ ေလာင္ကြၽမ္းၿပီး အေရာင္ပ်က္ေစသည္။ ပဲမ်ဳိးစံုသီးႏွံမ်ားအား ဓာတု ဓာတ္ၾကြင္းမ်ား ကင္းစင္ေစရန္အတြက္ အထူးသ တိျပဳ ေဆာင္ရြက္ၾက ရမွာျဖစ္သည္။  ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ား အလြန္အကြၽံအသံုးမျပဳဘဲ ဘက္စံုပိုးမႊားေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္းကို  မျဖစ္မေန  ေဆာင္ ရြက္ဖို႔လိုပါသည္။  အဓိကလိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား (GAP)စနစ္ မလြဲမေသြစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ ၾကဖို႔လိုအပ္မွာျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရရင္  အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံက မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစင္းငံုမ်ားကို ျပန္လည္၀ယ္ယူေပးဖို႔ ျပန္ဆက္လာတဲ့ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးကေလးကို အခြင့္အေရးထူးတစ္ရပ္အျဖစ္ခံယူ၍ မိမိဘက္မွ လံုၿခံဳေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

 

ေအာင္ဆန္း (စိုက္ပ်ိဳးေရး)