Main menu

Background

Thursday, 22 Aug 2019

    ရန္ကုန္၌ ၾသဂုတ္လဒုတိယပတ္ အကုန္တြင္ မိုးရြာသြန္းမႈျပန္လည္နည္း ပါးသြားသျဖင့္ ကားေရာင္း၀ယ္ေရး ေနရာမ်ားတြင္ ကားလာၾကည့္သူ၊ ကား ေစ်းတန္းေလ့လာသူတို႔ႏွင့္ အထက္ ပိုင္းေဒသမ်ားမွ  နယ္အ၀ယ္မ်ားျပန္ ဆင္းလာၿပီး ဂ်ပန္ညာေမာင္းကားေလး မ်ားအ၀ယ္ျပန္လိုက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ လဆန္းပိုင္း ပထမပတ္ခန္႔က စတင္ၾကားသိရေသာ သိန္းတစ္ေထာင္ ေအာက္ တန္ဖိုးရွိပစၥည္းအား၀င္ေငြ ခြန္ေပးေဆာင္ရာတြင္ သံုးရာခို င္ႏႈန္း သာေကာက္ခံမည့္ အခြန္စနစ္သစ္တစ္ ရပ္ သတင္းအရ  ကားေစ်းကြက္ထဲတြင္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျပန္ျဖစ္လာၿပီး စက္တင္ဘာလအေစာပိုင္းတြင္ သတ္မွတ္မည္ဟု  သိရွိရေသာ္လည္း  ယခုအခ်ိန္ကတည္းက ေစ်းကြက္ေ ကာင္းလာႏိုင္သည္ ကို ေမွ်ာ္ေတြးၿပီးႀကိဳတင္ ၀ယ္ယူမ

Friday, 16 Aug 2019

      ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကားေဈးကြက္အတြင္း ဩဂုတ္လဆန္းပိုင္း မွစ၍ ပထမရက္သတၱပတ္ကာလအတြင္း မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ား ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္စဥ္ မ်ားေၾကာင့္ ကားအေရာင္းအဝယ္ အနည္း ငယ္ေအးစက္ေနၿပီး နယ္ဝယ္လက္အဆင္းျပန္နည္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုလဒုတိယပတ္ကာလမ်ားတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈမွာ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ မ်ား သျဖင့္ အထူးသျဖင့္ ယင္းေဒသ မ်ားမွ ဝယ္လက္မ်ား မလာ ေရာက္သလို ဧရာဝတီ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ စသည့္ေဒသမ်ားသို႔ ရန္ကုန္ လိုင္စင္ဆင္းယူသည့္အဖြဲ႕မ်ားလည္း မသြားႏိုင္ျဖစ္ေန ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အထက္ပိုင္းမႏၱေလးေဈးကြက္မွာ ပံုမွန္ ျဖစ္ေနၿပီး ယင္းေ ဒသမွ ဝယ္လက္အနည္းငယ္ရွိေၾကာင္း၊ န

Friday, 12 Jul 2019

        ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကားေစ်းကြက္အတြင္း ယခုမိုးတြင္းကာလ မိုးမ်ားေသာအခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ညာေမာင္းကားေလးမ်ားသာမက ဖိုး၀ီွလ္းအင္ဂ်င္ပါ၀ါႀကီးေအာက္ပိုင္းျမင့္ ၀က္ဂြန္မ်ားလည္း ျပန္လည္အ၀ယ္ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္သာမက မႏၱေလးႏွင့္ အျခားနယ္ၿမိဳ႕ေစ်းကြက္ မ်ားတြင္လည္း ဂ်ပန္ညာေမာင္းကားမ်ားသာ အမ်ားအားျဖင့္  ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္ေနၿပီး လတ္တေလာကားေလးမ်ား ေစ်းမာ ေနသျဖင့္ ရန္ကုန္၀ယ္လက္မ်ားလည္း မႏၱေ လး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ႐ုပ္ခံေကာင္းေသာ ကားေလးမ်ားအား လိုက္လံရွာ ေဖြ ေရာင္းခ်သလို ရန္ကုန္လိုင္စင္မွာ ေရာင္းခ်ရလြယ္ကူသျဖင့္ ရန္ကုန္လိုင္စင္ႀကိဳက္သည့္ နယ္စပ္၀ယ္လက္မ်ားလည္း ရန္ကုန္ ေစ်းကြက္တြင္ ၀ယ္ယူရန္လာၾကေၾကာင္း ၀ါရင့္

Wednesday, 31 Jan 2018

           ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းဌာနခြဲ၊ ဥွွ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္း ဌာနစုတြင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း အစီ အစဥ္ျဖင့္ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္အတြက္ ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားျခင္း မ်ားအား စိစစ္ၿပီး အထူးပါမစ္ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ သြင္းကုန္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားသူ မ်ားအား ၎င္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္း ပုံစံ (၆၆/၆) မူရင္း တို႔ကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ မွ ႏွစ္ေစာင္သည္ လူအစားထိုးလာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကို စိစစ္ ေတြ႕ရ

Wednesday, 17 Jan 2018

ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ ကားေစ်းကြက္ ေစာင္႕ၾကည္႕သေဘာျဖင္႕ ေအးစက္ေန

Monday, 23 Oct 2017

       ေအာက္တိုဘာလ တတိယပတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကားေစ်း ကြက္အေျခအေနမွာ ယခင္ရက္သတၱပတ္မ်ားထက္ ထူးထူး ျခားျခား ေကာင္းမြန္လာၿပီး အ၀ယ္သမားမ်ားလာကာ  အေရာင္းသမားမ်ားမွာ ေစ်းေစာင့္ဆုိင္းေရာင္းခ်မႈ မ်ား ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ကားေလာကသားမ်ား ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္း ခြင့္မူ၀ါဒထြက္ရွိလာသျဖင့္ မထုတ္ျပန္မီ အနည္းငယ္အ၀ယ္ လုိက္ေနေသာ ကားေစ်းကြက္မွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွစတင္၍ ညာေမာင္းကားေလးမ်ား နည္းတူ စလစ္ကပ္ကားမ်ားလည္း ေစ်းမာလာၿပီး စလစ္ေစ်းမ်ား လည္း ၁၀ သိန္းေက်ာ္ေက်ာ္ ထပ္မံျမင့္တက္သြားေၾကာင္း သိရ သည္။

Friday, 24 Feb 2017

          ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကားေစ်းကြက္အတြင္းသာမက မႏၲေလး၊ မံုရြာ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေတာင္ႀကီး စသည့္နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ ေစ်း ကြက္မ်ားတြင္ လာမည့္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ မည့္ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေနရာမွ ေစ်းကြက္အနည္းငယ္ ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာေၾကာင္းသိရသည္။ ေရွ႕လာမည့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အတြင္း ကားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးကုန္စည္ခြန္  ေကာက္ခံေပးသြင္းသြားရ မည္ ျဖစ္သျဖင့္ စလစ္ကပ္ကားမ်ားလည္း ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရမည့္သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္နယ္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ကားေစ်း ကြက္မ်ားအတြင္း ယာဥ္ေဟာင္းအပ္ႏွံစလစ္မ်ား ေစ်းတန္းတက္သြားသလို ယခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မတိုင္မီ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ၀ယ

Pages