Main menu

Background

Thursday, 8 May 2014

စင္ကာပူႏုိင္ငံက ဟုိတယ္ ၁၁ ခုကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကုိေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့အျပင္ စင္ကာပူမွာရွိတဲ့ ဟိုတယ္ေတြ ကလည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဟုိတယ္လုပ္ငန္းကြင္းဆက္ေတြကုိ ပိုမုိရရွိေအာင္ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးလ်က္ရွိေၾကာင္း

Thursday, 8 May 2014

 

ျမန္မာႏိုင္ငံက အခြင့္အလမ္းေတြ ျပည္၀ေနတဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လာတဲ့ ထုိင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက ဒီႏုိင္ငံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အယူအဆကို ေျပာင္းဖို႔လိုေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသံအမတ္ ပီဆာႏု ဆူဗန္နာဂ်ာတာက ေျပာတယ္လုိ႕

Monday, 8 Apr 2013

ျပည္ပမွေငြေၾကးမ်ားအေျမာက္အျမား၀င္လာေစဖုိ႔နဲ႕ အႀကီးအက်ယ္ ေႏွး ေကြးေနတဲ့ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ကုိျမႇင့္တင္ဖုိ႔အတြက္ အိႏိၵယႏုိင္ငံကႏုိင္ငံျခား တုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) အထိန္းအခ်ဳပ္မ်ားကုိထပ္မံေလွ်ာ့ခ် မွာ ျဖစ္ ေၾကာင္း အိႏိၵယ႑ာေရး၀န္ႀကီးက မတ္ ၁၈ ရက္ကေျပာပါတယ္။ စီးပြား ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္လက္လီေရာင္းခ်မႈ လုပ္ငန္းမွေလေၾကာင္းသြားလာေရးလုပ္ငန္းအဆုံးက႑အသီးသီးမွာ FDI ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြကုိ ကြန္ဂရက္ပါတီဦးေဆာင္တဲ့အစုိးရကစက္တင္ဘာအတြင္းက ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။

Wednesday, 9 Jan 2013

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးက ျပန္ လည္႐ွင္သန္လာတဲ့လကၡဏာေတြျပသ လာတဲ့အတြက္ ဒီဇင္ဘာမွာ အာ႐ွေဒသ ရဲ႕ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြျပန္ၿပီးလႈပ္လႈပ္ ႐ွား႐ွားျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပုိ႕ကုန္ ၀ယ္လုိအား မညီမညာတက္လုိက္က် လုိက္ျဖစ္ေနၿပီးေဒသတြင္းမွာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈထပ္မံေႏွးေကြးေစမဲ့အေျခအေန ကုိျပသေနေၾကာင္း စီးပြားေရးစစ္တမ္း တစ္ခုမွ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းမွာ တ႐ုတ္စီးပြားေရး ျပန္ေကာင္းလာတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။စက္႐ုံ ကုန္ထြက္ေတြေကာင္းလာၿပီး အမွာစာသစ္ ေတြလည္း ရလာတဲ့ အတြက္ ဒီဇင္ဘာမွာ အိႏိၵယရဲ႕ ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈက ေျခာက္လအတြင္းအျမင့္ ဆုံး ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ပုဂၢလိကနဲ႕အစုိးရ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စစ္တမ္းေတြအရ သိရ ပါတယ္။

Sunday, 25 Mar 2012

    အဓိကဘဏ္ႀကီးမ်ားက ေငြေၾကး မူ၀ါဒမ်ားကုိ တသီႀကီး  အဆမတန္ ေလွ်ာ့ခ်ထားတဲ့အတြက္နဲ႔ ဥေရာပ ေၾကြးၿမီ အက်ပ္အတည္း တုိးတက္တဲ့ လကၡဏာေတြျပလာတဲ့အတြက္ ယခု ႏွစ္ထဲမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံေတြရဲ႕ စီးပြားေရး ေတြ တုိးတက္မႈ႐ွိလာေၾကာင္း ႐ိုက္တာ သတင္းဌာနက စစ္တမ္းေကာက္ယူ ထားတဲ့ စီးပြားေရးပညာ႐ွင္ေတြရဲ႕ အဆုိအရ သိရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ အနည္းငယ္အတြင္း စီးပြားေရးပညာ ႐ွင္ ၂၅၀ ကုိ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခ်က္ အရယူ႐ုိဇုန္ ၿဗိတိန္နဲ႔

Monday, 20 Feb 2012

ခရီးသြားလာမႈအေျခအေနကုိၾကည့္ မည္ဆုိပါက အာရွက အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈအလားအလာ ပုိမုိမ်ားျပား လာေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလ ေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအသင္း (IATA)  က ေျပာၾကားပါတယ္။ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ   လူတစ္ဦး ေလေၾကာင္းျဖင့္သြားလာမႈက  တစ္ႏွစ္ ကုိ ၁ ဒသမ ၈ ႀကိမ္ရွိၿပီး  ဂ်ာမဏီ တစ္ႏွစ္ကုိ  တစ္ႀကိမ္သြားေၾကာင္း (IATA)  ရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ တုိနီ တုိင္လာကေျပာပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ က လူတစ္ဦးတစ္ႏွစ္ကုိ ပွ်မ္းမွ် ေလ ေၾကာင္းသြားလာမႈ သုည  ဒသမ ၂ ႀကိမ္နဲ႔ အိႏိၵယက သုည ဒသမ ၁ ႀကိမ္ ရွိတယ္လုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။

Tuesday, 13 Dec 2011

    ေရမ်ားျပန္က်ၿပီးခ်ိန္မွစၿပီး ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးရွိ ေရလႊမ္းမိုးခံခဲ့ရတဲ့ စက္႐ံုမ်ားတြင္ လုပ္သား ၃၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို အလုပ္႐ွင္မ်ားကအလုပ္ျပန္ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးန႔ဲ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အားသစ္အစၥမိုက ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ကေျပာပါတယ္။

Tuesday, 13 Dec 2011

    ယူ႐ိုဇုန္ကေသာင္းကနင္းျဖစ္မႈက ကမၻာ့စီးပြားေရးကို အက်ပ္အတည္းအတြင္းသိ႔ု ဆဲြခ်သြားေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေနတဲ့အတြက္ တ႐ုတ္အပါအ၀င္ အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္းကို အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းခဲ့ပါ တယ္။

Tuesday, 18 Oct 2011

                iPhone 4S  အမွာစာက ပထမ ၂၄ နာရီအတြင္း တစ္သန္း႐ွိသြားတယ္လုိ႔ အက္ပဲက ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္က ေျပာပါတယ္။ ဗီဒီယုိနဲ႔ ဓါတ္ပုံစြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ က ေ႐ွ့ကထြက္ၿပီးျဖစ္တဲ့ ပစၥည္းေတြထက္ပုိမုိေကာင္း မြန္တဲ့အတြက္  iPhone 4S အတြက္ ကမၻာတစ္၀န္းမွ ႀကဳိတင္အမွာစာက စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့တယ္လုိ႔ ကုမၸဏီ က ေျပာပါတယ္။                မင္မုိရီစြမ္းအားေပၚမူတည္ၿပီး စမတ္ဖုန္းေတြကုိ ၁၉၉ ေဒၚလာနဲ႔ ၃၉၉ ေဒၚလာအၾကားေရာင္းခ်မွာျဖစ္ၿပီး အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္ကစၿပီး အက္ပဲစတုိးဆုိင္ေတြမွာ ရႏုိင္ပါတယ္။ အက္ပဲကုိ ပူးတြဲ ထူေထာင္ခဲ့သူစတိေဂ်ာ့မကြယ္လြန္မီ ၁ရက္အလုိ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္မွာ ပြဲဦးထြက္ေရာင္းခ်ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးညံ့ေနတဲ့အတြက္ စတိေဂ်ာ့က ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္အရာ႐ွိခ်ဳပ္ဘ၀မွ ၾသဂုတ္လမွာ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး သူ႔ေနရာမွာ တင္မ္ကြပ္ကုိအစားထုိးခဲ့ပါတယ္။ Source.AFP

Tuesday, 11 Oct 2011

                  ယုိင္နဲ႔ေနတဲ့ ဥေရာပဘဏ္ေတြ ခြန္အားျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရးနဲ႔ ေၾကြးၿမီေပးဆပ္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ႏုိင္တဲ့ ဂရိႏုိင္ငံေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ထဲ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္မွာကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ဖုိ႔ျပင္ ဆင္ေရးကိစၥေတြမွာ ျပင္သစ္နဲ႔ဂ်ာမနီတုိ႔ သေဘာထားကြဲလြဲ လ်က္ရွိတယ္ လုိ႔ သံတမန္ေတြက ေအာက္တုိတာ ၇ ရက္က ေျပာပါတယ္။ ဂ်ာမန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အိန္းဂ်လာမာကယ္နဲ႔ ျပင္သစ္သမၼတ နီကုိလပ္ဆာကုိဇီတုိ႔က ကြာဟခ်က္ေတြကုိ ေပါင္းကူးေပးဖုိ႔ ႀကိဳးစားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Source:reuters.com

Pages