Main menu

Background

Thursday, 22 Aug 2013

စဥ္    အမ်ိဳးအစား/MDL          အကၡရာ           ေစ်းႏႈန္း    မွတ္ခ်က္

၁။    ပ႐ုိေဘာက္ (2008)                ၅ဃ             ၁၁၀ သိန္း    ၁ .၅ ဓာတ္ဆီ
၂။    ပ႐ုိေဘာက္ (2008)              ဘီဘီ              ၁၁၀ သိန္း    ၁ .၅ ဓာတ္ဆီ
၃။    ေအဒီဗင္ (2007)                   စီစီ                ၉၅ သိန္း     ပုံေျပာင္း၊ ၁ .၃
၄။    တုိယုိတာ/ပက္ဆုိ (2007)        ၃ဃ (နီ)         ၉၀ သိန္း     
၅။    ဟုိင္းလက္၊ ၁ ခန္းခြဲ (2013)      ၂ဂ             ၁၂၀ သိန္း     
၆။    ပါဂ်ဲ႐ုိး (97)                          ၉ဃ            ၂၃၀ သိန္း    ဒီဇယ္
၇။    ဟုိင္းလက္၊ ဆပ္ဖ္ (97)            ၇ဂ            ၂၂၀ သိန္း    ဒီဇယ္
၈။    ဘယ္လ္တာဆလြန္း (2008)      ၅င             ၁၂၅ သိန္း   
၉။    စူဇူကီး (ဆြဖ္) (2011)              ၈ဇ             ၁၄၅ သိန္း   
၁၀။    အပ္ကား                              -              ၁၀၀ သိန္း

Thursday, 22 Aug 2013

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဇူလိုင္လ အတြင္း ေမာ္ေတာ္ကားစီးေရ ၈၂၇၁၀ စီး၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ဘတ္ ၃၉ ဒသမ ၄၅  ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂၆ ဘီလီယံ)  ျပည္ပသို႕တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းဟာ အနီးစပ္ဆံုးဇြန္လႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက   ၁၄ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ယခင္ႏွစ္ ဇူလိုင္ လႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၃ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအသီးသီးအေရအတြက္ က်ဆင္းတင္ပို႔ခဲ့ရတယ္လို႕ Automotive Industry Club ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူွက Surapong မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Wednesday, 14 Aug 2013

နယ္         အမ်ိဳး               ယခု                      ယခင္          ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္
အ            အ          တင္သြင္းမႈတန္ခ်ိန္    တင္သြင္းမႈတန္ခ်ိန္    (ပို/လို) +/-
ည္ စား ၃၁/၇ မွ ၆/၈         ၂၄/၇ မွ ၃၀/၇
မူဆယ္        ဘိလပ္ေျမ   ၃၈၈ .၅၀         ၅၄၈ .၅၀           (-)    ၁၆၀ .၀၀
ကန္ပိုက္တီး        ။         ၅၉၇ .၀၀         ၅၈၂ .၀၀          (-)    ၃ .၀၀
တာခ်ီလိတ္         ။        ၂၁၄၇ .၅၀                ၃၀၆၀ .၅၀         (-)    ၉၁၃ .၀၀
ေကာ႕ေသာင္း    ။         ၁၆၈၀ .၀၀                   -                   (+)    ၁၆၈၀ .၀၀
ၿမိတ္                ။         ၁၃၀ .၀၀                 ၆၈၄ .၀၀            (-)    ၅၅၄ .၀၀
ေမာင္ေတာ       ။        ၃၄၃ .၇၇၆               ၅၁၁ .၉၄၁          (-)    ၁၆၈ .၁၆၅
စုစုေပါင္း          -       ၅၂၆၈ .၇၇၆             ၅၃၈၆ .၉၄၁         (-)    ၁၁၈ .၁၆၅

Wednesday, 31 Jul 2013

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ ေအာက္ရိွ  ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး ဌာနမွ ၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕ အား ေနရာ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ျခင္း၊ အနားေပးျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္   အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အနည္းငယ္တုန္႔ ဆိုင္းမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္အိမ္ၿခံ ေျမေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

Wednesday, 12 Jun 2013

ေရနံေခ်ာင္းၿမဳိ႕ စက္မႈဇုန္တြင္ ေျမေစ်း၊တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္႐ွိေနေၾကာင္း တာ၀န္႐ွိသူအမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ေျပာ သည္။ "ဒီမွာက စက္မႈဇုန္ ေျမေစ်းေပါ့ ေနာ္ ေပ ၁၀၀ ပတ္လည္တြင္က်ပ္ ၁၀ သိန္းေစ်းေပါက္ေနပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ၀ယ္ေရာင္းကမျဖစ္ဘူး။ေစ်းတည္ တည္ ၿငိမ္႐ွိတယ္။ေစ်းႏႈန္းကေတာ္ေတာ္ တန္ တယ္။လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ အတြက္ေပါ့"ဟုေျပာဆုိသည္။

Monday, 13 May 2013

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္မွာ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ ပင္လယ္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ အင္းလုပ္ငန္းတုိ႔ကို အဓိကစီးပြားေရးအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ၾကတဲ့ ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္လယ္ကမ္းေျခေတြရွိလုိ႔ ဒီေရေတာေတြ လည္း ေပါက္ ေရာက္လ်က္ရွိပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးအေနနဲ႔လည္း တုိးခ်ဲ႕ လုပ္ကုိင္ လာၾကတာကုိေတြ႕ရ ပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာ၊ အုန္း၊ ကြမ္းသီးနဲ႔ ဓနိစတဲ့သီးႏွံပင္မ်ားကို အားထားစိုက္ပ်ဳိးလာၾကသလုိ ၾကက္၊ ဘဲ၊ ၀က္တုိ႔ကုိလည္း တစ္ပုိင္တစ္ႏိုင္ ပုိမုိ ေမြးျမဴလာၾကပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးလာတာနဲ႔အမွ် လူေန ပုိမုိ ထူထပ္လာပါတယ္။ ၿမိဳ႕စြန္ၿမိဳ႕ဖ်ားေတြမွာလူေနအိမ္ေျခမ်ားျပားလာၿပီး၊ ၿမိဳ႕ရဲ႕ ပထမလမ္း၊ ဒုတိယလမ္း နဲ႔ အေျမာင္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္မွာလည္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေနရာယူလာၾကပါတယ္။ ပထမလမ္းမွာဆုိရင္ (စီဘီ)ဘဏ္ႀကီးကိုဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၿပီး၊ ဒုတိယလမ္းနဲ႔ အေျမာင္လမ္းမွာေတာ့ ဧရာ၀တီဘဏ္နဲ႔ ကေမၻာဇဘဏ္တုိ႔ ဖြင့္လွစ္ ဖို႔ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ စီပီကုမၸဏီကလည္း တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရးအစား အစာေရာင္းခ်ေရးကုမၸဏီနဲ႔ စီပီၾကက္ေၾကာ္၊ ၾကက္ကင္ အေရာင္းဆုိင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာ ေန႔စဥ္ က်ပ္ ၂ သိန္းမွ ၃ သိန္းေက်ာ္ အထိ ေရာင္းခ် ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လာေရာက္မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ပုိမုိ မ်ားျပားလာ လုိ႔ ဒုတိယလမ္းမွာ တည္းခုိခန္းအသစ္ ထပ္မံတုိးဖြင့္လာပါတယ္။ ပထမလမ္း၊ ဒုတိယလမ္းနဲ႔ အေျမာင္လမ္းရဲ႕ အိမ္ ရာေျမေစ်းကြက္ဟာ သိန္း ၁၀၀၀ က်ပ္မွ သိန္း ၁၅၀၀ က်ပ္အထိရွိေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္တုိက္တစ္လုံး ငွားမယ္ ဆုိရင္ အေပၚထပ္ ေအာက္ထပ္ တစ္လကို က်ပ္ ၄ သိန္း - ၃ ႏွစ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ႀကိဳတင္ေငြေခ်ထားရေၾကာင္း အိမ္ရာေျမေစ်းကြက္ လုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦးထံမွသိရပါတယ္။

ၿမိဳ႕၀င္ၿမိဳ႕ထြက္ကားလမ္းေတြမွာလည္း ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီဆုိင္ႀကီးေတြဖြင့္လွစ္ ထားၾကသလုိအပန္းေျဖစားေ သာက္ဆုိင္ေတြလည္းရွိပါတယ္။ဖ်ာပုံမွ  က်ဳိက္လတ္ အထြက္ကားလမ္း၊ ဖ်ာပုံမွ ေဒးဒရဲအထြက္ကားလမ္း၊ ဖ်ာပုံမွ ပင္လယ္ ေအာက္ ပုိင္း အမာၿမိဳ႕နယ္အထိ ကားလမ္းနဲ႔ ဖ်ာပုံမွ ဘုိကေလးၿမိဳ႕ကုိ သြားတဲ့ကားလမ္း ဆုိၿပီး၊ ဂိတ္ႀကီး (၄)ေပါက္ရွိပါတယ္။ ဖ်ာပုံမွ ဘုိကေလး ကားလမ္းၿမိဳ႕အထြက္ ေခ်ာင္းကူးတံတားဟာ ယခင္က သစ္သားဘီလီ တံတားျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု (RC)ကြန္ကရစ္နဲ႔ ၁၉၅ ေပရွည္တဲ့ တံတားတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ၿပီးလု ၿပီးခင္ ျဖစ္ေန ပါၿပီ။ ဒီတံတားဟာ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္က်ဳံကူ ေက်းရြာပုိင္မွာရွိလုိ႔ က်ဳံကူ တံတားလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ယခုလုိက်ဳံကူတံတား တည္ဆာက္လုိက္တယ္ ဆုိရင္ပဲ ဖ်ာပံုအထြက္ကားလမ္းေဘး ၀ဲယာတစ္ေလွ်ာက္ ေျမေစ်းကြက္မ်ားဟာ ေသာင္း ဂဏန္းမွ သိန္းဂဏန္းအထိ ေစ်းေျမာက္သြားၿပီး အိမ္ေျခ ၅၀ လုံးခန္႔ တုိးလာ တယ္လုိ႔ က်ဳံကူေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးကေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သစ္ေတာဦးစီး ဌာန၊ လူမႈကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္ လည္ ေနရာခ် ထားေရးဌာနနဲ႔ ေရ အရင္းအျမစ္ အသုံးခ်ေရးဦးစီးဌာနအေဆာက္အဦတုိ႔လည္း ရွိပါတယ္။ က်ဳံကူတံတားၿမိဳ႕ အထြက္ ေျမေစ်းကြက္ မ်ားက တစ္ေပကုိ ၁ သိန္းက်ပ္နဲ႔ေတာင္ ေရာင္း၀ယ္သူ မရွိဘူး။ ၄၀ x ၆၀ ေပေျမတစ္ကြက္ကုိ က်ပ္သိန္း ၄၅ - ၅၀ အထိအေရာင္း အ၀ယ္ျဖစ္ေနၿပီး၊ အေနာက္ဖက္လမ္းသြယ္ ေျမကြက္မ်ား ကေတာ့ ေပ ၄၀x၆၀ ေျမတစ္ကြက္ကို က်ပ္ ၇ သိန္း - ၈ သိန္းေစ်းေပါက္ေၾကာင္း၊ က်ဳံကူ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဆက္ေျပာပါတယ္။ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ရဲ႕အိမ္ရာေျမေစ်းကြက္ဟာ ဒီ့ထက္ေစ်းတက္ဖုိ႔သာရွိေၾကာင္း အိမ္ရာေျမေရာင္း၀ယ္ေရးနဲ႔ ကန္ထ႐ုိက္ေဆာက္လုပ္သူမ်ားထံမွ သိရပါတယ္။မင္းေဇာ္မြန္ - ဖ်ာပုံ
 

Tuesday, 30 Apr 2013

မႏၲေလးစက္မႈဇုန္ရွိ စက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားအလုပ္မျဖစ္လုိ႔ ေျမကြက္နဲ႔ ဂုိေဒါင္ မ်ားငွားရမ္းမႈမ်ား လာၿပီး ေျမငွား ခေစ်း ႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာ ေၾကာင္းသိရပါ တယ္။

စက္မႈဇုန္ေျမကြက္မ်ား ၀ါရင့္ေျမ အက်ဳိးေဆာင္ အန္တီေဆြက "စက္မႈ ဇုန္က ကားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ တာမ်ားတယ္။ ခုက်ေတာ့ ကားထုတ္ လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြ အဆင္မေျပတဲ့ အတြက္ ဂုိေဒါင္နဲ႔ ေျမငွားရမ္းမႈမ်ား တယ္။ ေရွ႕လကစၿပီး ကုန္စည္ဂိတ္ ေတြဖြင့္ေတာ့ စက္မႈဇုန္မွာ ေျမငွားရမ္းမႈ မ်ားလာတာ။ ေျမေစ်းလည္း ျမင့္တက္ လာတယ္။ အရင္တုန္းကဆုိ ငွားရမ္းမႈ နည္းေပမယ့္ ခုက်ေတာ့ ေျမတစ္ဧကကုိ က်ပ္ သိန္း ၂၀ တန္တာ ရွာယူရတယ္။ စက္မႈဇုန္မွာ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ လည္း ေျမငွားရမ္းမႈမ်ားတယ္။ ေျမငွား တဲ့သူအမ်ားစုက စက္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ ဖုိ႔ထက္ ဓါတ္ေျမၾသဇာအိတ္၊ ေဆာက္ လုပ္ေရးပစၥည္းတုိ႔ ပစၥည္းေတြထားဖု႔ိ ငွားၾကတယ္။ စက္မႈဇုန္ (၁) က ဇုန္ (၂) ထက္ အငွားပုိသြက္တယ္။ ဇုန္ (၁) ထဲမွာက်ပ္(၃) (၄) သိန္းတန္ ငွားလုိ႔မရ ေတာ့ဘူး။ (၃) (၄) သိန္းတန္လုိခ်င္ရင္ ဇုန္(၂)မွာ ငွားမွရတယ္လုိ႔"လို႔ ေျပာပါ တယ္။ စက္မႈဇုန္ေျမကြက္မ်ားကုိ ရန္ကုန္ - မႏၲေလးလမ္းမႀကီးနဲ႔ အနီးအေ၀း လမ္းျဖစ္ျခင္း၊ ဂုိေဒါင္အေဆာက္ အအုံေကာင္း၊ ပါ၀ါမီတာထရန္စဖာ ေပၚမူတည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းကြာျခား ေၾကာင္း၊ သႀကၤန္မတုိင္ခင္က ေျမငွား ရမ္းမႈသြက္ခဲ့ရာ စက္မႈဇုန္ (၁)မွာ ေပ ၄၀ x ၆၀ တစ္ကြက္ကုိ အနည္းဆုံး က်ပ္ ၅ သိန္းနဲ႔ ဧကကြက္ ဂုိေဒါင္ အေဆာက္အအုံေကာင္း ပါ၀ါမီတာပါ က်ပ္သိန္း ၄၀ ႐ွိၿပီး ငွားရမ္းခအမ်ားဆုံး နဲ႔ ငွားရမ္းမႈရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ စက္မႈဇုန္ေျမကြက္မ်ားတြင္ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀၀ ေအာက္ရွိ ေျမကြက္မ်ား လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေျမကြက္မ်ားကုိ ေျမ၀ယ္ထိန္း သူမ်ားမွ ၀ယ္ယူထိန္းသိမ္းမႈျပဳလုပ္ၿပီး တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်မႈရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဇူးဇူး - မႏၲေလး
 

Monday, 18 Feb 2013

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ အမရပူရ ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမင္းမူေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆင္ရြာ ကြင္းအတြင္း အဆင့္ျမင့္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာေစ်းသစ္ကို ရွစ္လအတြင္းအၿပီး တည္ေဆာက္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္မ်က္ေစ်းကြက္ႀကီး  တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Pages