Main menu

Background

Friday, 24 May 2019

        ေမ ၅ ရက္မွ ၁၁ ရက္သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၂၁၇၇၀၀ တန္ဖိုးရွိ ဒီဇယ္ ၅၀၀၂၆ ဒသမ ၁၉ တန္နဲ႔   အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၀၆၄၅၉၀ တန္ဖိုးရွိ ဓာတ္ဆီ ၄၆၉၆၃ ဒသမ ၀၃ တန္၊  စုစုေပါင္း ၉၆၉၈၉ ဒသမ ၂၂ တန္ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ယခင္သီတင္းပတ္က ဓာတ္ဆီတန္ခ်ိန္ ၂၇၀၇၀ ေက်ာ္တင္သြင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္  ယခုတစ္ပတ္တင္သြင္းမႈႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၁၉၈၈၀ ေက်ာ္ ပိုမိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္က တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဒီဇယ္တန္ခ်ိန္ ၅၉၂၄၀ ေက်ာ္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၉၂၁၀ ေက်ာ္တင္သြင္းမႈေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ယခုတစ္ပတ္ဓာတ္ဆီ တန္ခ်ိန္ အ၀င္ပို ခဲ့ၿပီး

Monday, 18 Jun 2018

ေမ ၂၇ ရက္မွ ဇြန္ ၂ရက္အထိသီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ ၃၁၂၃၃၆၇၄ တန္ဖိုးရွိ ဓာတ္ဆီ ၅၁၈၄၆ ဒသမ ၂၅ တန္နဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၄၂၉၄၈၅၅ တန္ဖိုးရွိ ဒီဇယ္ ၆၉၄၂၆ ဒသမ ၁၉ တန္၊ စုစုေပါင္း ၁၂၁၂၇၂ ဒသမ ၄၄ တန္ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္းလမ္းမွ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ယခင္ သီတင္းပတ္က တင္သြင္းခဲ့ တဲ့ ဓာတ္ဆီတန္ခ်ိိန္ ၃၃၂၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္  တန္ခ်ိန္ ၁၈၆၄၀ ေက်ာ္ ပိုမိုတင္ သြင္းခဲ့သလို ယခင္သီတင္းပတ္က တင္သြင္းခဲ့ တဲ့ ဒီဇယ္တန္ခ်ိန္ ၃၈၆၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၈၂၀ ေက်ာ္ ပိုမိုတင္သြင္းခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ပတ္မွာ ဓာတ္ဆီေရာ ဒီဇယ္ပါ အ၀င္ပိုခဲ့ပါတယ္။

Tuesday, 6 Feb 2018

    ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္မွ၂၇ ရက္အထိသီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၇၇၄၇၈၃၄ တန္ဖိုးရွိ  ဓာတ္ဆီ ၃၂၅၉၂ ဒသမ ၃၆ တန္နဲ႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၃၄၃၀၂၇၃ တန္ဖိုးရွိ ဒီဇယ္ ၄၁၆၅၇ ဒသမ ၀၃ တန္၊ စုစုေပါင္း ၇၄၂၄၉ ဒသမ ၃၉ တန္ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ  တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္၊ ေအာက္တိန္း (92)နဲ႔ ေအာက္တိန္း (95) တို႔ တင္သြင္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခင္သီတင္းပတ္က  တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဒီဇယ္တန္ခ်ိန္ ၉၆၈၉၀ ေက်ာ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ဒီတစ္ ပတ္မွာ တန္ခ်ိန္ ၅၅၂၃၀ ေက်ာ္ တင္သြင္းမႈေလ်ာ့နည္းၿပီး ယခင္ သီတင္းပတ္က တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဓာတ္ဆီတန္ခ်ိန္ ၃၁၄၄၀ ေက်ာ္နဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ဒီတစ္ပတ္မွာ  ဓာတ္ဆီတန္ခ်ိန္ ၁၁၀၀ ေက်ာ္  ပိုမို

Tuesday, 3 Oct 2017

     စက္တင္ဘာ ၁၇  ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၁၉၁၃၈၆၉ တန္ဖိုးရွိ ဒီဇယ္ ၆၄၀၀၄ ဒသမ ၀၇၄ တန္နဲ႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၁၀၁၉၆၅ တန္ဖိုးရွိ ဓာတ္ဆီ ၁၂၇၅၄ ဒသမ ၄၂၄ တန္ကို ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ယခင္သီတင္းပတ္က တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဒီဇယ္၃၆၁၅၀ ေက်ာ္နဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ဒီတစ္ပတ္မွာတန္ခ်ိန္ ၂၇၈၅၀ ေက်ာ္ ပိုမိုတင္သြင္းခဲ့သလို ယခင္သီတင္းပတ္က တင္သြင္း ခဲ့တဲ့ ဓာတ္ဆီတန္ခ်ိန္ ၃၅၇၁၀ ေက်ာ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ဒီတစ္ပတ္မွာ တန္ခ်ိန္ ၂၂၉၅၀ ေက်ာ္ အ၀င္ေလ်ာ့ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ပတ္မွာ ဓာတ္ဆီအ၀င္ ေလ်ာ့ျပီး ဒီဇယ္အ၀င္ပိုခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ နယ္စပ္စခန္း မ်ားျဖစ္တဲ့ ၿမိတ္ကုန္သြယ္ေရး

Tuesday, 29 Aug 2017

         ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိသီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၈၈၁၄၃၀၀ တန္ဖိုးရွိ ဒီဇယ္ ၃၉၉၅၅ ဒသမ ၂၇၃ တန္ကိုလည္းေကာင္း၊ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၇၄၂၁၇၀၃ တန္ဖိုးရွိ ဓာတ္ဆီ ၁၃၂၅၇ ဒသမ ၁၇၆ တန္ကို လည္း ေကာင္း ၊ စုစုေပါင္း ၅၃၂၁၂ ဒသမ ၄၄၉ တန္ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ လမ္းမွ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္၊ ေအာက္တိန္း (92)နဲ႔ ေအာက္တိန္း(95)တုိ႔တင္သြင္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခင္သီတင္းပတ္က တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဒီဇယ္တန္ခ်ိန္ ၁၂၇၃၀ ေက်ာ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ဒီတစ္ပတ္မွာ ဒီဇယ္ တန္ခ်ိန္ ၂၇၂၂၀ ေက်ာ္ပိုမိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္က တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဓာတ္ဆီတန္ခ်ိန္ ၁၃၃၃၀ ေက်ာ္ နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ဒီတစ္ပတ္မွာ  ဓ

Thursday, 24 Aug 2017

      ၾသဂုတ္ ၆ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိသီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၁၅၂၁၂၅ တန္ဖိုးရွိ ဒီဇယ္ ၁၂၇၃၇ ဒသမ ၈၃ တန္ကိုလည္းေကာင္း ၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၁၈၂၄၀၂ တန္ဖိုးရွိ ဓာတ္ဆီ ၁၃၃၃၃ ဒသမ ၅၇၂ တန္ကို လည္းေကာင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ ေအာက္တိန္း(92)၊ ေအာက္တိန္း(95)နဲ႔ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္တို႔ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ယခင္သီတင္းပတ္ကတင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဒီဇယ္တန္ခ်ိန္ ၄၈၁၈၀ ေက်ာ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ၃၅၄၄၀ တန္ေက်ာ္  တင္သြင္းမႈေလ်ာ့နည္းခဲ့သလို  ယခင္သီတင္းပတ္က တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဓာတ္ဆီတန္ခ်ိန္ ၃၃၈၅၀ ေက်ာ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ တန္ခ်ိန္ ၂၀၅၀၀ ေက်ာ္ အ၀င္ေလ်ာ့ ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဒီတစ္ပတ္မွာ ဓာတ္ဆီေရာဒီဇ

Wednesday, 16 Aug 2017

          ဇူလိုင္ ၃၀  ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁၂၂၁၀၃၈၀ တန္ဖိုးရွိ ဒီဇယ္ ၄၈၁၈၀ ဒသမ ၆၄၇ တန္နဲ႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၃၅၂၂၆၆၉ တန္ဖိုးရွိ ဓာတ္ဆီ ၃၃၈၅၆ ဒသမ ၆၁၄ တန္ကို ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ ေအာက္တိန္း (92)၊ ေအာက္တိန္း(95)၊ ဒီဇယ္နဲ႔ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္တို႔ တင္သြင္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခင္သီတင္းပတ္က တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဒီဇ ယ္တန္ခ်ိန္ ၅၄၄၈၀ ေက်ာ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ဒီတစ္ပတ္မွာဒီဇယ္တန္ခ်ိန္ ၆၃၀၀ ေက်ာ္အ၀င္ေလ်ာ့ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္က တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဓာတ္ဆီတန္ခ်ိန္ ၂၅၀၆၀ ေက်ာ္နဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ဒီတစ္ပတ္မွာ ဓာတ္ဆီ တန္ခ်ိန္ ၈၇၀၀ ေက်ာ္ အ၀င္ပုိခဲ့တယ္လို႔ သိရ

Wednesday, 9 Aug 2017

      ဇူလိုင္ ၂၃  ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိသီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၀၈၂၃၃၂ တန္ဖိုးရွိ ဓာတ္ဆီ ၂၅၀၆၂ ဒသမ ၃၇၂ တန္နဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၄၈၀၄၇၉ တန္ဖိုးရွိ ဒီဇယ္ ၅၄၄၈၈ ဒသမ ၁၄၇ တန္ကို ပင္လ ယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ေအာက္တိန္း(92)၊ ေအာက္တိန္း (95)နဲ႔ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္တို႔ တင္သြင္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခင္သီတင္းပတ္က တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဓာတ္ဆီတန္ခ်ိန္ ၂၂၄၅၀ ေ က်ာ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ တန္ခ်ိန္ ၂၆၀၀ ေက်ာ္ တင္သြင္းမႈပိုခဲ့သလို ယခင္သီတင္းပတ္က တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဒီဇယ္တန္ခ်ိန္ ၆၀၁၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ တန္ခ်ိန္ ၅၆၀၀ ေက်ာ္တင္သြင္းမႈ  ေလ်ာ့နည္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ တစ္ပတ္ ဓာတ္ဆီအ၀င္ပိ

Pages