Main menu

Background

Friday, 7 Sep 2018

        အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈစစ္ပြဲကို လ်င္ျမန္စြာ အရွိန္ျမႇင့္ဆင္ႏႊဲရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူ၏သေဘာထား ေတာင္းခံထားသည့္ ကာလတြင္ လာမည့္ရက္သတၱပတ္ ကုန္ဆံုးသည္ႏွင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာဘီလီယံ ၂၀၀ ဖိုးရွိ တ႐ုတ္သြင္းကုန္မ်ားအေပၚတြင္ အခြန္ေကာက္ခံရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု သူ၏လက္ေထာက္မ်ားကို  ေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၃၀ တြင္ အမည္မေဖာ္လိုသူ သတင္းရင္းျမစ္ေျခာက္ခုႏွင့္ ေငြတန္ဖိုး က်ဳံ႕ေနေသာ ေစ်းကြက္မ်ားကို အကိုးအကားျပဳ၍ ေဖာ္ျပ ေသာ ဘလြမ္းဘတ္၏ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အိမ္ျဖဴေတာ္ ကေ၀ဖန္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ ခဲ့သည္။ စတန္းဒတ္အင္ပူး၀ါး အၫႊန္းကိန္း

Monday, 3 Sep 2018

    ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ အလယ္ပိုင္း ကုန္းျမင့္ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာDak Lakစီရင္စုသည္ႏိုင္ငံ၏ အဓိကေကာ္ဖီ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းေဒသ၏ ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေကာ္ဖီေစ့ထုတ္လုပ္ မႈ စုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိပါသည္။ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေဈး ကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အာဏာပိုင္က ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ Dak Lakစီရင္စု ၏ ေကာ္ဖီေစ့ထုတ္လုပ္မႈကို၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္အထိ ပိုမိုထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ ၏ေကာ္ဖီထုတ္ကုန္ မ်ား၏ တန္ဖိုးကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထား ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံသည

Thursday, 24 May 2018

အေမရိကန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္ အဆိုျပဳထားေသာ အစီအစဥ္ ႏွင့္  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္   ကုန္သြယ္ရာတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လိုေငြျပမႈ ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၀၀ ခန္႔ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အျခား အစီအမံမ်ားကို  အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္အား   တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကမ္းလွမ္းထားသည္ဟု အဆိုျပဳခ်က္ ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာေၾကာင္း  ႐ိုက္ တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

Friday, 30 Mar 2018

    ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္၄င္းး၏ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကိုခိုင္မာစြာေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခု အျဖစ္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း၍   တိုက္႐ိုက္ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုသို႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္သက္ဆိုင္ရာထိုင္းအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွအျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

Thursday, 28 Dec 2017

       ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ထုတ္လုပ္ သည့္  ပင္လယ္စာထုတ္ကုန္မ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသို႔ ယခုႏွစ္ ပထမရွစ္လအတြင္း   အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၇၅ သန္းဖိုး တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ရာ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ၂၇ ရာခိုင္ ႏႈန္း ပို မိုတင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ နယူးစ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးသို႔ ပင္လယ္စာထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔လ်က္ရွိသည့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွ Nha Trang Seafood (F17) ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ယခုႏွစ္ ပထမေျခာက္ လအတြင္း ေတာင္ကို ရီးယားႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈမွ၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀ ေက်ာ္  ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးသို႔ တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၅ သန္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသ

Thursday, 28 Dec 2017

        ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ စပါးက်ီဟု တင္စား ေခၚေ၀ၚလ်က္ရွိသည့္ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ သည္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေၾကာင့္ မဲေခါင္ျမစ္ေပၚရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံ မ်ားတြင္ ေရမ်ားနည္းပါးေနၿပီျဖစ္၍  မဲေခါင္ ျမစ္၀ွမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ႀကီးမားစြာ စိန္ေခၚ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း  ေဂဟေဗဒ ပညာရွင္ ငုယင္ဟူသိမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းတြင္  ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိ သည့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ဗီယ က္နမ္ျပည္သူမ်ား၏  ေနထိုင္မႈဘ၀ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ အပူခ်ိန္မ်ားျမင့္တက္လာၿပီး ရာသီဥတု ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕လာမႈေၾကာင့္ အခ်ိန္အခါ မဟုတ္မို

Thursday, 28 Dec 2017

       တ႐ုတ္ႏွင့္ထိုင္းသို႔ဆက္သြယ္သည့္ ပထမဦးဆံုး အဆင့္ျမင့္ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္မည့္စီမံကိန္းစတင္ျခင္း အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္က ထိုင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ နာခြန္ရာခ်တ္စီမာတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုင္းႏုိင္ ငံႏွင့္ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည့္ အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီက်င္းပင္က ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။အဆုိပါရထားလမ္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ရပ္၀န္း တစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုစီမံကိန္းကို အက်ဳိးျပဳေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါရထားလမ္း၏ ပထမဆံုးလမ္းပိုင္းအျဖစ္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဗန္ေကာက္ႏွင့္ နာခြန္ရာခ်တ္စီမာျပည္နယ္ကို ဆက္သြယ္

Thursday, 21 Dec 2017

     အိႏၵိယႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈကို တိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယ-အာဆီယံပူးတြဲတည္ေထာင္မႈ ၂၅ ႏွစ္ ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၀န္ႀ ကီး Dharmendra Pradhan က ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တုိးျမႇင့္ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံရဲ႕နက္႐ိႈင္းတဲ့ သံတမန္ဆက္သြယ္မႈနဲ႔အတူ အာဆီယံေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈက႑ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တုိးျမႇင့္လုပ္ ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု

Thursday, 21 Dec 2017

       တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔ကို ဆက္သြယ္ေပး မည့္ ပထမဆံုးလိုဏ္ေခါင္းကို လာအိုႏုိင္ငံ ဗီယန္က်င္း ျပည္နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ လိုဏ္ေခါင္း၏အရွည္မွာ ၃၀၁ မီတာ ရွည္လ်ားၿပီး တ႐ုတ္-လာအို မီးရထားလမ္း၏ ပထမဆံုးလိုဏ္ေခါင္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါလိုဏ္ေခါင္းကို စီႏိုေကာ္ပိုေရးရွင္းအင္ ဂ်င္နီယားရင္းဗ်ဴ႐ို ၁၅ ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ေပးျခင္း ျဖစ္ သည္။ ယင္းကုမၸဏီ၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ Bai Jian က လိုဏ္ေခါင္းကို အဆင့္ျမင့္အရည္အေသြးျမင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လံုၿခံဳမႈကိုဦးစားေပးၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါ လို ဏ္ေခါ

Pages