Main menu

Background

Monday, 29 Oct 2012

လာမဲ့ႏွစ္မွာဥေရာပဗဟုိဘဏ္ ကယူ႐ုိဇုန္႐ွိေငြေခ်းဘဏ္အားလုံးရဲ႕ ႀကီးၾကပ္သူအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ေတာ့ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ECB ကထိပ္ တန္းလုပ္ငန္း ၂၅ ခုကုိအဓိကဦးတည္ ခ်က္ထားၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြား မွာျဖစ္ ေၾကာင္း ECB ရဲ႕ဒုတိယဥကၠဌဗစ္တာ ကြန္စတန္စီယုိကေျပာပါတယ္။ အား နည္းတဲ့ဘဏ္ေတြကုိတုိက္႐ိုက္ေငြ ထုတ္ ေပးဖုိ႕ကုိ ၂၀၁၄ မတုိင္မီအထိ ေဆာင္ ႐ြက္ေပးႏုိင္ဦးမွာမဟုတ္ဘူးလုိ႕လည္း ေျပာပါတယ္။ ယူ႐ုိဇုန္ေၾကြးၿမီးအက်ပ္ အတည္းကုိေျဖ႐ွင္းဖုိ႕ႀကိဳပမ္းတဲ့အေနနဲ႕ ECB ကုိ စြမ္းအားႀကီးမားတဲ့ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္မဲ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းသမဂၢထူေထာင္ေရးအတြက္ စုိးရိမ္ေနမႈမ်ားကုိ သက္သာေစမဲ့နည္း လမ္းေတြကုိေအာက္တုိဘာ ၂၂ ရက္က ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႕ ေတြ႕ ဆုံခ်ိန္မွာကြန္စတန္စီယုိ က ေဆြးေႏြးခဲ့ ပါတယ္။ ကြန္စတန္ယုိကၿဗိတိသွ် အထက္လႊတ္ေတာ္ေကာ္မီတီနဲ႕ ဗီဒီယုိ မွတစ္ဆင့္မိနစ္ ၉၀ ၾကာေတြ႕ဆုံေႏြးခဲ့ ပါတယ္။

လာမဲ့ႏွစ္ကစၿပီး ဥေရာပေငြေၾကး သုံးစြဲတဲ့ ၁၇ ႏုိင္ငံမွာ႐ွိတဲ့ဘဏ္ေတြကုိ ႀကီးၾကပ္ဖုိ႕ ဥေရာပေခါင္းေဆာင္ေတြက ECB ကုိ တာ၀န္ေပးတာကုိေအာက္တုိ ဘာ ၁၉ ရက္က ဥေရာပသမဂၢေခါင္း ေဆာင္ေတြကသေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ဒီ သေဘာတူညီခ်က္ကုိဘယ္လုိေဆာင္ ႐ြက္သြားမယ္ဆုိတာကုိသူက႐ွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ECB က ယူ႐ုိဇုန္မွာ ႐ွိတဲ့ဘဏ္ ၆၀၀၀ ကုိႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္း သြားဖုိ႕ရည္မွန္းထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေရးပါတဲ့ေငြေခ်းဘဏ္ေတြကုိအဓိက အာ႐ုံစုိက္ေဆာင္႐ြက္ၿပီးက်န္ဘဏ္ေတြ ကုိပုံမွန္ႀကီးၾကပ္ရမဲ့တာ၀န္ကုိ ေဒသ တြင္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ေတြကုိ လႊဲ ေျပာင္း ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုိအပ္ရင္ယူ႐ုိဇုန္ေဒသ တြင္း႐ွိမည္သည့္ဘဏ္ကုိမဆုိ၀င္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ဖုိ႕ ECB မွာ အခြင့္အာဏာ ႐ွိပါတယ္။     Source.reuters.com
 

Monday, 29 Oct 2012

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ စီးပြားေရး ဆုတ္ကပ္ အက်ပ္အတည္း ႐ွည္ၾကာဦးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အလုပ္အကုိင္ အျပည့္အ၀ ရ႐ွိေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မွ ႏုိဘယ္ဆုရ စီးပြားေရးပညာ႐ွင္ ေပါခ႐ူမင္က ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ရက္ကသတိေပး ေျပာ ၾကားပါတယ္။ အိမ္ၿခံေျမက႑ ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာျခင္းနဲ႕ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ တဲ့ လူဦးေရမွာ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးမႈက စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိေက်ာ္လြန္ေန ေၾကာင္း သုိ႕ေသာ္ သတင္းက သတင္းေကာင္းျဖစ္ေပမဲ့ အေကာင္းစားႀကီး မဟုတ္ေၾကာင္း နယူးေယာက္ တုိင္း သတင္းစာတြင္ပါ႐ွိတဲ့ ေဆာင္းပါး တစ္ ေစာင္မွာ ခ႐ူမင္က ေဖာ္ျပပါတယ္။

Wednesday, 24 Oct 2012

ျပည္တြင္း၌ကားေရာင္းခ်ရာမွာ ကာလ႐ွည္ၾကာစြာအေရာင္းက်ၿပီးေနာက္ ပုိင္းလြန္ခဲ့ေသာလအနည္းငယ္အတြင္း တြင္ေတာင္ကုိရီးယား႐ွိေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီႀကီးငါးခုရဲ႕ေမာ္ ေတာ္ကားတင္ပုိ႕မႈက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ဟြန္ဒုိင္း၊ ကီးယား၊ ဂ်ီအမ္ကုိရီးယား၊ ေရးေနာ့ဆမ္ေဆာင္းနဲ႔ ဆမ္းေယာင္း ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸႀကီးငါးခုရဲ႕ စုစုေပါင္း တင္ပုိ႕မႈကစက္တင္ဘာက ၂၃၂၀၂၅ စီးတင္ပုိ႕ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္နဲ႕ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ တင္ပုိ႕မႈလအလုိက္က်ဆင္းတာဇြန္လက ၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဇူလုိင္လမွာ ၁၀ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႕ၾသဂုတ္လမွာ ၂၃ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအသီးသီးက် ဆင္းခဲ့တဲ့အတြက္ စက္တင္ဘာလက် ဆင္းမႈကစတုတၳေျမာက္က် ဆင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Wednesday, 24 Oct 2012

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလကစၿပီး နယူးေဒလီနဲ႕မြန္ဘုိင္းေလဆိပ္ေတြမွာ ေလဆိပ္ေၾကးေကာက္ခံတာကုိ ဖ်က္ သိမ္းေတာ့မယ္လုိ႕အိႏိၵယအစုိးရကေၾက ညာပါတယ္။ ကမၻာေလေၾကာင္းလုိင္း ေတြကကုန္က်စရိတ္ေတြျမင့္တက္ေန တယ္ဆုိတဲ့ ေျပာၾကားမႈေတြ႐ွိလာတဲ့ အတြက္ ေလေၾကာင္းသြားလာမႈကုိတုိး ျမႇင့္ႏုိင္ေအာင္အိႏိၵယႏုိင္ငံက ယခုလုိ ေဆာင္႐ြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအုံနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ကုန္ က်စရိတ္ျမင့္မားတာ အပါအ၀င္တျခား အတားအဆီးေတြေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္ ထိ မည့္သည္ေလေၾကာင္းလုိင္းက စိတ္ ၀င္စားမႈ မျပၾကေသးပါဘူး။

Wednesday, 24 Oct 2012

ၿဗိတိသွ်အစုိးရရဲ႕သုံးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ေပါ့တာနဲ႔ အခြန္ တုိးျမႇင့္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ ေၾကာင့္စီးပြားေရးကုိ ပထမတြက္ဆထားတာထက္ ပုိမုိထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ် ႏုိင္ငံအတြင္း႐ွိ စီးပြားေရး ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းေရးအဖြဲ႕ OBR   က ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္ကေျပာပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Office for Budget Responsibility   အဖြဲ႕ရဲ႕ေ၀ ဖန္ေျပာၾကားခ်က္က အစုိးရရဲ႕ ၿခိဳးၿခံေခြၽ တာေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈ နဲ႕ပတ္သက္ၿပီးအျပင္းအထန္ အျငင္းအခုံျဖစ္ေနတာကုိ မီးေလာင္ရာေလပင့္ လုပ္ေပးသလုိျဖစ္ေနၿပီးၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရး ဆုတ္ကပ္သစ္ျဖစ္လာမႈအတြက္ ပါလီ မန္အတြင္း႐ွိအတုိက္ အခံတုိ႕ရဲ႕ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈကုိ မီးထုိးေပးသလုိျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။  OBR   ကုိ စီးပြားေရးခန္႕မွန္းခ်က္ေတြေပးဖုိ႕ နဲ႕ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒေတြ ကုိ ေ၀ဖန္ အကဲျဖတ္ဖုိ႕ အစုိးရကဖြဲ႕စည္းေပးထားတာျဖစ္ၿပီးဘ႑ာေရးအက်ပ္အ တည္းကစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အၾကာႀကီးထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း အဖြဲ႕ရဲ႕ႏွစ္ပတ္လည္ သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စားသုံးသူသုံးစြဲမႈကုိ ဖိစီးေနတဲ့ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈတစ္စစဆုိး၀ါးေနတဲ့ ပုိ႕ ကုန္ေစ်းကြက္နဲ႔ ဆုိး၀ါးတဲ့ေခ်းေငြ အေျခအေနေတြနဲ႕အတူ ယူဆုိဧရိယာ၏ စုိးရိမ္မႈနဲ႔ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမေရရာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ဂယက္စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ အားနည္းေစခဲ့ေၾကာင္း အစီ ရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဘ႑ာေရး စုစည္းမႈကလည္း ခန္႕မွန္းထားတာထက္ပုိၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး မႈကုိေႏွးေကြးေစေၾကာင္း   OBR  စီးပြားေရး ပညာ႐ွင္တုိ႔က ေျပာသည္။Source.reuters.com

Monday, 8 Oct 2012

အထူးသျဖင့္ ဥေရာပေၾကြးၿမီ အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးမွာ အေျခအေန မေကာင္းေသးေၾကာင္းနဲ႕ ခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ဳိးမွာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာသည္ထိ ႐ွိေနဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္မွ စီးပြားေရးပညာ႐ွင္ အႀကီးအမွဴး ေကာ႐ွစ္ဘာစူးက ေျပာပါတယ္။ ဘာစူးက မၾကာေသးမီအခ်ိန္ထိ အိႏိၵယႏုိင္ငံ အစုိးရရဲ႕ အႀကံေပးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး လက္႐ွိ ရာထူးသစ္ကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္က စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

Thursday, 4 Oct 2012

မာရီကာနာ ပလက္တီနမ္တြင္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ေတာင္အာဖရိက ႐ွိ မာရီကာနာ သတၱဳတြင္းတူး လုပ္သား ေတြ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္မွာ ျပန္၀င္ၾကပါတယ္။  ေတာင္ အာဖရိကသတၱဳတြင္းမွာ ဆႏၵျပမႈေတြ အျပင္းအထန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ လူ ၄၄ ဦး ေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵျပေနတဲ့ လုပ္ သားေတြက လြန္မင္က ပုိင္ရွင္ေတြနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္စတင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ပိုင္ရွင္ေတြက လစာကုိ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ တုိးျမႇင့္ေပး ခဲ့ပါတယ္။ ရက္သတၱပတ္ ေျခာက္ပတ္ ေလာက္   လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္းထားစဥ္ ကာလအတြင္းက ဆုံး႐ႈံးမႈေတြကုိ ျပန္ လည္ အစားထုိး ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ လြန္ မင္က  ယုံၾကည္ထားပါတယ္။ သတၱဳ တြင္းလုပ္သား ၃၄ ဦးေသဆုံးၿပီး အမ်ား စုက ရဲကပစ္ခတ္လုိ႕ေသဆုံးတာ ျဖစ္ၿပီး ဤကိစၥအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးတာေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

Monday, 1 Oct 2012

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ-ၾသဂုတ္လ ကာလအတြင္း အိႏိၵယႏုိင္ငံက ဆုိက္ ေရာက္ဗီဇာ ထုတ္ေပးသူဦးေရ ၉၄၁၂ ဦး႐ွိတဲ့အတြက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အလားတူ ကာလက ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ ၇၅၁၄ ဦးနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ၂၅ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ခဲ့ပါတယ္။

Sunday, 9 Sep 2012

Bankia  ဘဏ္အတြက္ ယူ႐ုိ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ) အေရးေပၚ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ေၾကာင္း စပိန္ႏုိင္ငံက စက္တင္ဘာ ၃ရက္က ေျပာပါတယ္။ ဘဏ္ႀကီးရဲ႕ လက္က်န္ရွင္းတမ္းကုိ ထိန္းသိမ္း ႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ ခ်က္ခ်င္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ႐ွိေစမည့္ ရင္းႏွီးေငြကုိ ထုတ္ေပးဖုိ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္ အဖြဲ႕က သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္က ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ Fund for Oredry Bank Restructruing (FROB)   ကေျပာပါတယ္။

Friday, 31 Aug 2012

ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္း ( Poverty  Line) ေအာက္ေရာက္ေနတဲ့ မိသားစုတုိင္းအတြက္ ဖုန္းတစ္လုံးရ႐ွိေစမည့္ အစီအစဥ္ကုိ အိႏိၵယၫြန္႕ေပါင္းအစုိးရကအတည္ျပဳေပးဖုိ႕ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ကုိ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒီလႈပ္႐ွားမႈက လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး အစီ အမံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ အစုိးရရဲ႕ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီ အစဥ္ရဲ႕နံမည္ကုိ  " A  Phone  in  every  hand"    လုိ႕အမည္ ေပးထားပါတယ္။

Pages