Main menu

Background

Monday, 23 Mar 2015

အတြဲ(၁၅)အမွတ္(၁၂)

မူဆယ္ေစ်းကြက္မွာ ဒီတစ္ပတ္ ေျပာင္းအေနျဖင့္ နယ္စံုမွ တစ္ပတ္အတြင္း တန္ ၂၉၀၀၀ ခန္႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့လုိ႔ အ၀င္နည္း သြားတယ္လို႔ ဆုိရမွာပါ။ ပစၥည္းအ၀င္နည္းေပမယ့္ တ႐ုတ္လိုင္း ကေတာ့ ပံုမွန္အ၀ယ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္အေနျဖင့္ ၅၀ ကီလို တစ္အိတ္ကုိ ၉၂ ယြမ္ေစ်းျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ ေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရပါတယ

Thursday, 12 Mar 2015

အတြဲ(၁၅)၊ အမွတ္(၁၀)

မူဆယ္ေစ်းကြက္မွာ ဒီတစ္ပတ္  ေျပာင္းအ၀င္ပမာဏ ေလ်ာ့က်သြားတယ္။ အဓိကအေၾကာင္းက တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး အၿပီး ကုန္သည္မ်ားေစ်းကြက္သို႔   လာေရာက္မႈနည္းတာရယ္၊ တ႐ုတ္ဘက္မွာလည္း ေျပာင္းေတြကို အဖမ္းအဆီးတခ်ဳိ႕ရွိတာ ရယ္ေၾကာင့္ နယ္စံုမွ ေျပာင္းကားေတြ  အ၀င္က်ဲသြားတယ္လို႔ ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရပါတယ္။ ဒီ တစ္ပတ္အဖြင့္ေစ်းကေတာ့ ေျပာင္း ၅၀ ကီလို  တစ္အိတ္ကုိ ၉၂ ယြမ္ျဖင့္ ေစ်းဖြင့္အေရာင္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

Monday, 25 Apr 2011

္မူဆယ္ကုန္စည္ဒိုင္

စဥ္ အမို်းအမည္         ေရတြက္ပံု           ေဈးနႈန္း(က်ပ္)                 ေျပာင္းလဲမႈ
                                                  ယခင္အပတ္    ယခုအပတ္
၁ ေျပာင္း                 ၁ တန္              ၂၄၈၆၃၅    ၂၅၃ဝ၉၃
၂ ေရာ္ဘာ RSS-5    ၁ တန္             ၃၅၄၇၂၃၄    ၃၇၈ဝ၄၈ဝ
၃ ေရာ္ဘာ RSS-3    ၁ တန္             ၃၆၈၁၇၁ဝ    ၃၉ဝဝဝဝဝ

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၈၂-၅၅ဝ၉၃

မူဆယ္မွာ ေျပာင္းနဲ့ ေရာ္ဘာေဈးစြာလာ

                 ေျပာင္္းက မူဆယ္ေဈးကြက္သို့ အဝင္ပံုမွန္ရိွသလို တရုတ္ ဝယ္လက္ကလည္း ဝယ္အားပံုမွန္ရိွတာေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးျမင့္လ္ ာတယ္လို့ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရာ္ဘာကိုလည္း တရုတ္က ေဈးေပးအဝယ္ရိွသလို ဝယ္အားပါ မ်ားလာတာေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးျမင့့္လာျပီး အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္မႈမ်ားခဲ့တယ္လို့ ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။

Tuesday, 5 Apr 2011

မူဆယ္ကုန္စည္ဒိုင္

စဥ္ အမိ်ဳးအမည္         ေရတြက္ပံု         ေဈးနႈန္း(က်ပ္)           ေျပာင္းလဲမႈ
                                              ယခင္အပတ္ ယခုအပတ္
၁ ေျပာင္း                ၁ တန္            ၂၅၄၅၂ဝ    ၂၄၈၆၃၅
၂ ေရာ္ဘာ RSS-5     ၁ တန္           ၃၅၇ဝဝဝဝ    ၃၅၄၇၂၃၄
၃ ေရာ္ဘာ  RSS-3    ၁ တန္          ၃၇ဝဝဝဝဝ      ၃၆၈၁၇၁ဝ

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၈၂-၅၅ဝ၉၃

မူဆယ္မွာ ေျပာင္းနဲ့ ေရာ္ဘာေဈးက်

              ေျပာင္းကုိ တရုတ္၀ယ္လက္က ပံုမွန္ထက္စာရင္ အ၀ယ္နည္းသြားတာေၾကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေစ်းက်လာတယ္လုိ့ သိရပါတယ္။ ေရာ္ဘာကို တရုတ္၀ယ္လက္ ကေစ်းအ၀ယ္ရွိသလို ၀ယ္အားပါနည္းသြားတာေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးကက်ရိပ္သမ္းေနတယ္လို့ ေရာ္ဘာကုန္သည္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။

 

Thursday, 31 Mar 2011

မူဆယ္ကုန္စည္ဒိုင္

စဥ္ အမိ်ဳးအမည္            ေရတြက္ပံု           ေဈးနႈန္း(က်ပ္)             ေျပာင္းလဲမႈ
                                                       ယခင္အပတ္   ယခုအပတ္
၁ ေျပာင္း                     ၁ တန္               ၂၄၄၉၄၃    ၂၅၄၅၂ဝ
၂ ေရာ္ဘာ RSS-5         ၁ တန္            ၄၁၆၉၇၈၅      ၃၅၇ဝဝဝဝ
၃ ေရာ္ဘာ RSS-3        ၁ တန္             ၄၄၁၉၂၆ဝ      ၃၇ဝဝဝဝဝ

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၈၂-၅၅ဝ၉၃

မူဆယ္မွာ ေျပာင္းေဈးျမင့္ျပီး ေရာ္ဘာေဈးဆင္းလာ

                   ေျပာင္းက မူဆယ္ေစ်းကြက္သုိ႔ အ၀င္ပံုမွန္ရွိသလုိ တရုတ္၀ယ္လက္ကလည္း ဝယ္အားပံုမွန္ရိွတာေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးျမင့့္လာေျကာင္း သိရပါတယ။္ ေရာ္ဘ္ဘာကေတာ ့ ဒီတစ္ပတ္မွာ တရုတ္အဆြဲေအးသြားတာေၾကာင့္ ယခင္သတင္းပတ္နဲ့စာရင္ ေဈး က က်ရိပ္သန္းေနသလုိ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈလည္း နည္းခဲ့တယ္လုိ့  ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။

Tuesday, 15 Mar 2011

မူဆယ္ကုန္စည္ဒိုင္စဥ္ အမိ်ဳးအမည္         ေရတြက္ပံု             ေဈးနႈန္း(က်ပ္)           ေျပာင္းလဲမႈ                                                  ယခင္အပတ္ ယခုအပတ္၁ ေျပာင္း                  ၁ တန္             ၂၉၂၅၅၆ ၂၉ဝဝ၅၆၂ ေရာ္ဘာ RSS-5      ၁ တန္            ၄၁၆၉၇၈၅ ၄၁၆၉၇၈၅၃ ေရာ္ဘာ  RSS-3    ၁ တန္              ၄၄၁၉၂၆ဝ ၄၄၁၉၂၆ဝဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၈၂-၅၅ဝ၉၃ မူဆယ္မွာ ေျပာင္းေဈးအနည္းငယ္ဆင္းျပီး ေရာ္ဘာေဈးတန့္               ေျပာင္း ကမူဆယ္ေစ်းကြက္သို႔ အ၀င္ပံုမွန္ရွိေပမယ့္ တရုတ္ဝယ္လက္က ပံုမွန္ထက္စာရင္ အဝယ္နည္းသြားတာေျကာင့္ ယခင္ အပတ္နဲ့စာရင္ ေစ်းအနည္းငယ္က်သြားတယ္လို့ ေျပာင္းကုန္သည္ တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။ ေရာ္ဘာကို တရုတ္အဆဲြ ပံုမွန္ရိွေပမယ့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးကတန္႔ေနတယ္လို့ သိရပါတယ္။

Friday, 11 Mar 2011

မူဆယ္ကုန္စည္ဒိုင္စဥ္ အမိ်ဳးအမည္    ေရတြက္ပံု           ေဈးနႈန္း(က်ပ္)            ေျပာင္းလဲမႈ                                             ယခင္အပတ္  ယခုအပတ္၁ ေျပာင္း              ၁ တန္         ၂၈၃၇၆၈       ၂၉၂၅၅၆၂ ေရာ္ဘာRSS-5   ၁ တန္        ၄၁၆၉၇၈၅    ၄၁၆၉၇၈၅၃ ေရာ္ဘာ RSS-3   ၁ တန္         ၄၄၁၉၂၆ဝ   ၄၄၁၉၂၆ဝဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၈၂-၅၅ဝ၉၃ မူဆယ္မွာ ေျပာင္းေဈးအနည္းငယ္ျမင့္ျပီး ေရာ္ဘာေဈးျငိမ္                   ေျပာင္းက မူဆယ္ ေဈးကြက္သုိ႔ အ၀င္ပံုမွန္ရွိသလုိ တရုတ္၀ယ္လက္ကလည္း ပံုမွန္အ၀ယ္ရွိတာေၾကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ႔စာရင္ ေစ်း အနည္းငယ္ျမင့္လာ ျပီး အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္မႈ ပမာဏလည္း မ်ားခဲ့ တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ ေရာ္ဘာကို တရုတ္ဝယ္လက္ေတြက တရုတ္ ယြမ္ေငြေဈးမျငိမ္တဲ့အေပၚ တြက္ခ်က္ဝယ္ယူမႈေတြရိွေပမယ့္ ယခင္ အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးျငိမ္ေ္ နတယ္လို့ သိရပါတယ္။

Sunday, 27 Feb 2011

မူဆယ္ကုန္စည္ဒိုင္စဥ္ အမိ်ဳးအမည္       ေရတြက္ပံု               ေဈးနႈန္း(က်ပ္)            ေျပာင္းလဲမႈ                                             ယခင္အပတ္   ယခုအပတ္၁ ေျပာင္း                ၁ တန္           ၂၇၇၆၁၈      ၂၈၃၇၆၈၂ ေရာ္ဘာRSS-5      ၁ တန္           ၃၈၉၄ဝဝဝ      ၄၁၆၉၇၈၅၃ ေရာ္ဘာ RSS-3      ၁ တန္         ၄ဝ၂၆ဝဝဝ       ၄၄၁၉၂၆ဝဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၈၂-၅၅ဝ၉၃ မူဆယ္မွာ ေျပာင္းနဲ့ ေရာ္ဘာေဈးစြာျပီး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္                 ေျပာင္းက မူဆယ္ေစ်းကြက္သုိ႔ အ၀င္ပံုမွန္ရွိသလုိ တရုတ္ဘက္ ကလည္း တရုတ္ယြမ္ေငြေဈးျမင့္လာမႈအေပၚ ေဈးေပးအဝယ္ရိွတာ ေျကာင ့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေစ်းျမင့္လာျပီး အေရာင္း အဝယျ္ဖစ္ ခဲ့သလုိ ေရာ္ဘာကိုလည္း တရုတ္အဆြဲသြက္ေနတာေၾကာင့္ ယခင္ အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးျမင့္လာျပီး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို့ ေရာ္ဘာကုန္သည္မ်ားက ဆိုပါတယ္။

Tuesday, 22 Feb 2011

မူဆယ္ကုန္စည္ဒိုင္စဥ္ အမိ်ဳးအမည္              ေရတြက္ပံု                ေဈးနႈန္း(က်ပ္)                        ေျပာင္းလဲမႈ                                                         ယခင္အပတ္    ယခုအပတ္၁ ေျပာင္း                          ၁ တန္           ၂၈၇၉၉၃        ၂၇၇၆၁၈၂ ေရာ္ဘာ RSS-5              ၁ တန္         ၃၈၉၄ဝဝဝ        ၃၈၉၄ဝဝဝ၃ ေရာ္ဘာ RSS-3              ၁ တန္         ၄ဝ၂၆ဝဝဝ        ၄ဝ၂၆ဝဝဝဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-ဝ၈၂-၅၅ဝ၉၃ မူဆယ္မွာ ေျပာင္းေဈးအနည္းငယ္ဆင္းျပီး ေရာ္ဘာေဈးျငိမ္                       ေျပာင္းက မူဆယ္ေစ်းကြက္သုိ႔ အ၀င္ပံုမွန္ရွိသလို တရုတ္၀ယ္လက္ကလည္း အဆဲြပံုမွန္ရိွေပမယ့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးအနည္း ငယ္က်ရိပ္သန္းေနတယ္လုိ့ ဆိုပါတယ္။ ေရာ္ဘာကိုတရုတ္ဘက္က အဝယ္ပါးေနသလို ေရာင္းသူကုန္သည္မ်ားကလည္း ေဈးအျမင့္မွန္း တာေျကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေဈးျငိမ္ေနသလို အေရာင္းအ ဝယ္လည္း ေအးေနတယ္လို့ သိရပါတယ္။

Tuesday, 15 Feb 2011

မူဆယ္ကုန္စည္ဒိုင္စဥ္ အမိ်ဳးအမည္     ေရတြက္ပံု        ေဈးနႈန္း(က်ပ္)                 ေျပာင္းလဲမႈ                                                 ယခင္             ယခု၁ ေျပာင္း                 ၁ တန္        ၂၆၄၄၂၈      ၂၈၇၉၉၃၂ ေရာ္ဘာ RSS-5    ၁ တန္        ၃၈၉၄ဝဝဝ    ၃၈၉၄ဝဝဝ၃ ေရာ္ဘာ RSS-3     ၁ တန္        ၄ဝ၂၆ဝဝဝ    ၄ဝ၂၆ဝဝဝမူဆယ္မွာ ေျပာင္းေဈးျမင့္ျပီး ေရာ္ဘာေဈးျငိမ္               ေျပာင္း ကို တရုတ္၀ယ္လက္က တရုတ္ႏွစ္ကူးပြဲေတာ္အျပီးမွာ အဆြဲပံုမွန္ျပန္ရွိတာေၾကာင့္ ယခင္အပတ္နဲ့စာရင္ ေစ်းျမင့္လာ တယ္လို့သိရပါတယ္။ ေရာ္ဘာကို တရုတ္ဘက္က ဒီတစ္ပတ္မွာ အဝယ္ျပန္ေအးေနသလို ေရာင္းသူကုန္သည္မ်ားကလည္း ေဈးကြက္ အေျခအေနကို ေစာင့္ျကည့္ေနတာေျကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈ နည္းခဲ့တယ္လို့ ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။

Pages