Main menu

Background

ႀကံ၊ သၾကားေစ်းကြက္ ျပန္ေကာင္းလာေရး အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေစာင့္ဆိုင္းရဦးမည္

Wed, 08/21/2019 - 13:03 -- journal_editor

   ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ကုန္ပိုင္း အထိ ကမၻာ့သၾကား  လိုအပ္ခ်က္မွာ တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၅ သန္းအထိပင္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း အာဆီယံ သၾကားလုပ္ငန္းပူးေပါင္းအဖြဲ႕က  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္ ထားသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၏  ႏွစ္ဦးပိုင္းမွ စတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ  အပါအ၀င္   အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ သၾကားေစ်းႏႈန္းမွာ က်ဆင္းလာခဲ့ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သၾကားေစ်းမ်ား က်ဆင္းလာမႈ ေၾကာင့္ အာဆီယံ သၾကားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီ မင္းၿမိဳ႕တြင္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသး သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းမွ ကမၻာ့သၾကား လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခန္႔မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

      ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္  အိမ္နီးခ်င္း  ထိုင္းႏိုင္ငံ Mitr Phol သၾကားေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ေစ်းကြက္ သုေတသီတစ္ဦးက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွစတင္၍ သၾကားကို အဓိကထုတ္လုပ္သည့္  ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ သၾကားအထြက္ နည္းပါးလာျခင္းေ ၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးတြင္ သၾကားလိုအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္လာ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာဆိုထားသည္။ အဆိုပါသုေတသီ၏ ေျပာဆိုသံုးသပ္မႈမွာ မွန္သင့္ သေလာက္ မွန္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အလံုးစံု မွန္ကန္မႈေ တာ့ ရွိမည္မဟုတ္သည္ကို တကယ့္လက္ ေတြ႕ဘ၀တြင္ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ သၾကားထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွာပင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သၾကားထုတ္လုပ္မႈ မ်ား ေလ်ာ့ က်ခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ဟု သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ တြင္ သၾကားအမ်ားအျပား ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေနသည့္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့သၾကားကို အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားကိုသာမက ကမၻာ့ ေစ်းကြက္သို႔လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္ ရန္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရပိုင္းကလည္း  အားေပး ကူညီမႈမ်ားရွိေနသည္။

      တစ္ရက္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀  ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ သၾကားစက္႐ံုမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမင္ ေတြ႕လာရၿပီျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကသာၿမိဳ႕တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀ ထုတ္ လုပ္ႏိုင္သည့္ သၾကားစက္႐ံု ႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ ခဲ့ၿပီလည္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သၾကားထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုခုနစ္႐ံုခန္႔အထိပင္ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႀကံေတာင္သူႀကီးမ်ားမွလည္း သၾကားစက္ငယ္မ်ားကို တည္ေထာင္လုပ္ ကိုင္လာသလို ျပည္ တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း တစ္ရက္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀က် သၾကားစက္မ်ားကို တည္ေထာင္  လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ႀကံလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျ  မႇဳပ္ႏွံၿပီး  သၾကားစက္မ်ားကို  လာေရာက္ တည္ေထာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ႀကံႏွင့္သၾကား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ သိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ႀကံေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ႀကံမ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ေနၾကေသာ္လည္း ေစ်းကြက္ေပ်ာက္ သည့္ အေနအထားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ သၾကားမွာ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ အတြက္ ဖူလံုေနသည္သာမကဘဲ ျပည္ပသို႔လည္း တင္ပို႔ေနသည္။ သို႔ေ သာ္ လတ္တေလာကာလတြင္ သၾကားတင္ပို႔မႈမွာ အခက္အခဲမ်ားစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရသည္။ သၾကားတင္ပို႔မႈ က်ဆင္းေနျခင္း ေၾကာင့္ တစ္ဖက္တြင္ ႀကံေတာင္သူမ်ားကို ထိခိုက္ မႈရွိလာသည္။

     ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းကလည္း တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ား အ၀ယ္မလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့သၾကား တင္ပို႔မႈမွာ ငါးလေက်ာ္ၾကာသည္ အထိ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ရဖူးသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနယ္ စပ္တြင္ အဖမ္းအဆီးမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ျပည္တြင္းသၾကားေစ်းကြက္ကို ထိခိုက္ေလ့ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္းလည္း ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ သၾကားေစ်းကြက္ကို ထိခိုက္ေလ့ရွိသည္ကို ေတြ့ေနရသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ သၾကားေ စ်းကြက္မွာ အထိခိုက္ဆုံးႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွသၾကားမ်ား တင္သြင္းေနျခင္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက မူဆယ္နယ္စပ္တြင္ ပိတ္ပင္ဖမ္းဆီးေန၍  သၾကားအိတ္ သိန္း ၃၀ ပိတ္မိေနၿပီး ပ်က္စီးျခင္းမ်ားလည္းရွိလာေသာေၾကာင့္ သၾကား စက္႐ံုပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ကုန္ုသည္မ်ား အခက္အခဲျဖစ္ ေန၍ အစိုးရအကူအညီ လိုအပ္ေနေၾကာင္း မူဆယ္ကုန္စည္ဒိုင္ဒုဥကၠ႒ ဦးမင္းသိန္းက ၾသဂုတ္ ၁၁ရက္တြင္ ေျပာထားသည္။“ပိတ္မိေနတဲ့အထဲမွာ တခ်ိဳ႕ကုန္ေ တြက ေတာ့ ပို႔ေနၾကေသးတယ္။  သၾကားကေတာ့လံုး၀ ပို႔လို႔မရဘူး။ ျပန္သယ္လို႔လဲမရဘဲ ဒီမွာပဲ အကုန္ ေသာင္တင္ေနတာ။ ပိတ္မိေနတဲ့သၾကား တန္ခ်ိန္ အေနနဲ႔ဆို တစ္သိန္းခြဲေလာက္ရွိတယ္။အိတ္ေရ အေနနဲ႔ဆို အိတ္ေရသိန္း ၃၀ ေလာက္ရွိတယ္။အခု လိုမ်ဳိး  သၾကားေတြ   ပိတ္မိေနေတာ့ ျပည္တြင္းက စက္႐ံုေတြ   ကုန္သည္ေတြလည္း  အဆင္မေျပျဖစ္ ေနတာ။ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း တ႐ုတ္အာဏာပိုင္ ေတြနဲ႔ညႇိႏႈိင္းၿပီး ကူညီေပးမွျဖစ္မွာ။ တ႐ုတ္ အစိုးရ အေနနဲ႔  တ႐ုတ္ကုန္သည္ေတြကို တရား၀င္ပါမစ္ ထုတ္ေပးမွသာ  သၾကားျပႆနာ အဆင္ေျပမွာ”ဟု မူဆယ္ကုန္စည္ဒိုင္ဒုဥကၠ႒  ဦးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

     လက္ရွိအခ်ိန္တြင္  ျပည္တြင္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ သၾကားတန္ခ်ိန္ အမ်ားအျပားမွာ မူဆယ္ နယ္စပ္ရွိ ဂိုေဒါင္မ်ားတြင္ စုၿပံဳေနၿပီး ကာလၾကာ ရွည္လာျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ားလည္းရွိေနၿပီး ေရရွည္သိုေလွာင္ထား ရန္မွာ အခက္အခဲ ရွိေန၍ ႏိုင္ငံတကာမွ  အျခား၀ယ္လက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရမိရန္ အစိုးရ၏ အကူအညီ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သၾကားႏွင့္ ၾကံထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွသိရသည္။ လတ္တေလာကာလတြင္ အဘက္ ဘက္က အခက္အခဲမ်ား  ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႀကံမ်ား ေစ်းေကာင္းရရွိေရးႏွင့္ ထြက္ရွိလာသည့္၊ သိုေလွာင္ ထားသည့္ သၾကားမ်ားကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ေရး အတြက္ အစိုးရပိုင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းစပ္ ညႇိ ႏႈိင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ႀကံ၊ သၾကားေစ်းကြက္ ျပန္ေကာင္း လာေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ႀကံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ သၾကား စက္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ အလိုဆႏၵ ျပည့္၀ရန္ အတြက္ကိုမူ အခ်ိန္ကာလ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိေတာ့ ေစာင့္ဆိုင္းရဦးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

 

စိန္သံ