Main menu

Background

Monday, 25 Apr 2011

မနၲေလးကုန္စည္ဒိုင္

စဥ္ အမိ်ဳးအမည္         ေရတြက္ပံု       (ျပည္ပေရာင္း)       (ျပည္တြင္းေရာင္း)        ေျပာင္းလဲမႈ

                                                       ယခင္   ယခု           ယခင္         ယခု

၁ ပဲတီစိမ္းျကီး(အညာ)     ၁ တန္       ၈၁၆၃၁၅-၁ဝ၃၄၃၂၆
၂ ပဲတီစိမ္း(ခရမ္း)           ၁ ပိႆာ    ၁၁၁ဝ၂၆၃-၁၁၂၁၂၈၆
၃ ကုလားပဲျဖဴလံုးျကီး       ၁ ပိႆာ             -                           ၉၂၆-၉၆၉
၄ ပဲစင္းငံုနီ                     ၁ ပိႆာ             -                            ၉၅ဝ-၉၃၃
၅ မတ္ပဲ                         ၁ ပိႆာ        ၁၁၁၇-၁ဝ၆၇
ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၂-၃၄၂၇၃

မႏၱလးမွာ ကုလားပဲျဖဴလံုးျကီးနဲ့ ပဲတီစိမ္း(ခရမ္း)ေဈးျမင့္လာျပီး ပဲစင္းငံုနီေဈးက်

                 ကုလားပဲျဖဴလံုးျကီးကို ေဒသတြင္း ပဲခဲြစက္သမားမ်ားက သျကၤန္ပဲြေတာ္အျပီးမွာ ဝယ္အားေကာင္းလာတာေျကာင့္ ယခင္ အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးျမင့္္လာျပီး တစ္ပိႆာကုိ  ၉၆၉ က်ပ ္ (တစ္တန္ ကို ၅၉၃၄ဝ၅ က်ပ္)နဲ့ ေန့စဥ္အိတ္ ၁ဝဝဝ ခန့္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ေျကာင္း သိရပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီကီ မန္းေဈးကြက္သို့ ေက်ာက္ဆည္၊ တံတားဦး၊ စဥ့္ကူး၊ မတၲရာ၊ စစ္ကိုင္း၊ ျမင္းမူ၊ ဆားေတာင္၊ ေရႊဘို၊ ဝက္လက္နဲ့ ေနာင္ခိ်ဳစတဲ့ေဒသမ်ားက အဝင္ ပံုမွန္ရိွေနေပမယ့္ ရန္ကုန္ဝယ္လက္က ေဈးခ်အဝယ္ရိွတာေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးက်လာတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္မႈက တစ္ပိႆာကို ၉၃၃ က်ပ္ (တစ္တန္ကို ၅၇၁၃၅၉ က်ပ္)နဲ့ ေန့စဥ္အိတ္ ၁၅ဝဝ မွ ၂ဝဝဝ ျကားျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ ျမိဲဳ႕ခံကုန္ သည္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။ မန္းေဈးကြက္သို့ ရန္ကုန္ပဲတီစိမ္း(ခရမ္း) နဲ့ပဲတီစိမ္း(ပဲခူး)စမ်ား အဝင္အနည္းငယ္သာရိွျပီး တရုတ္ဝယ္လက္က အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ ပဲတီစိမ္း(ခရမ္း)ကိုသာ ေဈးေပး အဝယ္ ရိွျပီး အရည္အေသြးညံ့တဲ့ ပဲတီစိမ္း(အညာ)စကို ေဒသတြင္း ပဲခဲြစက္သမားမ်ားသာ အဝယ္အနည္းငယ္ရိွခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈက ပဲတီစိမ္း(ခရမ္း) တစ္ပိႆာကို ၁၈၃၁ က်ပ္ (တစ္တန္ကို ၁၁၂၁၂၈၆ က်ပ္)၊ ပဲတီစိမ္း(အညာ)က တစ္ ပိႆာ ၁၆၈၉ က်ပ္(တစ္တန္ကို ၁ဝ၃၄၃၂၆ က်ပ္)နွင့္အိတ္အနည္းငယ္သာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ျမိဳ႕ခံပဲကုန္သည္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။

Tuesday, 5 Apr 2011

မနၲေလးကုန္စည္ဒိုင္

စဥ္ အမိ်ဳးအမည္               ေရတြက္ပံု            (ျပည္ပေရာင္း)             (ျပည္တြင္းေရာင္း)                ေျပာင္းလဲမႈ
                                                              ယခင္    ယခု                 ယခင္    ယခု
၁ ပဲတီစိမ္းျကီး(အညာ)      ၁တန္                  ၈၇ဝ၈၁၈-၈၁၆၃၁၅          -          -
၂ ပဲတီစိမ္း(ခရမ္း)            ၁ တန္               ၁၁၅၃၇၄၂-၁၁၁ဝ၂၆၃
၃ ကုလားပဲျဖဴလံုးျကီး       ၁ ပိႆာ                        -                          ၉၃၄-၉၂၆
၄ ပဲစင္းငံုနီ                     ၁ ပိႆာ                         -                          ၉၅၈-၉၅ဝ
၅ မတ္ပဲ                         ၁ ပိႆာ                         -                        ၁ဝ၇ဝ-၁၁၁၇
ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၂-၃၄၂၇၃
မႏၱေလးမွာ ပဲတီိစိမ္း(ခရမ္း)၊ ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီးနဲ့ ပဲစင္းငံုနီေစ်းဆင္းလာ

                       ပဲတီစိမ္း(အညာ) ထိပ္စက မနၲေလးေဈးကြက္မွာ အေရာင္းအဝယ္ေအးေနျပီး ပဲတီစိမ္း(ခရမ္း)ကိုသာ တရုတ္က ဝယ္အားပံုမွန္ ရိွခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။ မန္းေဈးကြက္သို့ ဝင္လာတဲ့ ပဲတီစိမ္း(ခရမ္း) က အရည္အေသြးညံ့တာေျကာင့္ တရုတ္ဝယ္လက္က ေဈးခ်အဝယ္ ရိွေနတယ္လို့ ျမိဳ႕ခံကုန္သည္တစ္ဦးကဆိုပါတယ္။ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မႈက တစ္ပိႆာ ၁၈၁၃ က်ပ္(တစ္တန္ကို ၁၁၁ဝ၂၆၃ က်ပ္)နဲ့ ေန့စဥ္အိတ္ ၁ဝဝဝ မွ ၁၅ဝဝ ျကားျဖစ္ခဲ့တယ္လို့သိရပါတယ္။ ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီးကို သျကၤန္အခါနီးလာတာနဲ့အမွ် ေဒသတြင္း ပဲခဲြစက္သမားမ်ားက အဝယ္ေအးလာတာေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့ စာရင္ ေဈးက်လာျပီး တစ္ပိႆာကို ၉၂၆ က်ပ္(တစ္တန္ကို ၅၆၇ဝ၇၃ က်ပ္)နဲ့ ေန့စဥ္အိတ္ ၈ဝဝ ခန့္သာအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ပဲစင္းငံုနီကုိ ရန္ကုန္ဝယ္လက္က ရန္ကုန္ေဈးကြက္မွာ ပဲစင္းငံုေဈးက်ဆင္းေနတာကို အေျကာင္းျပျပီး ေဈးေလ်ာ့အဝယ္ရိွတာေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးက်လာျပီး တစ္ပိႆာကို ၉၅ဝ က်ပ္(တစ္တန္ကို ၅ဝ၁၇၇ဝ က်ပ္)နဲ့ေန့စဥ္ အိတ္ ၂ဝဝဝ ခန့္သာအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ ျမိဳ႕ခံကုန္သည္ တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။ မတ္ပဲကိုေတာ့ ေဒသတြင္းစက္သမားေတြ က တစ္ပိႆာကို ၁၁၁၇ က်ပ္(တစ္တန္ကို ၆၈၄ဝ၃၉ က်ပ္)နဲ့ေန့စဥ္ အိတ္ ၅ဝဝ ခန့္အဝယ္ရိွခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။

Thursday, 31 Mar 2011

မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္

စဥ္ အမိ်ဳးအမည္           ေရတြက္ပံု      (ျပည္ပေရာင္း)    (ျပည္တြင္းေရာင္း)              ေျပာင္းလဲမႈ

                                                   ယခင္     ယခု         ယခင္    ယခု

၁ ပဲတီစိမ္းျကီး(အညာ)    ၁တန္          ၉၂၅၃၂၁-၈၇ဝ၈၁၈      -         -
၂ ပဲတီစိမ္း(ခရမ္း)          ၁ တန္       ၁၁၅၆၈ဝ၄-၁၁၅၃၇၄၂
၃ ကုလားပဲျဖဴလံုးျကီး      ၁ ပိႆာ                -                    ၉၄ဝ-၉၃၄
၄ ပဲစင္းငံုနီ                  ၁ ပိႆာ                 -                 ၁ဝဝ၈-၉၅၈
၅ မတ္ပဲ                      ၁ ပိႆာ                 -                 ၁ဝ၈ဝ-၁ဝ၇ဝ

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၂-၃၄၂၇၃

မႏၱေလးေစ်းကြက္မွာ ပဲတီစိမ္း(ခရမ္း) ကုလားပဲျဖဴလံုးျကီးနဲ့ ပဲစင္းငံုနီ အေရာင္းအဝယ္ပံုမွန္ျဖစ္

                ပဲတီစိမ္း(အညာ) ထက္စာရင္ ပဲတီစိမ္း(ခရမ္း)ကို တရုတ္ ဝယ္လက္က တစ္ပိႆာကို ၁၈၈၄ က်ပ္ (တစ္တန္ကို ၁၁၅၃၇၄၂ က်ပ္)နဲ့ ေန့စဥ္အိတ္ ၁၅ဝဝ ခန့္ဝယ္အားပံုမွန္ရိွေပမယ့္ ယခင္အပတ္ နဲ့စာရင္ ေစ်းအနည္းငယ္က်ေနေၾကာင္း ျမိဳ႕ခံပဲကုန္သည္တစ္ဦးကဆိုပါတယ္။ ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီးကို ရန္ကုန္ဝယ္လက္နဲ့ ပဲခဲြ စက္သမားမ်ားက တစ္ပိႆာကို ၉၃၄ က်ပ္(တစ္တန္ကို ၅၁၇၉၇၂ က်ပ္)နဲ့ ေန့စဥ္အိတ္ ၂ဝဝဝ မွ ၂၅ဝဝ ျကားအဝယ္ပံုမွန္ရိွခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။ပဲစင္းငံုနီက မႏၱေလးေစ်းကြက္သို႔ အ၀င္ပံုမွန္ရွိေပမဲ့ ရန္ကုန္ဝယ္လက္က အဆဲြျပန္ေအးတာေျကာင့္ ယခင္သီတင္းပတ္နဲ့ စာရင္ ေစ်းအက်ဘက္မွာ ရွိေနတယ္လုိ့ ဆိုပါတယ္။အေရာင္း အဝယ္ ျဖစ္မႈက တစ္ပိႆာ ၉၅၈ က်ပ္(တစ္တန္ကို ၅၈၆၆၆၉ က်ပ္)နဲ့ ေန့စဥ္အိတ္ ၃ဝဝဝ ခန့္ ျဖစ္ခဲ့တယ္လို့သိရပါတယ္။ မတ္ပဲကို ျမိဳ႕ခံ ပဲခဲြစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တစ္ပိႆာ ၁ဝ၇ဝ က်ပ္(တစ္တန္ကို ၆၅၅၂၅၇ က်ပ္)နဲ့ေန့စဥ္အိတ္ ၇ဝဝ ခန့္သာ အဝယ္ရိွခဲ့ျပီး ယခင္အ ပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးအနည္္းငယ္က်ေနတယ္လို့ ပဲခဲြစက္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးကဆိုပါတယ္။

Tuesday, 15 Mar 2011

မနၲေလးကုန္စည္ဒိုင္စဥ္ အမိ်ဳးအမည္         ေရတြက္ပံု            (ျပည္ပေရာင္း)              (ျပည္တြင္းေရာင္း)            ေျပာင္းလဲမႈ                                                        ယခင္     ယခု                  ယခင္          ယခု ၁ ပဲတီစိမ္းျကီး(အညာ)   ၁တန္          ၉၂၅၃၂၁-၉၅၇၇၇၇                  -              -၂ ပဲတီစိမ္း(ခရမ္း)          ၁ တန္        ၁၂၆၂၇၄၈-၁၁၉၇၈၃၄၃ ကုလားပဲျဖဴလံုးျကီး     ၁ ပိႆာ               -                                     ၉ဝဝ-၉၇၈၄ ပဲစင္းငံုနီ                   ၁ ပိႆာ                -                                    ၁ဝ၃၃-၁ဝ၅ဝ၅ မတ္ပဲ                       ၁ ပိႆာ                -                                    ၁ဝ၅ဝ-၁၁ဝဝဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၂-၃၄၂၇၃ မႏၱေလးမွာ ပဲတီစိမ္း(ခရမ္း) ေစ်းက်ျပီး ပဲစင္းငံုနီ နဲ့ကုလားပဲျဖဴၾကီး ေစ်းစြာလာ                       ပဲတီစိမ္းျကီး(အညာ)ထက္စာရင္ ပဲတီစိမ္း(ခရမ္းေရႊ၀ါ) ကို တရုတ္ဝယ္လက္က အျကိုက္ေတြ႕ေနျပီး တစ္ပိႆာကို ၁၉၅၆ က်ပ္ (တစ္တန္ကို ၁၁၉၇၈၃၄ က်ပ္)နဲ့ ေန့စဥ္အိတ္ ၁၅ဝဝ ခန့္ဝယ္အား ပံုမွန္ရိွေနေပမယ့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးကအနည္းငယ္က်ေနတယ္လုိ့ ျမိဳ႕ခံပဲကုန္သည္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီက မန္းေဈးကြက္သို့ အဝင္ပံုမွန္ရိွသလို ရန္ကုန္ဝယ္လက္ကလည္း ဝယ္အား ပံုမွန္ရွိတာေၾကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေစ်းအနည္းငယ္ျမင့္လာျပီး တစ္ပိႆာကို ၁ဝ၅ဝ က်ပ္ (တစ္တန္ကို ၆၄၃ဝဝ၉ က်ပ္)နဲ့ ေန့စဥ္အိတ္ ၂ဝဝဝ မွ ၃ဝဝဝ ျကားအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။ ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီးက ေဈးကြက္သို့ အဝင္မ်ားေန သလို ေဒသတြင္းပဲခဲြစက္သမားမ်ားသာမက ရန္ကုန္ဝယ္လက္ကပါ အဝယ္သြက္ေနတာေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးျမင့္လာျပီး တစ္ပိႆာကို ၉၇၈ က်ပ္(တစ္တန္ကို ၅၉၈၉၁၇ က်ပ္)နဲ့ေန့စဥ္အိတ္ ၂ဝဝဝ ခန့္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ ပဲခဲြစက္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး က ဆိုပါတယ္။ မတ္ပဲ ကုိ ေဒသတြင္းပဲခြဲစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ့ ရန္ကုန္ ဝယ္လက္က ဝယ္အားပံုမွန္ရိွတာေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးျမင့္လ္ ာတယ္လို့ သိရပါတယ္။ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈက တစ္ပိႆာ ၁၁ဝဝ က်ပ္(တစ္တန္ကို ၆၇၃၆၂၉ က်ပ္)နဲ့ ေန့စဥ္အိတ္ ၆ဝဝ ခန့္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ ျမိဳ႕ခံကုန္သည္တစ္ဦးကဆိုပါတယ္။

Friday, 11 Mar 2011

မနၲေလးကုန္စည္ဒိုင္စဥ္ အမိ်ဳးအမည္            ေရတြက္ပံု               (ျပည္ပေရာင္း)          (ျပည္တြင္းေရာင္း)           ေျပာင္းလဲမႈ                                                                  ယခင္    ယခု             ယခင္        ယခု ၁ ပဲတီစိမ္းျကီး(အညာ)     ၁တန္                   ၉၇၉၈၂၄-၉၂၅၃၂၁         -              -၂ ပဲတီစိမ္း(ခရမ္း)            ၁ တန္               ၁၂၈၄၇၉၄-၁၂၆၂၇၄၈၃ ကုလားပဲျဖဴလံုးျကီး       ၁ ပိႆာ                          -                          ၉၇၈-၉ဝဝ၄ ပဲစင္းငံုနီ                     ၁ ပိႆာ                          -                       ၁ဝ၈၃-၁ဝ၃၃၅ မတ္ပဲ                         ၁ ပိႆာ                           -                       ၁ဝ၆၇-၁ဝ၅ဝဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၂-၃၄၂၇၃ မႏၱေလး မွာ ပဲတီစိမ္း (ခရမ္း) ကို တရုတ္အဆြဲပံုမွန္ရွိျပီး ပဲစင္းငံုနီနဲ့ ကုလားပဲျဖဴလံဳးၾကီးေစ်းက်လာ              ပဲတီစိမ္း (ခရမ္းေရႊ၀ါ) ကမႏၱေလးေစ်းကြက္ သို႔ အ၀င္ပံုမွန္ရွိ သလိုတရုတ္ဝယ္လက္ကလည္း ဝယ္အားပံုမွန္ရိွေပမယ့္ယခင္အပတ္ နဲ့ စာရင္ ေဈးအနည္္းငယ္က်ဆင္းလာတယ္လုိ့ သိရပါတယ။္ အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္မႈက တစ္ပိႆာ၂ဝ၆၂က်ပ္(တစ္တန္ကို၁၂၆၂၇၄၈ က်ပ္) နဲ့ေန႔စဥ္ အိတ္ ၁၅၀၀ ခန္႔ျဖစ္ခဲ့တယ္လုိ ့သိရပါတယ္။ ပဲတီစိမ္းၾကီး   (ထိပ္စ)အညာ က ေစ်းကြက္သို႔ အ၀င္နည္းေနသလုိ တရုတ္၀ယ္လက္ ကလည္း အဝယ္ေအးတာေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးက် လာျပီး တစ္ပိႆာကို ၁၅၁၁ က်ပ္(တစ္တန္ကို ၉၂၅၃၂၁ က်ပ္)နဲ့ ေန့စဥ္အိတ္ ၇ဝဝခန့္သာအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ ျမိဳ႕ခံကုန္ သည္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ကို ဒီတစ္ပတ္မွာ ရန္ကုန္ ၀ယ္လက္က အိနိၵယ မြန္ဘိုင္းေဈးကြက္မွာ ျမန္မာ့ပဲစင္းငံုနီအေရာင္း အဝယ္ ေအးေနတာကို အေျကာင္းျပျပီး ေဈးခ်အဝယ္ရိွတာေျကာင့္ ယခင္ အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးက်လာေျကာင္း သရိ ပါတယ။္ အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္မႈက တစ္ပိႆာကို ၁ဝ၃၃က်ပ္ (တစ္ တန္ကို ၆၃၂၅၉၈ က်ပ္) ေန႔စဥ္ အိတ္ ၂၀၀၀ ခန္႔ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ကုလားပဲျဖဴလံုးျကီးကို ေဒသတြင္းပဲခဲြစက္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားနွင့္ ရန္ကုန္ဝယ္ လက္က ဝယ္အားပံုမွန္ရိွေပမယ့္ ေဈးကြက္သို့ ပစၥည္းအဝင္မ်ားတာေျကာင့္ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးက်လာျပီးတစ္ပိႆာကို ၉ဝဝ က်ပ္(တစ္တန္ကို၅၅၁၁၅၁က်ပ္)နဲ့ေန့စဥ္အိတ္၁၅ဝဝမွ၂ဝဝဝျကားအေရာင္း အဝယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ ျမိဳ႕ခံပဲခဲြစက္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကဆိုပါတယ္။

Sunday, 27 Feb 2011

မနၲေလးကုန္စည္ဒိုင္စဥ္ အမိ်ဳးအမည္         ေရတြက္ပံု           (ျပည္ပေရာင္း)            (ျပည္တြင္းေရာင္း)            ေျပာင္းလဲမႈ                                                  ယခင္     ယခု                 ယခင္      ယခု ၁ ပဲတီစိမ္းျကီး(အညာ)    ၁တန္           ၉၇၉၈၂၄-၉၇၉၈၂၄                 -         -၂ ပဲတီစိမ္း(ခရမ္း)          ၁ တန္         ၁၃၆ဝ၇၃ဝ-၁၂၈၄၇၉၄၃ ကုလားပဲျဖဴလံုးျကီး      ၁ ပိႆာ               -                             ၁ဝဝ၄-၉၇၈၄ ပဲစင္းငံုနီ                  ၁ ပိႆာ               -                             ၁၁၁၇-၁ဝ၈၃၅ မတ္ပဲ                     ၁ ပိႆာ               -                             ၁ဝ၈၃-၁ဝ၆၇ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၂-၃၄၂၇၃ မႏၱေလးမွာ ပဲတီစိမ္း(ခရမ္း)နဲ့ ပဲစင္းငံုနီ ေစ်းက်                ပဲတီစိမ္း(ခရမ္းေရႊ၀ါ)ကို တရုတ္၀ယ္လက္က ၀ယ္အားပံုမွန္ ရိွေပမယ့္ ပဲတီစိမ္းေဈးကြက္သို့အဝင္မ်ားတာေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့ စာရင ္ ေဈးအနည္္းးငယ္က္က်လာျပီး တစ္ပိႆာက ို ၂ဝ၉၈က်ပ ္ (တစ္တန္ကို ၁၂၈၄၇၉၄ က်ပ္)နဲ့ေန့စဥ္အိတ္ ၁ဝဝဝ နဲ့အထက္ အေရာင္း အဝယျ္ဖစ္ခဲ့တယ္လုိ ့ဆိုပါတယ္။ပဲတီစိမး္(အညာ) ထိပ္စကေတာ့ တရုတ္ဝယ္လက္က တစ္ပိႆာ ၁၆ဝဝ က်ပ္ (တစ္တန္ကို ၉၇၉၈၂၄ က်ပ္) နဲ့ ေန့စဥ္အိတ္ ၁၂ဝဝ ခန့္ အဝယ္ရိွခဲ့ေပမယ့္ ယခင္အပတ္နဲ့ စာရင္ ေဈးတန့္္ေန႔တယ္လို့ ျမိဳ႔ခံကုန္သည္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ က ျပည္ပအ၀ယ္ေအးသြားတဲ့အေပၚ ရန္ကုန္၀ယ္လက္က ေဈးနိွမ္ျပီး အဝယ္တာေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးကအက် ဘက္မ္ ွာ ရိွေနတယ္လို့ သိရပါတယ္။ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈက တစ္ပိႆာ ၁ဝ၈၃ က်ပ္(တစ္တန္ကို ၆၆၃၂၁၈ က်ပ္)နဲ့ ေန့စဥ္အိတ္ ၁ဝဝဝ မွ ၂ဝဝဝ ျကားသာ ျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ ျမိဳ႕ခံကုန္သည္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။ ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီးကုိ ေဒသတြင္း ပဲခြဲစက္လုပ္ငန္းရွင္  မ်ားနဲ့ ရန္ကုန္ဝယ္လက္တခိ်ဳ႕က တစ္ပိႆာကို ၉၇၈ က်ပ္ (တစ္တန္ကို ၅၉၈၉၁၇ က်ပ္)နဲ့ေန့စဥ္ အိတ္ ၅ဝဝ မွ ၁ဝဝဝ ျကား ပံုမွန္ အဝယ္ရိွခဲ့ေပမယ့္ ကုလားပဲျဖဴလံုးျကီးေဈးကြက္သို့ အဝင္မ်ားတာ ေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးကအက်ဘက္မွာ ရိွေနတယ္လို့ ပဲခဲြစက္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။

Tuesday, 22 Feb 2011

မနၲေလးကုန္စည္ဒိုင္စဥ္ အမိ်ဳးအမည္          ေရတြက္ပံု            (ျပည္ပေရာင္း)                (ျပည္တြင္းေရာင္း)               ေျပာင္းလဲမႈ                                                     ယခင္      ယခု                    ယခင္            ယခု ၁ ပဲတီစိမ္းျကီး(အညာ)        ၁တန္       ၉၉ဝ၈၄၇-၉၇၉၈၂၄             -                  -၂ ပဲတီစိမ္း(ခရမ္း)               ၁ တန္    ၁၂၆၈၂၅၉-၁၃၆ဝ၇၃ဝ၃ ကုလားပဲျဖဴလံုးျကီး           ၁ ပိႆာ            -                            ၁ဝ၃၁-၁ဝဝ၄၄ ပဲစင္းငံုနီ                         ၁ ပိႆာ             -                            ၁၁ဝ၈-၁၁၁၇၅ မတ္ပဲ                             ၁ ပိႆာ            -                              ၁ဝ၆၇-၁ဝ၈၃ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၂-၃၄၂၇၃ မႏ ၱေလး မွာ ပဲစင္းငံုနီနဲ့ ပဲတီစိမ္း (ခရမ္း) ေစ်းျမင့္ျပီး အေရာင္းအ၀ယ္သြက္                        ပဲစင္းငံုနီ က မန္းေစ်းကြက္သုိ႔ အ၀င္ အားေကာင္း ေနသလို ရန္ကုန္ဝယ္လက္ကလည္း ဝယ္အားေကာင္းေနတာေျကာင့္ ယခင္ အပတန္ စဲ့ ာရင ္ ေဈးျမင့္လ္ာျပီး တစ္ပိႆာကို ၁၁၁၇ က်ပ္ (တစ္တန္ ကို ၆၈၄ဝ၃၉ က်ပ္)နဲ့ ေန့စဥ္အိတ္ ၃ဝဝဝ နဲ့အထက္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ေျကာင္းသိရပါတယ္။ ေဈးကြက္မွာ အေရာင္းအဝယ္သြက္ေန တဲ့ ပဲတီစိမ္း(ခရမ္းေရႊ၀ါ) ကေတာ့ တရုတ္၀ယ္လက္အၾကိဳက္ေတြ႔ေနတာေၾကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေစ်းသိသာစြာျမင့္လာေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈက တစ္ပိႆာ ၂၂၂၂ က်ပ္ (တစ္တန္ကို ၁၃၆ဝ၇၃ဝ က်ပ္)နဲ့ ေန့စဥ္အိတ္ ၁ဝဝဝ မွ ၁၅ဝဝ ျကားျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ ျမိဳ႕ခံပဲကုန္သည္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။ ေဈးကြက္ မွာ ပဲတီစိမ္း(အညာ)(ထိပ္စ)နဲ့ ပဲတီစိမ္း(ခရမ္းေရႊဝါ)ကို တရုတ္အဆဲြ ပံုမွန္ရိွျပီး ပဲတီစိမ္း(အညာ)လတ္စနဲ့ေအာက္စကို ရန္ကုန္ဝယ္လက္နဲ့ ပဲခဲြစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဝယ္ယူေနေပမယ့္ အေရာင္းအဝယ္က ေတာ ့ ေအးေနတယလ္ ဆို့ ပို ါတယ။္ ကုလားပဲျဖဴၾကီးကုိ ပဲခြဲစက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တစ္ပိႆာကို ၁ဝဝ၄က်ပ္(တစ္တန္ကို ၆၁၄၈၃၉ က်ပ္)နဲ့ ေန့စဥ္အိတ္ ၁ဝဝဝခန့္ဝယ္အားပံုမွန္ရိွေပမယ့္ ယခင္အပတ္နဲ့ စာရင ္ ေဈးအနည္္းငယ္ဆင္းေနတယ္လို့ ပဲခြဲစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျပင္ ရန္ကုန္၀ယ္လက္ကပါ အဆြဲပံုမွန္ရွိတာေၾကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးျမင့့္္ လာျပီး တစ္ပိႆာကို ၁ဝ၈၃ က်ပ္(တစ္တန္ကို ၆၆၃၂၁၈ က်ပ္)နဲ့ ေန့စဥ္အိတ္ ၈ဝဝ မွ ၁ဝဝဝ ျကား အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။

Pages