Main menu

Background

Wednesday, 30 May 2012

    တစ္စစႀကီးထြားေနတဲ့  ယူ႐ုိဇုန္ အက်ပ္အတည္းက  ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ စီး ပြားေရးကုိ အႀကီးအက်ယ္ထိခုိက္ေစၿပီး နာလန္ထူမႈျဖစ္စဥ္ကုိ ထိခိုက္ ေစႏုိင္ ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (အိုင္အမ္အက္ဖ္) က ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံကုိ ေမ ၂၂ ရက္က သတိ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ယူ႐ုိ ေၾကြးၿမီအက်ပ္ အတည္းမွ ႀကီးမားတဲ့ စြန္႕စား မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ တုိး ျမႇင့္ေပးမဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ ၿခိဳးၿခံေခြၽတာေရး အစီအမံေတြရဲ႕ အ႐ွိန္ ေလွ်ာ့ခ်သြားဖုိ႔ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိေထာက္ခံ ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံစီးပြားေရး ႏွစ္ပတ္ လည္ သုံးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာနဲ႕ ပတ္ သက္တဲ့ သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲမွာ အုိင္မ္အက္ဖ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ခရစ္စတင္းလားဂတ္က ေျပာပါ တယ္။

Thursday, 24 May 2012

    ကယ္တင္မႈ ေခ်းေငြအဆမတန္ေပးရတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးမွ အခြန္ထမ္းတုိ႔ကုိ ကာကြယ္မဲ့ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး ဘဏ္ေတြက အနာဂတ္ ဘ႑ာေရးအက်ပ္ အတည္းကုိအေကာင္းဆုံးကာကြယ္ထားႏုိင္ရမဲ့စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြကုိ ဥေရာပ သမဂၢ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးေတြက သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။

Thursday, 17 May 2012

    ဥေရာပဗဟုိဘဏ္ (အီးစီဘီ)ရဲ႕ ေငြေၾကးမူ၀ါဒက ဥေရာပမွာ ျဖစ္ပြား ေနတဲ့  ေရာဂါအတြက္ ကုထုံးမဟုတ္ေၾကာင္းနဲ႔ ယူ႐ုိဇုန္အက်ပ္အတည္းကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရဖိအားေပးမႈကုိ ျပန္လည္ တြန္းလွန္သြားဖုိ႔ လုိေၾကာင္း အီးစီဘီမွ မူ၀ါဒေရးဆြဲသူ ဂ်င္း၀ိတ္ဒမန္းက ေမ ၈ ရက္ ေ၀ဖန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Monday, 14 May 2012

      ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္အားလုံးက ဘ႑ာေရး သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံက ယူ႐ုိဘြန္းစာခ်ဳပ္မ်ားအားဆန္႕က်င္ေနျခင္းကုိ စြန္႕ လႊတ္သင့္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (အုိင္အမ္အက္ဖ္) မွ စီးပြားေရးပညာ႐ွင္အႀကီးအကဲ အုိလီ ဗီယာ ဘလန္ခ်တ္က ေျပာပါတယ္။

Tuesday, 3 Apr 2012

    အေမရိကန္မွ ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္း ျခင္းကုိသြင္းကုန္ခြန္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ တုိက္တြန္းရင္း အဲဒီလို အခြန္တုိးျမႇင့္မႈမ်ားက ေရ႐ွည္တြင္ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ဆက္ဆံ မႈမ်ားကုိ ထူးထူးကဲကဲ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း အေမရိ ကန္ ျပည္ေထာင္စု ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဂြၽန္ဘ႐ုိင္ဆန္ က မတ္ ၂၆ ရက္က ေျပာပါတယ္။

Tuesday, 3 Apr 2012

     ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ပုိင္ဆုိင္တဲ့ စေကာ့ တလန္ ဘဏ္ RBS  ရဲ႕ ႐ွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ဖုိ႔ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းရာမွာအဘူဒါ ဘီ ေတာ္၀င္မိသားစုေတြ ပါ၀င္လာ ေၾကာင္း သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ေျပာ ပါတယ္။  အေရွ႕အလယ္ပိုင္း  ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထင္ရွားသူ  စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ဳိးသမီးက ေတာ္၀င္ မိသားစု ရဲ႕ အတုိင္ပင္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ ႐ြက္ေနေၾကာင္း ဒီကိစၥနဲ႕ ကြၽမ္း၀င္သူတုိ႔ က မတ္ ၂၈ ရက္က ေျပာပါတယ္။

Monday, 26 Mar 2012

    ဂရိႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားေၾကြးၿမီေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈကေန ကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ယူ႐ုိဘီလီယံ ၁၃၀ (ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၁၇၀) ရွိ ကယ္တင္မႈ အစီ အစဥ္ကုိ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ မတ္ ၂၁ ရက္က ဂရိပါလီမန္က အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ဆုိ႐ွယ္လစ္နဲ႔ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါလီမန္က အတည္ျပဳၿပီး ကြန္ျမဴနစ္နဲ႔ လက္၀ဲ အလြန္အကြၽံ၀ါဒီ ကုိယ္စားလွယ္ ၇၉ ဦး တို႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။

Monday, 20 Feb 2012

၀႐ုန္းသုန္းကားျဖင့္  ေၾကြးၿမီေပး ဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေစႏုိင္မဲ့အေျခအေန ကုိေရွာင္ရွားရန္အတြက္ထုတ္ေပးမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ကယ္တင္ေရး အစီအစဥ္ ကုိအတည္ျပဳဖုိ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ရက္မွာ က်င္းပမဲ့  အစည္းအေ၀းကုိ ယူ႐ုိဇုန္ ၀န္ႀကီးမ်ားက ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ယူ႐ုိ ဇုန္အႀကီးအကဲယြန္းကေလာဂ်န္ကာက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ရက္က ေျပာပါတယ္။"ဒီအစီအစဥ္ကုိအေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဂရိၫြန္႔ေပါင္း အစုိးရဆီက လုိအပ္တဲ့ အာမခံခ်က္ကုိ ကြၽန္ေတာ္ မရေသးပါဘူး"လုိ႔ ဂ်န္က ေျပာပါတယ္။

Monday, 13 Feb 2012

            ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုမွာ သန္႔႐ွင္းတဲ့စြမ္းအင္ ေဖာ္ ထုတ္ေရး အလားအလာ ေမွးမွိန္ေနခ်ိန္ မွာ အာ႐ွေဒသတြင္း႐ွိ အစုိးရေတြက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ေတြေပးေနတဲ့အတြက္ ကမၻာ ျပန္ျပည့္ ၿမဲ စြမ္းအင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက အေ႐ွ့ေတာင္အာ႐ွနဲ႔ ေတာင္အာ႐ွ ဘက္ကုိ စိတ္၀င္စားလာၾကပါတယ္။

Monday, 16 Jan 2012

    အီတလီကုိ အေထာက္အပံ့ေပးဖုိ႔အတြက္နဲ႔ ယူ႐ုိအႀကီးအက်ယ္ၿပိဳကြဲ သြားမွာကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ ဥေရာပဗဟုိဘဏ္ (ECB  )  က ဒုကၡေရာက္ေန တဲ့ ယူ႐ုိဇုန္ကဘြန္းစာခ်ဳပ္ေတြကုိ တုိးျမႇင့္ဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔ Fitch  ရဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္ ေၾကြးၿမီသတ္မွတ္ေရးဌာန အႀကီးအကဲရီေလးက ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က ေျပာ ပါတယ္။

Pages