Main menu

Background

Monday, 25 Feb 2013

စံခ်ိန္တင္ေလာက္ေအာင္ က် ဆင္းၿပီးျဖစ္တဲ့ ဗဟုိဘဏ္အတုိးႏႈန္းကုိ  ဥေရာပ ဗဟုိဘဏ္ (အီးစီဘီ)က ထပ္မံ ေလွ်ာ့ခ်ေတာ့မွာမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားရင္းကာလ႐ွည္ၾကာစြာ အတုိးႏႈန္း ေတြဆက္လက္ေလွ်ာ့ခ်ထားရင္ အႏၲရာယ္ မ်ားေၾကာင္းအီးစီဘီအႀကီးအကဲက ေဖ  ေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ကေျပာၾကားပါ တယ္။ ေငြေၾကးစစ္ပြဲျဖစ္ေနတယ္ ဆုိတာ "ခ်ဲ႕ ကားေျပာတာသက္သက္" မွ်သာျဖစ္ ေၾကာင္းေျပာၾကား ရင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေစ်း ကြက္ေတြမွာယူ႐ုိရဲ႕အဆင့္နဲ႕ပတ္သက္ ၿပီး ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕အျမင္ကုိ ဘရပ္ဆဲ႐ွိ ဥေရာပပါလီမန္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ ေျပာ ၾကားရာမွာမာရီယုိဒရပ္ဂီကေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

Monday, 25 Feb 2013

ေငြေၾကးစစ္ပြဲျဖစ္မယ္ဆုိတဲ့ စုိးရိမ္ မႈေတြမျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေမာ္စကုိၿမိဳ႕မွာ က်င္းပေနတဲ့ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးနဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ ၂၀ (ဂ်ီ-၂၀) မွဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးမ်ားနဲ႕ ဘဏ္လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအစည္းအေ၀းရဲ႕ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲမွာ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (အုိင္ အမ္အက္ဖ္) အႀကီးအကဲခရစၥတင္း လားဂတ္ကေျပာပါတယ္။

Monday, 18 Feb 2013

ဘတ္ဂ်က္လုိေငြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရာမွာ ဟန္ခ်က္ညီညီေဆာင္႐ြက္သြားႏုိင္မဲ့ နည္းလမ္းကုိ႐ွာေဖြဖုိ႔ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အုိဘားမားက အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ကုိေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ တုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႕အတူ ဘတ္ဂ်က္ကုိ အဆမတန္ျဖတ္ေတာက္လုိက္ရင္ စီးပြားေရးကုိ ထိခုိက္ၿပီး အေမရိကန္႐ွိအလုပ္ အကိုင္ေထာင္ေပါင္းမ်ား စြာကုိၿခိမ္း ေျခာက္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ သတိေပးပါတယ္။

Monday, 4 Feb 2013

အစုိးရအေပၚက်ေရာက္ေနတဲ့ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးေၾကာင့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒေလွ်ာ့ခ်ေရးကိစၥကုိ အ ဟန္႕အတားျဖစ္ေစေၾကာင္းေျပာဆိုေန ေပမဲ့ အိႏိၵယဗဟုိဘဏ္ကအတုိးႏႈန္း မ်ားကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ေန႔က ကုိးလ အတြင္းပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ေလွ်ာ့ခ် ေပးမယ္လုိ႔ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။ စီးပြား ေရးေႏွးေကြးက်ဆင္းေနတာကုိ ဆြဲတင္ ေပးဖုိ႔အတြက္တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးနဲ႕ ျပည္ပေငြေပးေငြယူ႐ွင္းတမ္းလုိေငြျပ မႈ ျမင့္မားေနတာ ကေငြေၾကးမူ၀ါဒကုိေလွ်ာ့ ခ်ရာမွာ အဓိကအခက္အခဲျဖစ္ေန ေၾကာင္းမူ၀ါဒသတ္မွတ္ေရးအစည္း အေ၀းမတုိင္မီ ကျပဳလုပ္တဲ့အစီရင္ခံစာ မွာေဖၚျပထားပါတယ္။

Monday, 21 Jan 2013

ကမၻာ့စီးပြားေရးကုိလမ္းေၾကာင္း မွန္ေပၚသုိ႔ျပန္တင္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ပုိမုိႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္လုိေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ  ေငြေၾကးရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕(အုိင္အမ္အက္ဖ္) အႀကီးအကဲ ခရစ္စတင္းလားဂတ္က ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ကေျပာပါတယ္။

Wednesday, 16 Jan 2013

အိႏိၵယႏုိင္ငံနဲ႕ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာ တူခ်က္အရအေကာက္အခြန္ကင္းလြတ္ ျခင္းျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတင္သြင္းခြင့္ျပဳ ထား ေသာအမယ္မ်ားမွ ေ႐ႊလက္၀တ္ရတ နာမ်ားကုိဖယ္႐ွားေပးဖုိ႕ အိႏိၵယဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနကႀကိဳးပမ္းေ ဆာင္႐ြက္ လ်က္႐ွိပါတယ္။ ဒီျပဌာန္းခ်က္ က ေ႐ႊ ေစ်းတက္လာေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အစုိးရရဲ႕ႀကိဳးပမ္းေ ဆာင္႐ြက္မႈကုိအား နည္းေစခဲ့ပါတယ္။ ေ႐ႊသုံးစြဲတာျမင့္ တက္မႈေၾကာင့္အိႏိၵယရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားေငြ ေပးေငြယူလုိေငြျပမႈက ဇူလုိင္-စက္တင္ ဘာသုံးလပတ္မွာGDP  ရဲ႕ ၅ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းထိစံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ၿပီး ေနာက္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးပီခ်ီဒမ္ဘရမ္ ကေ႐ႊတင္သြင္းမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္တက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္မဲ့ လကၡဏာ ေတြျပသလာပါတယ္။

Wednesday, 16 Jan 2013

အမ်ဳိးသားေၾကြးၿမီအျမင့္ဆုံး သတ္ မွတ္ခ်က္ကိစၥကုိတုိက္ပြဲသစ္တစ္ခု အ ေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ ကဖန္တီးေနတဲ့အတြက္ ရီပတ္ပလီကင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက"အႏၲ ရာယ္နဲ႕ကစားေနေၾကာင္း"သမၼတ ဘားရက္ဘုိအားမားက သတိေပးေျပာ ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘ႑ာေရး ေခ်ာက္ကမ္းပါး လုိ႕တင္စားသုံးစြဲေန တဲ့ ျပႆနာကုိ ၁၁ နာရီေက်ာ္ၾကာေဆြး ေႏြးၿပီးအတည္ျပဳေပးတဲ့အတြက္ ဒီမုိက ရက္တစ္ပါတီမွ သမၼတအုိဘားမားက သူတုိ႕ကုိခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါတယ္။

Wednesday, 5 Dec 2012

စီးပြားေရးဆုတ္ကပ္ အထိနာထား တဲ့ယူ႐ုိဇုန္ကကမၻာ့စီးပြားေရးကုိ အႀကီး မားဆုံးၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း သတိေပး ၿပီးေနာက္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈနဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (အုိင္အီးစီဒီ) က ကမၻာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္က ေလွ်ာ့ခ် ခန္႕မွန္းခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားအလားအလာမ်ားေမွးမွိန္ေနခ်ိန္ မွာေၾကြးၿမီအက်ပ္အ တည္းေျဖရွင္းဖုိ႕ အတြက္ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက ထိ ေရာက္တဲ့အေျဖကုိထုတ္မေပးႏုိင္ဘူး ဆုိရင္ ဗဟုိဘဏ္ေတြက လွည့္လည္ ေငြေၾကးတုိးျမႇင့္ေပးဖုိ႕ထူးထူးျခားျခား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႕ အုိအီးစီဒီအဖြဲ႕က တုိက္တြန္းထားေၾကာင္း ႐ိုက္တာသ တင္းတစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကမၻာ့စီးပြားေရးသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၂ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ၃ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိျမင့္တက္လာမယ္လုိ႕ အုိအီးစီဒီရဲ႕ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ထုတ္စီးပြားေရးအလား အလာ ( Economic Outlook) အစီ ရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အုိအီး စီဒီအဖြဲ႕က ယခုႏွစ္စီးပြားေရးတုိးတက္ ႏႈန္းကုိ ၃ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ တုိးတက္ႏႈန္းကုိ ၄ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိမည္ဟု ေမလက ခန္႔မွန္း ခဲ့ရာ ယခု ခန္႕မွန္းခ်က္က အဲဒီခန္႔မွန္း ခ်က္ေအာက္မ်ားစြာ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ယူ႐ုိဇုန္က စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈနဲ႕ ႏွစ္ ႏွစ္ရင္ဆုိင္ေနခဲ့ပါတယ္။ အကယ္၍ အခြန္တုိးျမႇင့္မႈနဲ႕အသုံးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ် မႈကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ အေမရိ ကန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရင္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုမွာ စီးပြားေရးဆုတ္ကပ္ျဖစ္ႏုိင္ တယ္လုိ႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။ ၀ါရွင္ တန္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လိပ္ခဲတည္း လည္း ျဖစ္ေနတာေတြေအာင္ျမင္ေက်ာ္ လႊားႏုိင္မယ္ဆုိရင္ လာမဲ့ႏွစ္မွာအေမရိ ကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕  စီးပြားေရးက       ၂ ဒသမ သုည ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္ တက္မယ္ လုိ႕ အုိအီးစီဒီကခန္႔မွန္းပါတယ္။ ေမ လက ခန္႕မွန္းခဲ့တဲ့ ၂ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ ႏႈန္းေအာက္ ေလွ်ာ့ခ် ခန္႕မွန္းခဲ့တာျဖစ္ ပါတယ္။ "အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေရး ေခ်ာက္ကမ္းပါးက အလြန္ မတန္ စုိးရိမ္စရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အႀကီးမားဆုံး စုိးရိမ္စရာက ယူ႐ုိဇုန္ အ က်ပ္အတည္းျဖစ္ပါတယ္" လုိ႕ အုိအီးစီဒီ မွ စီးပြားေရးပညာ႐ွင္ ကာလုိပါဒုိဘင္က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းမွာ ႐ိုက္တာသတင္း ဌာနကုိ ေျပာပါတယ္။ ယူ႐ုိဇုန္စီးပြားေရးက ယခုႏွစ္မွာ သုည ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္း မယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ သုည ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေရာက္မွသာ ၁ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာမယ္လုိ႕ အုိအီးစီဒီက ခန္႕ မွန္းထားပါတယ္။
 

Friday, 30 Nov 2012

စက္တင္ဘာလတြင္ စပိန္ႏုိင္ငံက ဘဏ္ေတြမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေၾကြးဆုံး ေတြကမႀကံဳဘူးေ အာင္ ျမင့္တက္ေ န ေၾကာင္းနဲ႕ ယခုလုိျဖစ္ရတာစပိန္အိမ္ၿခံ ေျမေလာကၿပိဳကြဲတာက စပိန္စီးပြား ေရးကုိ ထိခိုက္ေစခဲ့တဲ့အတြ က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပ သတင္းဌာနတစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

Monday, 19 Nov 2012

 
ဂရိႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးကုိကယ္တင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံအားလုံး ရဲ႕တူညီတဲ့ရည္မွန္းခ်က္ေတြ႐ွိေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕ (အုိင္အမ္အက္ဖ္) ကုိအာမခံခ်က္ ေပးထားပါတယ္။

Pages