Main menu

Background

Thursday, 31 Jul 2014

 

ဆုိက္စမစ္တုိင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ အသံလႈိင္း စနစ္ကို အသံုးျပဳဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု က ေဆာင္ ရြက္ခြင့္ျပဳလုိက္တဲ့ အတြက္ အတၱလႏၲိတ္သမုဒၵရာအတြင္းမွာ ကမ္းလြန္ေရနံနဲ႔သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စူးစမ္းရွာေဖြေရး အတြက္ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုက  ဇူလုိင္ ၁၈ရက္မွာခြင့္ ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသတင္းမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Thursday, 10 Jul 2014

 

ဘ႑ာေရး မတည္ၿငိမ္မႈအတြက္ စိုးရိမ္မႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လက္ရွိ ေငြေၾကးမူ၀ါဒကို ဗဟိုဘဏ္ကေျပာင္း လဲဖုိ႔လိုမယ္လို႔ မယူဆေၾကာင္း အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဂ်နက္ယယ္လင္ ကဇူလိုင္ ၂ ရက္က ေျပာၾကားခ်က္ကို ရွင္၀ွာ သတင္း မွာ ေဖာ္ျ ပပါတယ္။
ဘဏ္မ်ားအတြက္ပိုမိုျမင့္မားတဲ့    မတည္ရင္းႏွီးေငြစံႏႈန္း ကဲ့သို႔ေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႀကံ႕ခိုင္မႈမူ၀ါဒမ်ားကို ဘ႑ာေရး တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ ထားရွိ တဲ့ ''အဓိကခံစစ္လိုင္း'' အျဖစ္ထားသင့္ ေၾကာင္း ယယ္လင္ကေျပာပါတယ္။

Thursday, 10 Jul 2014

ဘ႑ာေရး မတည္ၿငိမ္မႈအတြက္စိုးရိမ္မႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လက္ရွိ ေငြေၾကးမူ၀ါဒကို ဗဟိုဘဏ္ကေျပာင္း လဲဖုိ႔လိုမယ္လို႔ မယူဆေ ၾကာင္း အေမရိ ကန္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဂ်နက္ယယ္လင္ ကဇူလိုင္ ၂ ရက္က ေျပာၾကားခ်က္ကို ရွင္၀ွာ သတင္း မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဘဏ္မ်ားအတြက္ပိုမိုျမင့္မားတဲ့ မတည္ရင္းႏွီးေငြစံႏႈန္း ကဲ့သို႔ေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႀကံ႕ခိုင္မႈမူ၀ါဒမ်ားကို ဘ႑ာေရး တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ ထားရွိ တဲ့

Thursday, 10 Jul 2014

ဘ႑ာေရး မတည္ၿငိမ္မႈအတြက္စိုးရိမ္မႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လက္ရွိ ေငြေၾကးမူ၀ါဒကို ဗဟိုဘဏ္ကေျပာင္း လဲဖုိ႔လိုမယ္လို႔ မယူဆေ ၾကာင္း အေမရိ ကန္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဂ်နက္ယယ္လင္ ကဇူလိုင္ ၂ ရက္က ေျပာၾကားခ်က္ကို ရွင္၀ွာ သတင္း မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဘဏ္မ်ားအတြက္ပိုမိုျမင့္မားတဲ့ မတည္ရင္းႏွီးေငြစံႏႈန္း ကဲ့သို႔ေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႀကံ႕ခိုင္မႈမူ၀ါဒမ်ားကို ဘ႑ာေရး တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ ထားရွိ တဲ့

Wednesday, 5 Jun 2013

ကမၻာေပၚမွာ အႀကီးမားဆုံး ေငြ ေၾကးခ၀ါခ်မႈအျဖစ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြ ေၾကး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူ Liberty Reseve ကုိ ေမ ၂၈ ရက္ကေဖာ္ထုတ္ ၿပီးႏွိမ္နင္းခဲ့ပါတယ္။ ေကာစတာရီကာ အေျခစုိက္ဒီလုပ္ငန္းက အမ်ဳိးသားအစုိး ရေတြရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေဘာင္ကုိေက်ာ္လြန္ ကာေငြေၾကးပမာဏအေျမာက္အျမား  ကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး နယူးေယာက္႐ွိအေမရိကန္ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္ ႐ုံးအဆုိအရ ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံဖုိးခန္႕ ႐ွိ ေငြေၾကးခ၀ါခ်တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကုိ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး လိုင္စင္မဲ့ေငြလႊဲလုပ္ငန္း ေတြကုိ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တယ္လုိ႕ ဆုိပါ တယ္။ Liberty Reseve  က User  တစ္သန္းအတြက္ တရားမ၀င္လုပ္ ေဆာင္ခ်ဳပ္ေပါင္း ၅၅ သန္းကုိေဆာင္ ႐ြက္ၿပီး ကမၻာ့စစ္မႈဆုိင္ရာ က်ဴးလြန္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။

Tuesday, 12 Mar 2013

ရီပတ္ဘလီကင္အမတ္မ်ားနဲ႕  အႀကီးအက်ယ္အျငင္းပြားေနခ်ိန္မွာ အေမရိကန္သမၼတဘားရက္အုိဘားမား ကသူရဲ႕ဘတ္ဂ်က္အႀကီးအကဲသစ္ အျဖစ္ေ၀ါလ္မတ္ေဖါင္ေဒး႐ွင္းအႀကီး အကဲဆယ္လ္ဗီယာမက္သ႐ူးဘာ၀ဲကုိ မတ္ ၄ ရက္ကအမည္စာရင္းတင္သြင္း ဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း AFP သတင္း တစ္ရပ္မွာေဖၚျပထားပါတယ္။

Wednesday, 9 Jan 2013

ဘ႑ာေရးေခ်ာက္ကမ္းပါးဟု လူသိမ်ားေနတဲ့ အလုိအေလ်ာက္ အခြန္ တုိးျမႇင့္မႈနဲ႕ အသုံးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးကိစၥကုိ ေ႐ွာင္႐ွားေစႏုိင္မဲ့သေဘာတူ ညီ ခ်က္ကုိ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္က ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ကလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါ တယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္မွာ ႏုိ႕ထြက္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းေတြျမင့္မားေနတဲ့ ႏုိ႕ထြက္ ပစၥည္းေခ်ာက္ကမ္းပါး "Dairy Cliff" ေက်ာ္လႊားေရးအစီအမံေတြလည္းပါ ၀င္ပါတယ္။ အခြန္နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ လယ္ ယာေျမဥပေဒကုိသက္တမ္းတုိးေပးၿပီး လယ္ယာေျမ ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီ အစဥ္ ကုိ ကုိးလတုိးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ဖုိ႕ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီလုိသတ္မွတ္ျပင္ဆင္ခ်က္ မျပဳလုပ္ ဘူးဆုိလုိ႐ွိရင္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒကသက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားၿပီး ႏုိ႕ထြက္ ပစၥည္းအတြက္ ေပးတဲ့ အမေတာ္ ေၾကးက ၁၉၄၉ ခုႏွစ္အဆင့္ကုိေျပာင္း လဲ ေရာက္႐ွိသြားႏုိင္ပါတယ္။ ယခုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ ္စားလွယ္ ေတြကေနာက္ ငါးႏွစ္စာအတြက္ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္ရင္ ႏုိ႕ ရဲ႕လက္လီေစ်းက လာမဲ့ ရက္သတၱပတ္ သုိ႕မဟုတ္ ႏွစ္ဆတက္ၿပီးတစ္ဂါလံကုိ ခုႏွစ္ ေဒၚလာထိ ႐ွိလာႏုိင္ပါတယ္။

Wednesday, 5 Dec 2012

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ အႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ေျမပဲမွ ေထာပတ္ထုတ္တဲ့စက္႐ုံတစ္ ႐ုံရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြကုိ အစားအစာနဲ႕ေဆး၀ါးစီမံကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕ (FDA) ကေခတၱရပ္ဆုိင္းဖုိ႕အမိန္႕ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အစား အစာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဥပေဒအရ အသစ္ခန္႔အပ္လုိက္တဲ့ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕ယခုလုိဆာလ္မုိနယ္ လာ အဆိပ္သင့္မႈကုိအေရးယူေဆာင္ရြက္တာက ပထမအႀကိမ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ တာျဖစ္ေၾကာင္း ေအပီသတင္း တစ္ရပ္မွာ ေဖၚျပတဲ့အတြက္ယခုလုိေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ နယူးမကၠဆီကုိျပည္နယ္ ရွိ ဆန္းလင္းကုမၸဏီ ကထုတ္လုပ္ၿပီး ထရိတ္ဒါဂ်ဳိးက ေရာင္းခ်တဲ့ ေထာပတ္ေျမ ပဲေၾကာင့္ ျပည္နယ္ ၂၀ မွာကေလးငယ္ အမ်ားစု အပါအ၀င္လူ ၄၁ ဦးအ ဆိပ္သင့္ၿပီးေနာက္ FDA ကစစ္ေဆးခဲ့ရာမွ ဆယ္လ္မုိနာကုိေတြ႕ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဆန္းလင္းကုမၸဏီရဲ႕မွတ္ပုံတင္ကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ကေခတၱရပ္ဆုိင္း ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီရဲ႕အစားအစာ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိမႈ ကုိ တားျမစ္ခဲ့ပါတယ္။

Friday, 30 Nov 2012

ဥေရာပေက်ပ္အတည္း က၀ယ္လုိအားကိုက်ဆင္းေစခဲ့တဲ့ အ တြက္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆုံး ပုိ႕ကုန္ ေစ်း ကြက္အျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုက ဥေရာပသမဂၢကုိ ေက်ာ္ တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က တ႐ုတ္ျပည္ကေျပာ ၾကားခ်က္ကုိ AFP သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေတြ႕ရ ပါတယ္။

Thursday, 24 May 2012

    အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားအျဖစ္က စြန္႔လႊတ္ၾကတဲ့ အေမရိကန္ လူခ်မ္းသာ အေရအတြက္ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ခုႏွစ္ဆအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ပါ တယ္။ ယခင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က အေမရိကန္သံ႐ုံးေတြမွာ  ႏုိင္ငံသား လက္မွတ္ေတြ ျပန္အပ္ သူ  ေရႊ႕ေျပာင္း ႏုိင္ငံသား ၁၇၈၀ ဦး ႐ွိပါတယ္။

Pages