Main menu

Background

Tuesday, 13 Mar 2012

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္ အႀကံအစည္မ်ား တုိးတက္ေအာင္ ျမင္မည့္ကာလ ေရာက္လာေတာ့မည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ႀကဳံဆုံလာရ ေသာ အေျခအေန အခ်ိန္အခါကုိၾကည့္ၿပီး ေအးေဆးစြာ စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ပါက မထင္မွတ္ေသာ ဘ၀အဆစ္အခ်ဳိး အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ႀကဳံၿပီးေကာင္းမြန္လာပါမည္။ ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္ ဆန္စပါး ေရာင္း ၀ယ္တင္ပုိ႔မႈ အျမတ္အစြန္းနည္းေသာ္လည္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။ စီးပြားဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ ဘ၀တြင္တုိးတက္ျမင့္မားေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ။ ။ ေအာင္သေျပပန္းကုိ ဘုရားတြင္ မညႇဳိးေအာင္ကပ္လွဴပါ။

Monday, 21 Nov 2011
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္   စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားမႈကုိရရွိမည့္ကာလျဖစ္သည္။ သစ္ေတာႏွင့္ ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္း၊ သစ္ျမစ္၊ သစ္ဥ၊ ပရေဆးလုပ္ငန္း၊ တုိင္းရင္းေဆးဆရာ မ်ား အထူးေက်ာ္ေစာမႈရွိမည္။ ဓာတ္သတၱဳ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အထူးေအာင္ျမင္ေက်ာ္ေစာေန ရတတ္ပါသည္။ ေရႊဆုိင္လုပ္ငန္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စီးပြားေရး အထူးေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရး အနည္းငယ္အညံ့ရွိတတ္သည္။ အပူေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစား ရမႈရွိမည္။ ယင္းကာလတြင္ ထြက္ေငြထက္ ၀င္ေငြ အားေကာင္းလိမ့္မည္။
ယၾတာ။ ။ တုိင္းရင္းေဆးလွဴဒါန္းပါ။
 
တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ ဘုရားပုထိုးေစတီ၊ ဖူးေျမာ္လွဴ ဒါန္းရျခင္းရွိမည္။ ခရီး ယာယီအသြားမ်ားေနတတ္သည္။ ေရမွ ထြက္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဥယ်ာဥ္ပန္းမာလာ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား တြင္က်ယ္မည္။ တုိးခ်ဲ႕ လုပ္ကုိင္ရတတ္သည္။ ၄င္းတုိ႔မွ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈရရွိၿပီး ၀င္ေငြ အားေကာင္းပါလိမ့္မည္။ ယင္းကာလတြင္ စိတ္၏ၿငိမ္သက္တည္ၾကည္ျခင္း၊ ပင္လယ္ေရခ်ဳိးျခင္းျဖင့္ အနားယူသင့္ပါသည္။ က်န္းမာေရး သင့္တင့္မႈ ႐ွိပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ။ ။ မိမိအိမ္တြင္း သံဆန္ကာကုိ ေငြမွင္သုတ္လုိက္ပါ။
 
အဂါၤသားသမီးမ်ားအတြက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာေသာ္ လည္းေကာင္း၊  အျငင္းအခုန္ျပဳရျခင္း၊ ေဆြမ်ဳိး၊ အသုိင္းအ၀ုိင္းေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းရျခင္းမ်ဳိး ရွိတတ္ပါသည္။ ေျမမွထြက္ေသာပစၥည္းႏွင့္ အေဆာက္ အအံုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအက်ဳိးေပး အားေကာင္းလိမ့္မည္။ စိတ္ေနစိတ္ထား ျမင့္ျမတ္ျခင္း၊ ရဲစြမ္းသတၱိရွိ ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာမႈ အားေကာင္းေနလိမ့္မည္။ ယခုကာလအတြင္း ၀င္ေငြသင့္တင့္မႈ ရွိေနတတ္ပါသည္။
ယၾတာ။ ။ ပ႐ုတ္ဆီသဏၭာန္လူးေဆးမ်ား လွဴဒါန္းပါ။
 
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ ထိုးထြင္္းဥာဏ္အား ေကာင္းေနတတ္သည္။ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ တတ္လြယ္မည္။ ပညာရွိတုိ႔ ၏ ခ်ီးက်ဴးခံရျခင္းရွိမည္။ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္း၊ ပုံႏွိပ္တုိက္လုပ္ငန္း၊ စာေပႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး  လုပ္ကုိင္ပါက ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ရရွိေစလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရး ေကာင္းေသာ္ လည္း အေရျပားဆုိင္ရာေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားရမႈမ်ားရွိေနတတ္ပါသည္။ ၀င္ေငြထြက္ေငြ အားေကာင္းေနလိမ့္မည္။
ယၾတာ။ ။ ေရလွဴေပးပါ။
 
ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး သင့္တင့္မႈ ရွိေနမည္။ ေလ၊ သလိပ္အားႀကီးေသာ ေ၀ဒနာခံစားရမႈ ရွိေနတတ္ပါသည္။ စာေပက်မ္းဂန္ ေလ့လာလုိက္စားမႈ ရွိေနတတ္သည္။ စီးပြားေရးတြင္ ေငြေခ်းျခင္းလုပ္ငန္း၊ နကၡတ္ပညာသင္ၾကားျခင္း၊ ၄င္းပညာျဖင့္ လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ဘုရင္မင္းစိုးရာဇာတုိ႔၏ ခ်စ္ခင္ျမတ္ ႏုိး ေျမႇာက္စားျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္။ ကုန္သြယ္မႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အထူးေအာင္ ျမင္မႈရရွိေနလိမ့္မည္။ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ အစဥ္မျပတ္ ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းရွိေနတတ္ ေသာသေဘာ ရွိေနလိမ့္မည္။
ယၾတာ။ ။ ၀ါေရႊေသာပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းေပးပါ။
 
ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ မိန္းမမ်ားနွင့္ စီးပြားေရးေပါင္း စပ္လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ဂီတသုခုမအႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀င္ေငြရရွိၿပီး အက်ဳိးေပး အား ေကာင္းေနတတ္သည္။ ေရေမႊးနံ႔သာ ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း အားျဖင့္ အထူး၀င္ေငြ အားေကာင္းေနတတ္သည္။က်န္းမာေရး ေကာင္းမည္။ စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရွိမည္။ ေသြးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာ ကုိ ဂ႐ုစိုက္သင့္သည္။ ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားရတတ္သည္။
ယၾတာ။ ။ မိမိအိမ္ရွိ ဘုရားတြင္ ေအာင္သေျပပန္းလွဴပါ။
 
စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ သူမ်ားအက်ိဳး သယ္ပုိးေဆာင္ ရြက္မႈရွိလိမ့္မည္။ သူတစ္ပါးအေပၚ ယုံၾကည္မႈ အားနည္းတတ္ သည္။ က်န္းမာေရး ဂ႐ုစုိက္သင့္ပါသည္။ မေတာ္တဆ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိတတ္သည္။ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၏ အက်ဳိးခံစား ရမႈရွိတတ္ပါသည္။ သံထည္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေဆး၀ါးကုသ ေဖာ္စပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အထူးေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိလိမ့္မည္။ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္းလုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေသာကာလ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။
ယၾတာ။ ။ ထမနဲဆြမ္းကပ္ေပးပါ။
Tuesday, 15 Nov 2011

(ေဒၚျမတ္ျမတ္ေအး)  ျမန္မာနုိင္ငံ ေ၀ဒသုေတသနအဖြဲ႕

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္    အလုပ္ကိစၥနဲ့အိမ္မႈကိစၥမ်ား တစ္ၿပဳိင္နက္ ႐ႈပ္ေထြးေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး ေကာင္းမည္။ ဇိမ္ခံပစၥည္းလက္ေဆာင္ရမည္။ဓာတု ေဗဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားမွ အျမတ္အစြန္းရ မည္။ ကားတင္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းမွ ေငြကုန္ၿပီး အႀကဳိက္မေတြ႕ျဖစ္ေနမည္။ အိမ္ၿခံေျမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္မ်ားမွ အ႐ႈံးေပၚတတ္သည္။ခရီးသြားလုပ္ငန္း မ်ားမွာ အဆင္ေျပမည္။ ႏုိင္ငံျခား လူမ်ဳိးျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကန္႔ ၾကာေနတတ္သည္။

ယၾတာ။ ။ ၾကာဆံေက်ာ္ လွဴဒါန္းပါ။

 

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္   အေျပာင္းအလဲအမ်္ိဴးမ်ိဴးၾကား မွ အဆင္ေျပမည္။ လုပ္ခ်င္ေသာကိစၥမ်ားၿပီး လုပ္ႏုိင္ေသာ ကိစၥမ်ား နည္းေနတတ္သည္။ စီးပြားဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းေသာ္လည္း ထင္သေလာက္ ေငြမရတတ္ပါ။ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေငြျပန္၀င္မည္။ မုန္႔မ်ဳိးစုံလုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ငန္း၊ ေျမယာမ်ားကုိ အေျချပဳ၍လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ျမင္တုိးတက္မည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မ်ားမွျပႆနာေပၚတတ္သည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပမည္။

ယၾတာ။ ။ ဆီးယုိကုိ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

 

အဂါၤသားသမီးမ်ားအတြက္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆို အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္တုိးတက္မည္။ လုပ္ငန္းမွေငြမ်ားရရွိမည္။ ေငြရွာရလြယ္ မည့္အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ အလုပ္ကိစၥတုိင္းတြင္ စကားေျပာဆုိ ျငင္းခုန္ရေသာကိစၥမ်ား ရွိတတ္သည္။ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ကိစၥမ်ား မွ ေငြျပန္ရမည္။ ေဆြမ်ဳိးသားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားပ်က္တတ္သည္။ ကားလုပ္ငန္း၊ အိမ္လုပ္ငန္း၊ ယာဥ္ရထားႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိး ေပးမည္။ ေျမအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္လွ်င္ မေကာင္းပါ။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္လွ်င္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ညဴးရတတ္သည္။

ယၾတာ။ ။ ဘူးသီးႏွင့္ ၾကက္သားဟင္းခ်က္၍ မိတ္ေဆြမ်ားကုိေကြၽးပါ။

 

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ ပညာႏွင့္လုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ၀င္ေငြတုိးမည္။ ေအာက္လက္ငယ္သား အတူေနအိမ္သားမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲမည္။ အလုပ္ကိစၥမ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ား ေက်ာ္ၾကားၿပီး ၀င္ေငြနည္းေနတတ္ သည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခား စီးပြား ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား အ႐ႈံး ေပၚမည္။ ေနရာေျပာင္း၍လုပ္ကုိင္ပါက အဆင္ေျပမည္။ ယာယီႀကဳံႀကိဳက္ေသာလုပ္ ငန္းမ်ားမွ အျမတ္ရမည္။

ယၾတာ။ ။ ပန္းမ်ဳိးစုံဘုရားလွဴပါ။

 

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ အိမ္ျခံေျမ၊ကားအေရာင္း အ၀ယ္လုပ္ငန္း၊ ပြဲစားလုပ္ငန္းမ်ားအဆင္ေျပမည္။ စကားေျပာ အဆုိမွားတတ္၍ စိတ္ညစ္ရမည္။ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္း ေကာင္း၊ မိသားစုႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း စိတ္ပူပင္မႈ ေလ်ာ့ နည္းမည္။ ဥစၥာဓနျပည့္စုံမည္။ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ ၾကားမည္။ စက္ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဂၤါနံအလုပ္အကုိင္မ်ား အဆင္ေျပမည္။ လယ္ယာ သီးႏွံဆန္စပါးတုိ႔မွ အျမတ္ရ႐ွိမည္။ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတုိက္အခံ ေပါတတ္သည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားစီးပြားေရးသမားမ်ား မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ၿပီး ေအာင္ျမင္တတ္သည္။

ယၾတာ။ ။ မုန့္လုံးေရေပၚ ဘုရားကပ္ပါ။

 

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ ခ်စ္သူခင္သူ မိတ္ေဆြမ်ားမွ အလုပ္ကိစၥ ေပၚေပါက္တတ္သည္။ ကြၽမ္းက်င္ေသာပညာျဖင့္ လုပ္ ငန္းလုပ္ကုိင္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားတတ္သည္။ လုပ္ကိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးကုိခံစားရမည္။ အေျခြအရံႏွင့္ ျပည့္စုံၿပီးေပ်ာ္ရႊင္ေနရတတ္သည္။ ခရီးသြားလာျခင္းမ်ားမွ အလုပ္ရရွိမည္။ အိမ္တြင္းစီးပြားေရး ေကာင္းမြန္မည္။ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကုိအႏုိင္ရ၍ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာ မည္။ ဘာသာေရးကိစၥမ်ားကုိ အားတက္သေရာ ျပဳလုပ္ေနလိမ့္မည္။ စပ္တူလုပ္ငန္းမ်ားအက်ဳိးမေပးပါ။

ယၾတာ။ ။ ေရေမႊးလက္ေဆာင္ေပးပါ။

 

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားမွ ေက်ာ္လႊားျပီး စိတ္ေအးေနမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အဆင္ေျပမည့္ အခ်ိန္ကာလသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ သြားသြားလာလာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား လုပ္ကုိင္ပါမွ အဆင္ေျပမည္။ စကားေျပာဆင္ျခင္၍၊ စိတ္ဓာတ္ကုိျပဳျပင္ပါမွ အထက္သုိ႔ေရာက္မည္။ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပျဖစ္မည္။ ဘာသာျခား လူမ်ဳိးျခားမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲမည္။ ဗုဒၶဟူးနံလုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္အဆင္ေျပမည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပႆနာျဖစ္ တတ္သည္။ ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္း အက်ဳိးေပးမည္။

ယၾတာ။ ။ ဘုရားတြင္ ထီးအနီေရာင္လွဴဒါန္းပါ။

 

 

Monday, 17 Jan 2011

 (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအၾကံေပး ေဟာကိန္း ၁၇-၁-၂၀၁၁ မွ ၂၃-၁-၂၀၁၁ အထိတနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေနမည္။ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြရရိွေနတတ္သည္။ ခရီးေဝး သြားရတတ္သည္။ အလွူဒါနျပုရမည္။ ဆရာသမားေကာင္းနွင့္ ေတြ႕မည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အပူအစပ္ ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား၊ ေရႊ၊ ေျကးနီပစၥည္းမ်ား ေရာင္း ဝယ္ပါက အထူးဝင္ေငြအားေကာင္းျပီး စီးပြားဥစၥာ တိုးတက္မည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးတြင္ မိသားစုေျကာင့္ စိတ္ေသာကေဝဒနာရိွတတ္သည္။ က်န္းမာေရးဂရုစိုက္ပါ။ ယျတာ။ ။ အင္ဖက္ခင္း၍ ပဲထမင္းကို လမ္းေလးခြစံုတြင္ သတၲဝါမ်ားကို ေကြ်းေမြးလိုက္ပါ။ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာ လိုရာျပည့္ေစပါမည္။ တနလၤၤာသားသမီီးမ်ားအတြက္ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရပ္ေ၀း မွ လက္ေဆာင္ပစၥည္းရရိွမည္။ စီးပြားေရး အလုပ္မ်ားကို ဦးစီး လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမွအျမတ္အစြန္း ရမည္။ ယခုကာလတြင္ ခရီးသြားအစီအစဥ္ပ်က္ယြင္းမႈ သတိရိွ သင့္သည္။ ေငြေျကးေခ်းငွားမိပါက ျပႆနာေပၚတတ္မႈ သတိျပဳ ပါ။ မ်က္စိ၊ မ်က္နွာတြင္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ သတိျပဳပါ။ စီးပြားေရးတြင္ ပန္းမ်ား၊ သစ္သီးဝလံမ်ား၊ ေရနွင့္ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ပုလဲ၊ ေက်ာက္ျမတ္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ လုပ္ကိုင္သူတို့ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေနတတ္ပါသည္။ယျတာ။ ။ မုန့္တစ္မိ်ဳးကို လွူဒါန္းေပးပါ။ အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးကိစၥ အဆင္ေျပမည္။ လုပ္ငန္းခြင္ တိုးတက္အားေကာင္းမႈရိွလာလိမ့္မည္။ စပ္တူလုပ္ငန္း အကိ်ဳးျဖစ္ထြန္းမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ အျပိဳင္အဆိုင္မ်ား ေပၚလာတတ္မႈ သတိျပဳပါ။ စီးပြားေရး အဓိကလုပ္ရမည့္လုပ္ငန္း မွာ မီးမ်ားမ်ားသံုးရေသာပစၥည္း၊ စားေသာက္ကုန္၊ အနီေရာင္ ပစၥည္းမ်ား၊ သနၲာေက်ာက္၊ ထန္းလ်က္၊ ဓာတ္သတၲုမ်ားေရာင္းဝယ္စီးပြားလုပ္ကိုင္ ပါက ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ယျတာ။ ။ သနၲာေက်ာက္ကို အျမဲေရႊနွင့္ကြင္း၍ ဝတ္ဆင္ထားပါ။ ဗုဒၵဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈရရိွမည္။ မထင္မွတ္ေသာ ေကာင္းစားမႈ၊ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာမႈမ်ား ရိွလာမည္။ အလုပ္အကိုင္ အတြက္ ခရီးသြားရတတ္သည္။ နိုင္ငံရပ္ျခား ျပည္ပတြင္ ပညာ သင္ခရီး ရိွတတ္သည္။ ဘာသာေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရတတ္ သည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမည္။ စီးပြားေရးတြင္ စာအုပ္စာေပလုပ္ငန္း၊ ပန္းခီ်၊ ပန္းပု၊ စကၠူနွင့္ စာေရးကိရိယာလုပ္ငန္းမ်ား စီးပြားျဖစ္ထြန္းနိုင္သည့္ ကာလ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ယျတာ။ ။ ေက်ာက္စိမ္း သို့မဟုတ္ ျမကိုေဆာင္ထားပါ။ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြ အထူးေကာငး္မြန္ ေနမည္။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ား ျကံုေတြ႕ရတတ္သည္။ အျကံအစည္ မ်ားေအာင္ျမင္မႈရိွမည္။ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ား မျကာခဏ လက္ေဆာင္ရေနလိမ့္မည္။ ယာဥ္/စက္ပစၥည္းမ်ား ဝင္ကိန္းအား ေကာင္းေနလိမ့္မည္။ ပ်ားရည္လုပ္ငန္း၊ ကုလားပဲနွင့္ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားလုပ္ကိုင္ေနသူတို့ စီးပြားျဖစ္ထြန္းသည့္ ကာလ ျဖစ္လိမ့္မည္။ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးသင့္တင့္မႈရိွေနမည္။ယျတာ။ ။ ေပါက္ေပါက္ဆြမ္း မိမိအိမ္ရိွ ဘုရားတြင္ လွူဒါန္းပါ။ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ လုပ္ငနး္မ်ား ေအာင္ျမင္တုိး တက္ေနမည္။ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာမည္။ ရန္နွင့္မကင္းေသာ အလုပ္အကိုင္မိ်ဳး လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေငြထည္ပစၥည္း၊ ဇိမ္ခံပစၥည္း၊ အနုပညာဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ေရေမႊးအလွကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းမႈ အားေကာင္းေနလိမ့္မည္။ အတူေနေဆြမို်းမ်ားနွင့္ ခိုက္ရန္ ေဒါသျဖစ္တတ္သည္။ယျတာ။ ။ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာဌာနတို့တြင္ သဲလွူေပးပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈကို ရရိွေစပါလိမ့္မည္။ စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အက်ိဳး အျမတ္ရိွေနမည္။ ဝီရိယအကိ်ဳး ခံစားရမည္။ နိုင္ငံျခားသို့အလုပ္ ကိစၥနွင့္ ခရီးသြားရမည္။ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ လက္ေဆာင္ေကာင္း ရရိွမည္။ ေကြ်းေဟာင္းမ်ားျပန္ရမည္။ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္။ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေစေသာကိစၥ သတိထားပါ။ အရိုးနွင့္ပတ္သက္၍ ေရာဂါရမႈရိွတတ္သည္။ စီးပြားေရးတြင္ ေျမေအာက္သယံဇာတ မ်ား၊ သံထည္ပစၥည္းမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ဘိလပ္ေျမေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းအဆင္ ေျပမႈမ်ားတတ္ပါသည္။ယျတာ။ ။ ေကာက္ညွင္းေပါင္း လွူဒါန္းပါ။