Main menu

Background

Thursday, 17 May 2018

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဘင္ထရဲျပည္နယ္သည္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာေအာင္ အား ေပးရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးအစီအစဥ္ႏွင့္  အျခားလႈပ္ရွားမႈကို ပိုမိုေဆာင္ ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဗီယက္နမ္နယူးစ္သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း အကူအညီမ်ား ပိုမိုေပးခဲ့သည္။

Monday, 13 May 2013

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေအးခဲၾကက္သား မ်ားတရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္မႈကုိ ဖမ္းဆီး ေနျခင္းေၾကာင့္ လတ္တေလာ မွာ၀င္ ေရာက္မႈနည္းလာၿပီး၊ ေစ်းကြက္မွာရွိ ေနတဲ့ဘဲသားမ်ားတ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ၀င္ေရာက္ ျခင္း ရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးရန္လုိ အပ္ေၾကာင္း၊ ၾကက္ဥ၊ ၾကက္သားေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ ဥကၠ႒ေဒါက္တာ ေက်ာ္ထင္ ကေျပာပါတယ္။ " မႏၲေလး ေစ်းကြက္မွာ ပီကင္းဘဲကင္ဆုိတာ တ႐ုတ္က၀င္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ေရႊဘဲဆုိ ရန္ကုန္ မွာ ေမြးျမဴမႈရွိေနတယ္။ ပီကင္းဘဲကင္ဆုိင္ေတြက မႏၲေလးမွာ မ်ားတယ္။ဘယ္က၀င္လည္းဆုိတာ စစ္ ေဆးျခင္း မရွိဘူး။ တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနကလည္း ၫႊန္ ၾကားခ်က္ရွိမွေဖာ္ေဆာင္လုိ႔ရမွာပါ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ H7N9 ၾကက္ငွက္တုတ္ ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားေနေတာ့ ဘဲသား၀င္ ေရာက္မႈကုိစစ္ေဆးသင့္တယ္။ဘဲ အေကာင္မွာ ကေရာဂါသယ္ေဆာင္လာၿပီး၊ သူကုိယ္တုိင္က်မေသဘဲ ေရာဂါျဖန္႔ေ၀ ေပးတယ္။ ဘဲၿခံ ၁၀ ၿခံစစ္ရင္ ၉ ၿခံ က ေရာဂါရွိတာေတြ႕ရတယ္။ ၾကက္ေမြး ျမဴေရးသမားေတြက ၾကက္ၿခံနားမွာ ဘဲ လာမွာ အရမ္းေၾကာက္တာ '' လုိ႔ ေဒါက္တာေက်ာ္ထင္က ေျပာပါတယ္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ၾကက္ငွက္တုတ္ ေကြး ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၾကက္ေမြး ျမဴေရးသမားမ်ားဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားခဲ့လုိ႔ေရာဂါ ကူးစက္မွာစိုးရိမ္လ်က္ရွိၿပီး၊ ၾကက္သား စား သုံးမႈလည္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္း လာေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ၾကက္ဥ ၾကက္သား ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် သူမ်ားအသင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္ တာေနသူရိန္က '' ၾကက္ေပါက္ တရား မ၀င္တင္သြင္းေနတဲ့အတြက္ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ေန႔က ၁၆ မုိင္ဂိတ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕သြားေရာက္ သတင္း ေပး ခဲ့ေတာ့ ေနာက္ရက္မွာ ၾကက္သားနဲ႔ ဆက္စပ္ ပစၥည္းေတြဖမ္းဆီးရမိတယ္လုိ႔ သတင္း စာ မွာေတြ႕လိုက္တယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ၾကက္ငွက္တုတ္ေကြးျဖစ္ေနေတာ့ေစ်းေပါ ေပါနဲ႔၀င္လာမွာစိုးရတယ္။ၾကက္ေပါက္ အ၀င္နည္းလာေပ မယ့္ၾကက္နဲ႔ ဆက္စပ္ ပစၥည္းေတြေတာ့ ၀င္ေနတုန္းပဲ။ လား႐ႈိး ဘက္ကလည္းၾကက္ ေပါက္အနည္းအ က်ဥ္း အ၀င္ရွိေနပါတယ္ " လုိ႔ ေျပာ ပါတယ္။ မႏၲေလး ခ႐ုိင္မွာ ၾကက္ၿခံ ၄၀၀ ေက်ာ္ေမြးျမဴလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။      ဇူးဇူး - မႏၲေလး

 

Monday, 25 Feb 2013

အိႏၵိယ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေရထြက္ပစၥည္းစစ္ေဆး ေရး၏စခန္းစတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီးသည့္ အ ခ်ိန္မွစ၍အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ပုစြန္ျဖဴထုတ္ လုပ္မႈမွာငါးဆခန္႔တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Monday, 25 Feb 2013

အေမရိကသို႔ ပင္လယ္စာ တင္သြင္းမႈစာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ တတိယသံုးလပတ္အတြင္းတြင္ ပင္လယ္စာ တင္ပို႔မႈသည္ အႏုတ္လကၡဏာျပလ်က္ရွိကာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဒသမ၇  ဘီလ်ံသာရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အေမရိက၏ပင္လယ္စာတင္သြင္းမႈမ်ားကို ၾကည့္ပါက စုစုေပါင္း ပင္လယ္စာတင္သြင္းမႈ၏ ၁၈ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကေနဒါႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏တင္သြင္းမႈသည္ ယခင္ႏွစ္က တင္သြင္းမႈႏွင့္ ႏႈိင္း ယွဥ္ပါ က ၃ ဒသမ ၃ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ ခ်ီလီမွတင္သြင္းမႈ ၁၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္းတက္ခဲ့ေသာ္လည္း ထုိင္းမွ တင္ သြင္းမႈတြင္ ၂၁ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Monday, 25 Feb 2013

မေလးရွားအစိုးရသည္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ပုစြန္ျဖဴေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမဧရိယာ ဟက္တာေပါင္း ၁၀၉၀ ဟက္ တာကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ေနရာမွာ Terenggaru  အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ပုစြန္ျဖဴေမြးျမဴေရးအတြက္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ (အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၅၇၇ ဒသမ ၈သန္း)ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား က ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

Sunday, 25 Mar 2012

    မတ္လ ၇ ရက္မွ ၁၃ ရက္ထိ ကာလအတြင္းမွာ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၃၈၈ သန္း တန္ဖိုးရွိ ေရထြက္ကုန္ ၃၄၈၉ တန္ကို ထိုင္းနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ျမ၀တီ၊ ေကာ့ေသာင္းနဲ႔ ၿမိတ္တို႔မွ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စခန္း အလိုက္ တင္ပို႔ႏိုင္မႈေတြကေတာ့ ျမ၀တီမွ ကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၂၂၅ သန္း တန္ဖိုးရွိ ငါး ၅၂ တန္၊ ပုစြန္ ၈ တန္နဲ႔ ကဏန္း တန္ ၇၀ ၀န္းက်င္၊ ေကာ့ေသာင္းမွ ကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၈၆၃ သန္း တန္ဖိုးရွိ ငါးမ်ိဳးစံု ၁၀၉၂ တန္၊ ကင္းမြန္ ၁ ဒသမ ၆ တန္၊ ကဏန္း ၆

Sunday, 25 Mar 2012

    ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္နဲ႔ ခ်င္းေရႊေဟာ္ နယ္စပ္မ်ားမွ မတ္လ ၇ ရက္မွ ၁၃ ရက္ထိ ကာလအတြင္းမွာ ငါးရွဥ္႕ ၁၅၄ တန္ခန္႔နဲ႔ ကဏန္း တန္ ၇၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္ ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခင္အပတ္နဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ငါးရွဥ္႕ ၂၂ တန္ အပို႔ေလ်ာ့ခဲ့ေပမယ့္ ကဏန္းတင္ပို႔မႈမွာေတာ့ ၃၄ တန္ ပိုမိုခဲ့ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ နယ္စပ္အလုိက္တင္ပို႔မႈေတြကေတာ့ ငါးရွဥ္႕ကို မူဆယ္မွ တန္ ၁၁၀ ေက်ာ္နဲ႔ ခ်င္းေရႊေဟာ္မွ ၄၃ တန္ေက်ာ္၊ ကဏန္းကို မူဆယ္မွ တန္ ၇၀ ခန္႔နဲ႔ ခ်င္းေရႊ ေဟာ္မွ သုည ဒသမ ၆၈၄ တန္ အသီးသီးျဖစ္ၿပီး ယခုအပတ္ မွာ ငါးရွဥ္႕တင္ပို႔မႈမွ ကန္ေဒၚလာသုညဒသမ ၉၃၃ သန္းနဲ႔ ကဏန္းတင္ပုိ႔မႈမွ ကန္ေဒၚလာသုညဒသမ ၂၉၂ သန္း ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။    MIRT(DOBT)

Monday, 16 Jan 2012

               ယခုတစ္ပတ္တြင္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးရာသီနီးလာလို႔ တ႐ုတ္၀ယ္ လက္မ်ားမွ ငါးရွဥ့္ေလလံ အျမင့္ေစ်းေပး ၀ယ္လာေၾကာင္းသိရပါတယ္။ လတ္တေလာမွာ ရာသီဥတုေအးေနျခင္း၊ ယခုအခ်ိန္ ေရနည္းေနျခင္း ေၾကာင့္ ငါးရွဥ့္အထြက္နည္းခ်ိန္ျဖစ္လို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈနည္းေန ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးထြက္ ငါးရွဥ့္မ်ားသာတင္ပို႔မႈရွိၿပီး၊ မႏၲေလး နဲ႔ စစ္ကိုင္းမွ ငါးရွဥ့္မ်ားတင္ပို႔မႈမရွိေသးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Monday, 16 Jan 2012

              အင္ဒုိနီးရွားပင္လယ္ျပင္တြင္ ငါး မ်ားေပါမ်ားေနေသးျခင္းေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ား သြားေရာက္ငါးဖမ္း လုိေသာ္လည္း စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ားျပားလြန္းလွေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ေရထြက္ပစၥည္း  ထုတ္လုပ္ တင္ပုိ႔ေရးအဖြဲ႕မွ  ေျပာၾကားလုိက္ပါ သည္။ အင္ဒိုနီးရွားေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကလည္း ဗီယက္နမ္၏ ဖမ္းဆီးမႈနည္း ပညာမ်ားကြၽမ္းက်င္၊ ၾကြယ္၀မႈေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ လုိၾကေသာ္လည္း ဗီယက္နမ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သေဘၤာ အ႐ြယ္အစား ၁၀၀ တန္ ေအာက္ျဖစ္ ရမည္။

Tuesday, 18 Oct 2011

                 တ႐ုတ္ျပည္တြင္းမွာ အသားထုတ္လုပ္မႈက ေကာင္းမြန္မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္း ထားေပမဲ့လည္း ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာ တ႐ုတ္ ရဲ႕ ၀က္သားတင္သြင္းမႈက ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးတက္ကာ တန္ခ်ိန္ ၄၈၀၀၀၀ ကို ေရာက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း အေမရိကန္လယ္ ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနက ခန္႔မွန္းလိုက္ တယ္။ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္ေတြက ၀က္ သားက လူမႈေရးတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အေရးပါတာေၾကာင့္ ၀က္သားေစ်းႏႈန္း ေတြ ခုန္တက္ျခင္းမွ သက္သာေစႏုိင္ဖို႔နဲ႔ တင္သြင္းမႈတန္ဖုိး ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး အတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေတြေပးကာ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိတယ္။                     တိရစၦာန္စာျဖစ္တဲ့ ေျပာင္းေစ်းႏႈန္း ေတြ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ကုန္က် စရိတ္ေတြႀကီးျမင့္မႈ၊ အလုပ္သမား ျမင့္ မားလာမႈနဲ႔ ေရာဂါက်ေရာက္မႈတုိ႔က ၀က္ေမြးျမဴသူေတြကို တုိးခ်ဲ႕ေမြးျမဴေရး ကုိေႏွာင့္ေႏွးေစခဲ့တယ္။ ၀က္သားထုတ္ လုပ္တဲ့လုပ္ငန္း အေသးစားေတြက အနာဂတ္မွာ ေရာင္းလိုအား ပုိလွ်ံမႈနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းနိမ့္က်သြားမွာကုိ စိုးရိမ္လ်က္ရွိတယ္။                     အသားစားသုံးမႈ ျမင့္တက္လာျခင္း အဓိကမွာ ၀က္သားစားသုံးမႈျမင့္တက္ လာျခင္းက ကမၻာ့ေကာက္ပဲသီးႏွံေစ်း ကြက္နဲ႔ အသားေစ်းကြက္ကုိ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားပဲျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ရဲ႕ ၀က္သား စားသုံးမႈက ယခုႏွစ္မွာ တန္ခ်ိန္ ၄၉ ဒသမ ၇ သန္းစားသုံးမႈမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ ကာ တန္ခ်ိန္ ၅၁ ဒသမ ၅ သန္းကို ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္းခန္႕မွန္းထားတယ္။ တ႐ုတ္ရဲ႕ ၀က္သားထုတ္လုပ္မႈက တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာမယ္လိ႔ု ခန္႕မွန္း ထားေပမဲ့လည္း ၀က္သားစားသုံးမႈတုိး တက္လာျခင္းနဲ႔ သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳ သာမႈတုိ႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္က ၀က္သား တင္သြင္းမႈ ဆက္လက္ျမင့္မားႏိုင္ ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဌာန အစီရင္ခံစာ အရ သိရွိရပါတယ္။ ွSource: agriculture.com, ေအးမြန္မြန္လိႈင္

Pages